Energiehulpnetwerk

Blijf op de hoogte

Wil je de ontwikkelingen in het energiehulpnetwerk volgen per e-mail? Meld je aan!
Binnen het energiehulpnetwerk werken organisaties samen om de juiste energiehulp over de drempel van de voordeur heen te helpen. Voor huurders die moeite hebben om de energierekening te betalen ontstaat namelijk steeds meer energiehulp die verschilt in vorm, inhoud, boodschap en bedoeling. De vertrouwde kring rondom huurders is dé schakel om stappen te nemen richting energiehulp die goed aansluit.

Kom ook naar activatiebijeenkomst

Huurders in energiearmoede komen nauwelijks mee in de energietransitie. Dagelijkse uitdagingen weerhouden hen ervan mee te kunnen doen aan de energietransitie en energiehulp bereikt hen vaak niet. In eerdere co-creatie sessies van het energiehulpnetwerk verkenden we waardoor dit komt. Daarna deden we met verbinders onderzoek onder doelgroepen zelf om nog beter te weten te komen hoe energiehulp hen wél kan bereiken.

Tijdens onze activatiebijeenkomst in Utrecht krijg je kijk op hoe huurders in al hun diversiteit daarmee omgaan. Zo kom je steeds meer te weten over hoe je de vertrouwde kring huurders kan betrekken bij het besparen van energie. Samen gaan we tijdens de activatiebijeenkomst aan de slag om interventies en hulpmiddelen verder te ontwikkelen. En krijg je inzichten hoe jij die kunt inzetten om zo meer te bereiken met inclusieve energiehulp.

Activatiebijeenkomst

Op 30 mei 2024 is in Utrecht de bijeenkomst: samen meer bereik door inclusieve energiehulp. Kom jij ook? Meld je aan

Programma 30 mei

Samen meer bereik door inclusieve energiehulp. Tijdens deze activatiebijeenkomst haal jij nieuwe inzichten op en geef ook jij - door actieve deelname - invulling aan de pilotfase. Gwen Jansen en Houria Tourich leiden ons door deze middag. 

13.00 | Inloop met koffie en thee bij Bartholomeus Gasthuis in Utrecht
13.30 | Plenair programma
  • Verbinders met Caribische, Marokkaanse, Nederlandse, Somalische en Turkse achtergrond delen hun ervaringen met het interviewen van huurders in energiearmoede
  • Betrokken programmapartners: Alliantie Inclusieve Energietransitie, Nationale Schuldhulp Route, Woonbond
  • Onderzoeksresultaten rondom huurders in energiearmoede: unieke tips en mogelijke interventies
  • Pilots gezocht: koplopers die meer interventies en hulpmiddelen willen inzetten
14.30 | Verdiepingsronde 1 | met keuze uit de volgende sessies:
15.20 | Pauze met kleine versnapering
15.40 | Verdiepingsronde 2 | met keuze uit dezelfde sessies als ronde 1
16.30 | Plenair programma
  • Zicht op samenwerking
  • Tijdlijn netwerkprogramma

De locatie Bartholomeus Gasthuis is geschikt voor een bepaald aantal personen, waardoor we helaas een maximum aantal deelnemers kunnen ontvangen. 

Activatiebijeenkomst

Op 30 mei 2024 is in Utrecht de bijeenkomst: samen meer bereik door inclusieve energiehulp. Wees welkom! Meld je aan

Energiehulp vanuit vertrouwde kring

Hoe krachtig is het als deze vertrouwde kring nog beter weet welke (energie)hulp er is en hoe zij dit het beste kunnen aanbieden aan de huurders. Het netwerk verrijkt de vertrouwde kring met kennis, vaardigheden en middelen om dit optimaal te kunnen doen. Daardoor krijgen huurders bruikbare handvatten van personen of partijen die zij vertrouwen.

Hoofddoel van het energiehulpnetwerk

Het doel van deze netwerkaanpak is om vanuit vertrouwde kring huurders in energiearmoede beter te bereiken en helpen om hun energierekening op een gezonde manier betaalbaar te krijgen en/of houden. Om zo uiteindelijk in een financieel gezonde situatie te komen.

Online platform

Deze pagina is een startpunt voor een online platform waar netwerkpartners elkaar waardevolle informatie, inzichten, handige tools en tips kunnen bieden. De informatie op deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt en verrijkt. Dit maakt dat iedere partner op elk moment kan onderzoeken of er een passende aanpak voor energiehulp beschikbaar of in ontwikkeling is.

Check daarom regelmatig deze pagina die uit gaat groeien tot een completer online kennis- en netwerkplatform. En een onmisbare bron van inspiratie, informatie en connectie wordt voor het nationale én lokale (energie)hulpnetwerk om de huurder in energiearmoede nog beter te helpen en bereiken. Gebruik van dit platform is voorbehouden aan betrokken partners die op basis van wederkerigheid in dit programma gaan participeren met afspraken rondom inzet, intentie en bereik.

Co-creatiesessies

Bekijk de video Via deze compilatiefilm krijg je een indruk van de co-creatiesessies over hulp bij energiearmoede. Bekijk op YouTube

Informatie over het netwerkprogramma

Achterliggende informatie is voor netwerkpartners te downloaden via de WeTransferlink.

Bestanden downloaden

Bestanden downloaden? Stuur een e-mail [email protected] dat je meer informatie wilt of zelfs netwerkpartner wilt worden. Dan ontvang je het wachtwoord. Download co-creatie resultaat

Betrokken netwerkpartners

Deze nationaal gecoördineerde netwerkaanpak versterkt de onderlinge samenwerking tussen partners. In co-creatie met partners, huurders en de vertrouwde kring komen we tot gerichte energiehulp, communicatieroutes en gedragsinterventieroutes.

Hieronder staat een overzicht van betrokken omgevingspartners. De stuurgroep van het netwerkprogramma bestaat uit vier organisaties. Daarnaast zijn veel partijen betrokken in de opbouw van het netwerkprogramma.