Veilig omgaan met een asbestdak of -gevel

Bestaat je dak- of gevelbekleding uit asbesthoudend materiaal? Dan is het slim om maatregelen te nemen. Zo voorkom je dat het asbestdak of -gevel beschadigd raakt en zo asbestvezels vrijkomen. Als deze kankerverwekkende asbestvezels in de omgeving terechtkomen is dat gevaarlijk voor mens en milieu.

Een dak zonder asbest is het best!

Een dak of gevel met asbest (bijvoorbeeld golfplaten van cement) verweert en raakt vanzelf beschadigd als het ouder wordt. Ook storm, regen en hagel kunnen het dak of de gevel aantasten. Dan kunnen er vezels van asbest vrijkomen. Zijn er mogelijkheden om het dak te vervangen, doe dat dan. Dat is beter voor mens en milieu. Kijk voor subsidiemogelijkheden eens in de groene subsidiewijzer.

Veiligheidsadvies bij asbestdak of -gevel

Neem de volgende maatregelen als je dak of gevel asbest bevat. Zo voorkom je dat schadelijke asbestvezels zich (verder) verspreiden:

 1. 01

  Breek, slijp of schuur nooit in asbesthoudende leien of golfplaten. Gooi er niet mee, boor er geen gaten in en breek geen stukken af.

 2. 02

  Gebruik geen regenwater van het dak om planten water te geven of om er mee schoon te maken.

 3. 03

  Loop niet op het dak of in de dakgoot.

 4. 04

  Blijf weg van de plek waar het regenwater van je dak afloopt: daar druppen de asbestvezels namelijk op en in de grond.

 5. 05

  Maak je dakgoot alleen bij nat weer schoon. Verzamel het slib (soort modder) en bladeren uit de dakgoot, verpak het dubbel in stevig plastic.. Is je asbestdak verweerd of twijfel je hierover, breng het afval dan naar de milieustraat. Je kunt dan het beste eerst naar de milieustraat bellen om te vragen wat de acceptatievoorwaarden zijn. Dit beleid verschilt per milieustraat en in sommige gevallen moet je eerst een sloopmelding doen, voordat je het slib mag aanbieden.

 6. 06

  Laat mos zitten op je asbestdak of -gevel. Door het mos van het dak te halen, beschadigt het oppervlak en daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. De asbestvezels die met het mos meekomen, vervuilen de omgeving en vormen een mogelijk risico voor de gezondheid.

Een asbestdak of -gevel blijft een risico en daar moet je voorzichtig mee omgaan.

Stappenplan voor het schoonmaken van je dakgoot

Tijd: ongeveer 3 uur

Wat heb je nodig?

1. Zorg dat het nat is

Zorg dat het te verwijderen materiaal (slib, bladeren en takjes) uit je dakgoot nat is, zo verspreiden de vezels minder makkelijk.

Kies een moment na of tijdens een regenbui of sproei met een tuinslang (geen hogedrukspuit!) voorzichtig water op het materiaal in de dakgoot.

2. Zorg dat de ladder stevig staat

Zet de ladder vast als het mogelijk is. Zo voorkom je dat de ladder langs het dak schuurt en er zo asbestvezels vrijkomen.

3. Schep voorzichtig met de hand

Schep, zonder de dakgoot te beschadigen, met je hand met handschoen voorzichtig het materiaal uit de dakgoot. Doe dit in de vuilniszak. 

Laat aangekoekt vuil in de dakgoot zitten, ga niet schrapen of schrobben.

4. Doe alles in een dubbele vuilniszak

Doe ook de gebruikte handschoenen in de vuilniszak en knoop deze goed dicht. Doe er nog een tweede zak omheen. Is je asbestdak verweerd of twijfel je hierover, breng het afval dan naar de milieustraat. 

Je kunt dan het beste eerst naar de milieustraat bellen om te vragen wat de acceptatievoorwaarden zijn. Dit beleid verschilt per milieustraat en in sommige gevallen moet je eerst een sloopmelding doen, voordat je het slib mag aanbieden.

Op asbest geen zonnepanelen

Het is verboden om asbesthoudend materiaal te gebruiken en te bewerken. Het is daarom geen goed idee om zonnepanelen of andere constructies te plaatsen op een asbestdak of -gevel. Ze moeten bij zulke klussen boren, slijpen en timmeren in het asbesthoudende dak. Daardoor raakt het dak of de gevel beschadigd en kunnen er asbestvezels vrijkomen in de omgeving. Vervang eerst het dak voordat je de zonnepanelen installeert.

Neem contact op met het informatiepunt leefomgeving bij twijfel of een dak of gevel asbest bevat.

Kom in actie

Van 2013 tot en met 2021 is in Nederland al zo’n 73 miljoen vierkante meter dak verwijderd of vervangen. Heb jij je asbestdak of -gevel nog niet vervangen? Kom dan meteen in actie en vraag een offerte aan. Of neem de vervanging van je asbestdak op in de planning voor onderhoud aan je woning. En begin vast met sparen. Mogelijk zijn er subsidies beschikbaar via de groene subsidiewijzer.