Partners

De partners waarmee Milieu Centraal samenwerkt zijn heel verschillend, maar ze weten allemaal dat de onafhankelijke en betrouwbare informatie van Milieu Centraal de geloofwaardigheid van de communicatie versterkt. En dat Milieu Centraal de kennis en ervaring heeft om consumenten te bereiken!

Milieu Centraal is een gewaardeerde samenwerkingspartner voor veel bedrijven en organisaties. Op die manier stellen wij mensen in staat om keuzes te maken op basis van heldere, correcte en motiverende informatie.

In zijn samenwerkingsverbanden toont Milieu Centraal zich van vele markten thuis. Van het formuleren van energiebesparingsadviezen voor energieleveranciers en banken, tot het bepalen van onomstreden normcijfers voor vervoerders. Van het ontwikkelen van apps met de verpakkingssector tot het doorlichten van het assortiment van een doe-het-zelf-keten.

Hieronder vind je per sector een overzicht van onze samenwerkingspartners. Ook interessant voor jou?

Overzicht partners

Rijksoverheid

Milieu Centraal is partner in de overkoepelende overheidscampagne Iedereendoetwat. Doel van deze campagne is burgers helpen met het verduurzamen van hun leefomgeving. Op Iedereendoetwat.nl vind je verschillende mogelijkheden voor een duurzamer leven. Milieu Centraal is contentpartner voor de site en verzorgt de social media voor de campagne.

Energie besparen

Energiebedrijven

Milieu Centraal werkt samen met verschillende energiebedrijven, netbeheerders, banken, makelaars en hypotheekadviseurs. Milieu Centraal geeft hen advies: over teksten voor internet en brochures, over manieren om consumenten feedback te geven op hun energiegebruik (Advies op maat). En Milieu Centraal voert op aanvraag berekeningen uit om besparingsclaims van energiebedrijven te bevestigen (endorsement).

Netbeheerders

Milieu Centraal heeft samen met Netbeheer Nederland, Enexis, Liander en Stedin de onafhankelijke vergelijkingssite Energieverbruiksmanagers.nl ontwikkeld. Hierop kunnen consumenten de verschillende soorten verbruiksmanagers handig met elkaar vergelijken en bepalen welke geschikt zijn voor hen.

Nederland Isoleert

Voor Nederland Isoleert levert Milieu Centraal cijfers over de te verwachten besparing op energiekosten van spouwmuurisolatie en andere soorten isolatie. Nederland Isoleert gebruikt deze informatie in brieven aan huiseigenaren.

De Volksbank

Voor Volksbank en de daartoe behorende SNS Bank, BLG wonen, ASN Bank en Regiobank levert Milieu Centraal content over energiebesparing voor het intranet (doelgroep: hypotheekadviseurs). Ook zijn we sparringpartner om te werken aan duurzaamheidsstrategie. Zie ook: www.blg.nl en www.snsbank.nl.

Essent

Essent wil, als één van de grootste energiebedrijven, duurzaamheid bij haar consumenten stimuleren. Daarin werken Milieu Centraal en Essent graag samen. Milieu Centraal levert voor Essent en haar partners content en berekeningen over energiebesparing aan. Daarnaast gebruikt Essent uitspraken van Milieu Centraal die het belang van woningisolatie onderstrepen.

SVn

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt leningen aan burgers voor gemeenten en andere overheden. Zij verzorgen onder andere de Duurzaamheidslening, de Stimuleringslening, de Verzilverlening en de Starterslening. De informatie over besparingsmaatregelen op de website van SVn is afkomstig van Milieu Centraal.

Energieloketten

Milieu Centraal ondersteunt de gemeentelijke en regionale energieloketten. We leveren content en communicatiemiddelen zoals online tools, webvideos, checklisten en infographics, en geven advies over communicatie met eigenwoningbezitters over energiebesparende maatregelen. Zo wordt efficiënt gebruik gemaakt van reeds ontwikkelde content en tools, en het vergroot de eenduidigheid van informatie en adviezen voor woonconsumenten.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken samen aan een goede en eenduidige informatievoorziening over duurzame energie en energiebesparing. Gezamenlijke activiteiten zijn onder meer: Verbeterjehuis en de Energiesubsidiewijzer.

Techniek Nederland

Samen met Techniek Nederland werkte Milieu Centraal aan diverse projecten, zoals informatie over de milieuwinst van reparatie in plaats van voortijdig afdanken van smartphones en tablets Ook organiseerden we een gezamenlijke campagne om consumenten te stimuleren om te kiezen voor energiezuinige wasdrogers en om oude, onzuinige koelkasten te vervangen. Deze campagne kreeg de naam ‘Energievreters, pak ze aan!’. En met de campagne ‘Kokenmeteenstekker’ zorgden we samen voor meer aandacht voor de voordelen van koken op inductie.

Maatschappelijke organisaties

Regelmatig werkt Milieu Centraal samen met partijen als Vereniging Eigen Huis, Woonbond, VvE Belang, HIER Klimaatbureau en Stichting Natuur en Milieu. Het gaat dan om communicatie richting eigenaren of huurders, webinformatie, brochures en campagnematige activiteiten.

