Luchtvervuiling

Trein Door Velden
Wegverkeer en industrie zijn in ons land de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofoxide (NOx) en ozon (smog) de meeste schade voor de gezondheid.

Het wegverkeer en de industrie zijn niet de enige bronnen die deze ongezonde stoffen uitstoten. Ook de landbouw en houtstook in en om huis zorgen voor luchtverontreiniging.

Mensen die vlak bij een drukke weg wonen, werken of naar school gaan, hebben vaker problemen met de luchtwegen (astma, bronchitis, COPD). Hart- en vaatproblemen kunnen door luchtvervuiling erger worden. Op zomerse dagen kan smog zorgen voor duizeligheid en ademhalingsklachten, vooral bij mensen die al lijden aan een luchtwegziekte.

Wat kan je zelf doen?

01

Laat de auto wat vaker staan en neem voor korte ritten de fiets en voor langere de trein. Zo verminder je de uitstoot van ongezonde stoffen. Kijk op Fiets, OV of auto.

02

Bij houtstook komt er veel fijnstof in de lucht. De vuurkorf en open haard zijn de grootste boosdoeners: laat die dus uit.

03

Als je toch hout stookt in huis, pas dan onze stooktips toe. Nog beter: vervang je houtkachel of open haard door een moderne pelletkachel en gebruik die maximaal 2 avonden per week.

04

Voor je gezondheid is het beter om niet langs drukke wegen te fietsen of (hard)lopen. Kies liever een route met minder verkeer: een paar straten verderop is de lucht al een stuk schoner.

05

Lees de tips voor auto rijden, hout stoken, verf en vuurwerk.

Schadelijke stoffen: fijnstof, stikstof, roet, ozon

Fijnstof is een verzamelnaam voor heel kleine deeltjes in de lucht. De deeltjes kun je met het blote oog niet zien: ze zijn maar een paar micrometer groot (1 micrometer is duizend keer kleiner dan een millimeter). Deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer worden PM10 genoemd, deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer heten PM2,5 en nog kleinere deeltjes noemen we ultrafijnstof. Roet is ook een belangrijk onderdeel van fijn stof: het bestaat uit deeltjes die zijn samengeklonterd.

Er zit van nature fijnstof in de lucht, bijvoorbeeld door opwaaiend stof en zeezout. Maar het grootste deel (75-80%) wordt door de mens veroorzaakt, en dat fijnstof is schadelijker en blijft langer in de lucht zitten.

Fijn stof niet enige boosdoener

Alle schadelijke stoffen in de lucht (zoals fijnstof, roet, stikstofoxiden (NOx) en ozon) kunnen invloed op de gezondheid hebben. Er is dus niet één enkele stof aan te wijzen die de grote boosdoener is. Ook is het lastig om precies vast te stellen welke hoeveelheid stoffen nog veilig is. De World Health Organisation (WHO) adviseert bijvoorbeeld lagere normen dan de EU hanteert. Lees meer over stikstof (NOx).

Ook andere schadelijke stoffen

Behalve fijnstof, roet, stikstofoxiden (NOx) en ozon zitten er ook nog andere ongezonde stoffen in de lucht, zoals vluchtige organische stoffen (vos), koolmonoxide en zwaveldioxide (SO2: zure regen), maar die zijn op dit moment een veel minder groot probleem. Milieu Centraal beperkt zich in deze tekst dan ook tot fijn stof, roet, stikstofoxide (NOx) en ozon.

Oorzaken: verkeer, industrie, landbouw, huizen

Wegverkeer

Het wegverkeer is een van de belangrijkste bronnen van vieze lucht die mensen dagelijks inademen. Uit de uitlaat van auto's, bussen, vrachtwagens, motoren, scooters en brommers komt veel fijnstof, roet en stikstof (NOx). Vooral dieselwagens stoten veel schadelijke stoffen uit. Maar ook het slijten van banden, remmen en wegdek veroorzaakt luchtvervuiling.

Industrie, landbouw en huizen

Het wegverkeer is niet de enige vervuiler van lucht. Ook de industrie (zoals staalfabrieken en raffinaderijen), scheepvaart en landbouw dragen eraan bij. En ook huishoudens zorgen voor slechtere luchtkwaliteit: vooral door hout te stoken in de open haard, houtkachel of vuurkorf komt er veel fijnstof in de lucht. Andere vervuilers in huis zijn sigarettenrook, huisdieren en vocht. En gaskachels, cv-ketels, gasfornuizen en geisers: deze stoten stikstofoxiden (NOx) uit.

Smog ontstaat uit andere luchtvervuiling

Ozon (smog) komt niet uit de uitlaat van auto’s of schoorstenen, maar ontstaat als de schadelijke stoffen in de lucht met elkaar reageren. Lees meer over smog.

Vervuiling waait ook over de grens

Luchtvervuiling is een grensoverschrijdend probleem. Veel vuile lucht komt gewoon aanwaaien uit het buitenland, vooral uit het Ruhrgebied. Meer dan 30% van de fijnstof in de lucht kan afkomstig zijn van buitenlandse uitstoot. Omgekeerd waait ook een groot deel van de in Nederland uitgestoten stoffen over de grens.

Luchtvervuiling en gezondheid

Luchtvervuiling is ongezond: je kunt er allerlei klachten van krijgen. Ouderen, zieke mensen en kinderen zijn extra gevoelig voor vieze lucht. Mensen die al iets aan de luchtwegen hebben (bijvoorbeeld astma, chronische bronchitis of COPD), en mensen met een hart- en vaatziekte of diabetes, kunnen door luchtvervuiling meer klachten krijgen of zelfs eerder overlijden. Maar ook gezonde mensen kunnen (blijvende) klachten krijgen. Sommige mensen worden door stikstofdioxide (NO2) gevoeliger voor infecties en zijn bijvoorbeeld sneller verkouden. Stikstofoxiden (NOx) zijn trouwens niet alleen ongezond, maar ook slecht voor de natuur als er te veel van is.

Fijnstof en ozon (smog) kunnen tijdelijk klachten geven zoals droge ogen, hoesten, een droge keel of kortademigheid. Maar het er ook voor zorgen dat je longen blijvend minder goed werken. Ernstige smog kan bovendien hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid veroorzaken.

Op Atlas Leefomgeving lees je meer over de gevolgen van een slechte luchtkwaliteit op de gezondheid.

Drukke weg, meer risico

Uit studies blijkt dat er een verband is tussen wonen langs een drukke weg en luchtwegaandoeningen. Het effect van werken langs of op de weg is vergelijkbaar met dat van wonen langs de weg. Kinderen op scholen bij drukke wegen hebben vaker luchtwegklachten. Vooral vrachtwagens en oude auto’s op diesel hebben invloed op luchtwegklachten.

Zelf doen voor je gezondheid

Bij wegen en in gebieden met veel industrie is de lucht het meest vervuild. Je kunt de gevolgen voor jezelf beperken door rekening te houden met de volgende punten.

 • Bij fietsen en hardlopen adem je veel lucht in. Vermijd hardlopen of fietsen langs drukke wegen. Kies liever een route langs wegen met minder verkeer.
 • Gebruik de app Mijn luchtkwaliteit: daarop zie je hoeveel luchtvervuiling er bij jou in de buurt is. Ook krijg je advies of je bepaalde activiteiten beter kunt vermijden.
 • Fiets liever dan dat je auto rijdt. Weliswaar maakt het voor de inademing van vuile lucht niet veel uit (zowel in de auto als op de fiets adem je vervuilde lucht in), maar fietsen veroorzaakt geen uitstoot.
 • Rijd je in de auto, houd dan liefst de ramen dicht nog voordat je in de file belandt. Zo houd je iets van de vuile lucht buiten. Buiten de file is een open raampje gezonder, want de lucht in auto's is meestal erg slecht.
 • Laat in tunnels en in de file geen verse lucht de auto inkomen, maar zet de ventilator op de recirculatiestand: zo komt er minder vervuilde lucht de auto in. Doe dit echter niet langer dan een kwartier; na een kwartier is het nodig om de lucht in de auto te verversen, zelfs als je in de file staat.

