Service voor Energieloketten

Man en kinderen zitten er binnen warmpjes bij. Alles over isoleren.
Milieu Centraal voorziet energieloketten in Nederland van informatie. Hier vind je bijvoorbeeld de productenlijst voor de RREW-subsidie.

Advieslijst kleine energiebesparende maatregelen voor RREW-projecten

Gemeenten kunnen met de subsidieregeling ‘Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)’ projecten en campagnes opzetten om inwoners te stimuleren energie te besparen in hun woning. Het doel van de RREW is om de CO2-uitstoot van woningen te verminderen en tegelijkertijd de woonlasten te verlagen. Sommige gemeenten kiezen ervoor om hun inwoners waardebonnen te geven, waarmee mensen energiebesparende producten kunnen kopen.

Welke producten besparen energie?

In de subsidievoorwaarden van de RREW staat dat de activiteiten van een gemeente gericht moeten zijn op 'kleine energiebesparende maatregelen'. Wat 'kleine energiebesparende maatregelen' zijn, is niet nader toegelicht in de subsidieregeling. Een deel van de gemeenten vindt die interpretatievrijheid lastig. