Aardwarmte en bodemwarmte

Lava
Warmtenet met aardwarmte Aardwarmte is een alternatief voor aardgas. Bijvoorbeeld in een warmtenet voor huizen. Lees meer
Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als woningverwarming onder meer in nieuwbouwhuizen.

Aardwarmte (of geothermie) en bodemwarmte zijn milieuvriendelijke alternatieven voor het verbranden van aardgas en steenkool. Want het gebruik van aard- en bodemwarmte zorgt niet voor uitstoot van CO2 en klimaatverandering. Een ander milieuvoordeel is dat aardwarmte en bodemwarmte - bij juiste toepassing - nooit opraken.

Aard- en bodemwarmte in het kort

01

Bodemwarmte halen we tot 100 meter diepte uit de bodem. De warmte wordt gebruikt voor verwarming van woningen, gebouwen en bijvoorbeeld kassen.

02

Het water in de aardbodem op 20 tot 300 meter diepte is geschikt voor warmte-uitwisseling: we kunnen het oppompen, vervolgens warmte erin stoppen (in de zomer) of eruit halen (in de winter) en dan weer terugpompen. Ook dit heet bodemwarmte.

03

Op zeer grote diepte (vanaf 500 meter) zit bruikbare aardwarmte. IJsland gebruikt deze voor verwarming.

04

Aardwarmte ontstaat in de kern van de aarde. Bodemwarmte is afkomstig van de zon.

Verschil aard- en bodemwarmte

Bodemwarmte komt van de zon

Zonlicht verwarmt (vooral in de zomer) de bodem en het bodemwater. Door circulatie van het bodemwater en door verspreiding van warmte door de bodem, kan de zonnewarmte tot enkele honderden meters diep in de aardkorst komen. De warmte in de bodem en in het bodemwater heten beide bodemwarmte.

Aardkern zorgt voor aardwarmte (geothermie)

Aardwarmte ontstaat uit een andere bron, namelijk de hete kern van de aarde. De temperatuur in de kern is niet precies bekend, schattingen variëren van 2.000 tot 12.000 graden Celsius. Deze vorm van warmte heet aardwarmte, geothermie of geothermische warmte.

De kernhitte verspreidt zich door de verschillende aardlagen naar de aardkorst. Van buiten naar binnen gezien, wordt het steeds warmer. Elke kilometer die we dieper graven, stijgt de temperatuur met 30 graden Celsius. Vanaf 500 meter diepte is er genoeg warmteverschil om de warmte naar de oppervlakte te kunnen vervoeren.

Hoe werkt bodemwarmte?

Het aftappen van bodemwarmte tot 100 meter diep in de aarde gebeurt met zogeheten bodemwarmtewisselaars. Zo'n bodemwarmtewisselaar bestaat uit een gesloten buizensysteem dat tot 100 meter diep de bodem in gaat. Door de buizen wordt een vloeistof gepompt (meestal water met antivries). De vloeistof stroomt door de warmere bodem, warmt daardoor op en stroomt verder door de buizen, weer terug naar het oppervlak. Aan de oppervlakte staan grote warmtepompsystemen die de warmte overnemen van de vloeistof in de bodemwarmtewisselaars, en vervoeren naar nieuwbouwhuizen en de industrie.

Individuele warmtepomp

Naast grootschalige warmtepompsystemen zijn er ook individuele warmtepompen voor woningverwarming. Die maken ook gebruik van bodemwarmte, maar gaan veel minder diep de grond in. Meer daarover op Warmtepompen.

Warmte-opslag in de bodem

Water dat in de bodem zit op 20 tot 300 meter diepte, blijft op constante temperatuur. Verder is het een eigenschap van water, dat het veel warmte kan opnemen. Daarom wordt in de zomer het relatief koele bodemwater omhoog gepompt, en gebruikt om bovengrondse warmte weg te vangen. Op deze manier kan bodemwater warme lucht afkoelen in grote kantoorgebouwen, of water afkoelen dat is opgewarmd bij industriële processen. Het opgewarmde bodemwater wordt daarna teruggepompt. Diep in de bodem blijft die warmte behouden. Het bodemwater vormt een soort 'opslagvat' van warmte.

Winter: bodemwater als warmtebron

In de winter komt de warmte in het bodemwater goed van pas. Dan wordt het bodemwater weer opgepompt, de warmte er weer uit gehaald en het water weer teruggepompt. De warmte wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld woningverwarming en glastuinbouw. Als de warmte uit het grondwater is gehaald, wordt het water weer teruggepompt. Tot het opnieuw wordt opgepompt in de zomer, vormt het bodemwater nu een 'opslagvat' voor koude.

Voor- en nadelen van aardwarmte (geothermie)

Warmte die afkomstig is van een diepte van 500 meter of dieper, is ontstaan in de kern van de aarde. Dit noemen we aardwarmte of geothermie. Ook die is bruikbaar voor woningverwarming of industriële doelen. Een bodemwarmtewisselaar komt echter niet diep genoeg om deze warmte op te halen. Grondwater komt van nature wel zo diep voor. Om de aardwarmte op te halen wordt daarom grondwater opgepompt van 500 meter diepte, en de warmte eruit gehaald. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt en warmt vanzelf weer op door de hitte uit de aardkern.

Grondwater dat zo diep in de aarde zit, kan wel erg zout zijn. Als de leidingen waardoor het wordt opgepompt gaan lekken, kan het ons grondwater en drinkwater vervuilen.

Struikelblok: hoge kosten

In theorie is er in de Nederlandse aardbodem ruim 3 keer zoveel energie beschikbaar aan aardwarmte dan Nederland jaarlijks gebruikt. Desondanks maakt Nederland nog weinig gebruik van aardwarmte. Het kost namelijk meer geld om aardwarmte op te halen, dan het oplevert.

Er zijn 2 oorzaken voor de hoge kosten. Allereerst is het aanleggen van een aardwarmte-energiecentrale erg duur. Daar komen nog extra kosten bij door de bodemsamenstelling in Nederland. Niet overal in Nederland zit geschikte bodem op de diepte waarop aardwarmte wordt getapt. Dat maakt dure proefboringen noodzakelijk.

IJsland: aardwarmte als verwarming

In het buitenland is de bodem vaker geschikt voor het gebruik van aardwarmte. Zo’n 60 landen maken er gebruik van. Een daarvan is IJsland: op dit vulkanische eiland zit de aardwarmte dichter onder het aardoppervlak, en dat maakt de winning van aardwarmte goedkoper. Van alle warmtevraag in IJsland is 80 procent afkomstig van aardwarmte.

Beleid

De overheid heeft het doel gesteld om 20 procent van alle verbruikte energie in Nederland in 2020 duurzaam op te wekken. Er is geen aparte doelstelling voor aard- en bodemwarmte. Er zijn geen landelijke subsidies (meer).

Meer informatie

  • TNO geeft uitgebreide informatie over aardwarmte op Natuurinformatie.
  • De Duitse website Geothermie zet onder meer de geschiedenis van aardwarmtegebruik uiteen.