Bij smog: rustig aandoen

Heb je al klachten van je luchtwegen (astma, brochitis, COPD) of een hart- en vaatziekte? Vermijd dan (zware) lichamelijke inspanning als er smog is. Op de app Mijn luchtkwaliteit kun je zien hoeveel ozon (smog) er in de lucht zit en krijg je advies of je jouw activiteiten beter kunt aanpassen. Lees meer over Smog.

Ventileer je woning

Ondanks luchtvervuiling is het beter om de ramen en ventilatieroosters open te houden. Binnenshuis ontstaat namelijk ook vervuiling door bijvoorbeeld koken, stoken en ademen, en die moet afgevoerd worden. Doe je dat niet, dan kan de lucht in huis vuiler worden dan die erbuiten. Ventileer daarom altijd. Lees meer op Ventileren.

Tips tegen luchtvervuiling

Je kunt zelf ook iets doen tegen luchtverontreiniging. Alle beetjes helpen.

Tips bij autorijden

 • Laat voor korte stukjes de auto staan en pak de (elektrische) fiets. Korte ritten met de auto zijn extra vervuilend, omdat je met een koude motor geen volledige verbranding hebt.
 • Laat de auto zo weinig mogelijk stationair draaien. Zet de motor uit als je een tijdje stilstaat en krab bevroren ruiten niet schoon met draaiende motor (de auto warmt er ook niet door op).
 • Gebruik de airco met mate: je gebruikt dan minder brandstof.
 • Koop een auto die schoon en zuinig is. In het algemeen geldt: hoe nieuwer de auto hoe schoner. Benzineauto’s zijn schoner dan dieselauto’s.
 • Laat op een dieselauto van voor 2005 een roetfilter installeren.
 • Rustig wegrijden is beter dan hard optrekken.

Tips voor hout stoken

 • Stook liever geen hout in of om je huis. Gebruik de open haard, allesbrander of vuurkorf niet en de houtkachel zo min mogelijk.
 • Toch hout stoken? Stook niet bij windstil of mistig weer. Gebruik altijd schoon en droog hout of briketten (blokken van geperste houtvezels). Vochtig hout verbrandt onvolledig, waardoor veel ongezonde stoffen vrijkomen. Stook nooit geïmpregneerd of geverfd hout, daarbij komen zeer schadelijke stoffen vrij. Ga voor meer stooktips naar Open haard of houtkachel.
 • Verbrand het hout op hoge temperatuur en stapel het losjes, zodat er veel zuurstof bij kan. Zo kan het hout volledig verbranden en ontstaat er minder rook.


Gebruik geen verf met oplosmiddelen

Gebruik verf op waterbasis: daarin zitten minder of geen oplosmiddelen. Kijk bij Hout schilderen.

Steek geen vuurwerk af

 • Steek liever geen vuurwerk af. Bij het afsteken van vuurwerk komt er veel fijnstof vrij. In het fijnstof zitten soms zware metalen die erg slecht zijn voor je gezondheid. Deze zware metalen kunnen bovendien via de bodem in planten en voedsel terechtkomen.
 • Heb je veel last van de rook, blijf dan binnen, houd de ramen tijdelijk dicht en zet je ventilatie tijdelijk uit. Lees meer op Vuurwerk.

Check luchtkwaliteit in jouw buurt

Op Atlas Leefomgeving kun je kaarten bekijken met de luchtkwaliteit in Nederland. Check de video via onderstaande link ontdek je hoe check je plek werkt.

Video Hoe schoon is jouw lucht? Atlas Leefomgeving heeft een tool waar je luchtkwaliteit in jouw buurt checkt. In deze video leggen ze uit hoe dat werkt. Video: Hoe schoon is hier de lucht?

Mijn luchtkwaliteit en Stookwijzer

 • Wil je weten hoe de luchtkwaliteit in jouw wijk of straat is, download dan de app Mijn luchtkwaliteit. Op luchtmeetnet.nl en teletekst (pagina 711) staat dezelfde informatie.
 • De Stookwijzer laat zien of je op dit moment een vuurtje kunt stoken of beter niet.