Independer 

Independer heeft een site om het aanbod van energiebedrijven te vergelijken en wil de dienstverlening uitbreiden naar hulp bij energiebesparing. Hierbij werkt Independer samen met Milieu Centraal.

Engie

Met energiebedrijf Engie hebben we een contentsamenwerking én werkten we mee aan hun campagne Mijn Klimaatakkoord. Hierin kan je zelf je eigen klimaatplan op maat samenstellen en uitdagingen aangaan.

Greenchoice

Als groene en duurzame energieleverancier werkt Greenchoice sinds een aantal jaren graag samen met Milieu Centraal. Wij helpen hen met betrouwbare content voor op hun website, social media en in nieuwsbrieven. Ook werkte Milieu Centraal mee aan de challenges in BOKS, de bespaarapp voor Greenchoice-klanten, zodat zij hun gas en groene stroom verbruik van Greenchoice beperken tot het noodzakelijke.

Isosun

Isolatiebedrijf Isosun gebruikt informatie van Milieu Centraal op haar website en in brieven aan huiseigenaren over kosten, besparingen en andere voordelen van isolatie. Isosun biedt onder andere spouwmuurisolatie en dakisolatie aan.

Sobolt

De energietransitie begint bij isoleren. Om gemeenten te helpen bewoners hiervan bewust te maken heeft Sobolt HeatPuls ontwikkeld. HeatPuls maakt het mogelijk om op grote schaal warmtescans te maken en die te vertalen naar op maat gemaakte isolatierapporten. Zo worden bewoners op grote schaal aangezet tot actie. Milieu Centraal ondersteunt Sobolt met betrouwbare informatie over kosten en besparingen van isolatie voor bewoners.

Vista Hypotheken

Vista Hypotheken ondersteunt de bij haar aangesloten (onafhankelijke) hypotheekadviseurs in het voeren van een gesprek met klanten over de verduurzaming van hun woning. Een van de middelen is een hand-out over verduurzaming, te gebruiken tijdens een oriënterend hypotheekgesprek. Milieu Centraal adviseerde over de opzet van de hand-out ('Jouw route naar een energielabel A') en leverde de cijfers over kosten en besparing van het verduurzamen van een woning.

Voeding

Voedingscentrum

Samen met het Voedingscentrum zet Milieu Centraal zich in om via praktische tips voedselverspilling te verminderen. Kennisuitwisseling, testjes, apps en andere communicatie-activiteiten dragen daaraan bij. Organisaties die in hun communicatie over voedselverspilling de juiste feiten en cijfers willen gebruiken, kunnen putten uit de gevalideerde kennisbasis van Milieu Centraal over voedselverspilling. Zie www.milieucentraal.nl/voorkomvoedselverspilling en www.voedingscentrum.nl.

VITAM

VITAM is een (bedrijfs)cateraar die graag wil verduurzamen en meer gezonde voeding wil serveren. Met het concept ‘seizoenenkompas’ wil VITAM medewerkers en gasten bewustmaken van groenten en fruit van het seizoen. Bij de indeling van het 'seizoenenkompas' maakt VITAM gebruik van de Groente- en Fruitkalender van Milieu Centraal. VITAM wil dat ten minste 95 procent van groente en fruit in haar bedrijfskantines label A of B heeft (het meest milieuvriendelijk). Milieu Centraal heeft deze indeling gecontroleerd en goedgekeurd. Zie www.vitam.nl.

Afval en verpakkingen

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Het Meldpunt Verpakkingen is een initiatief van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), dat Milieu Centraal tot en met 2019 uitvoerde. Het stimuleert bedrijven om verpakkingen milieuvriendelijker te maken door ideeën van consumenten door te geven aan fabrikanten. Ook beantwoordt het meldpunt consumentenvragen over verpakkingen en milieu. Veel vragen en antwoorden staan op de website. Deze heeft Milieu Centraal opgesteld op basis van haar gevalideerde informatie en in overleg met het KIDV. Het KIDV is een samenwerkingsverband van het verpakkend bedrijfsleven, de Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten om structurele verduurzaming van de hele verpakkingsketen te stimuleren. Zie kidv.nl.

Albert Heijn

Albert Heijn is zich ervan bewust dat zij als supermarkt veel verpakkingsmateriaal verbruikt. Hun doel is minder materiaal te gebruiken en ervoor te zorgen dat verpakkingen goed recyclebaar zijn. Ook wil Albert Heijn klanten helpen beter afval te scheiden. Daarom werkt Albert Heijn graag samen met Milieu Centraal.

Klussen en verbouwen

Doe-het-zelf-branche

Sinds 2019 werkt Milieu Centraal samen met de bouwmarkten Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Hubo, Multimate en Bauhaus en communicatiebureau Communication Concert aan praktische kluswijzers voor duurzame doe-het-zelf klussen. Er zijn kluswijzers gemaakt voor woningisolatie, led-verlichting, zonwering, het energiezuinig koel houden van je woning en het afkoppelen van je regenpijp en regenwateropslag in de tuin. Het doel is om consumenten aan te sporen om hun huis en tuin te verduurzamen en hen daar zo goed mogelijk bij te helpen.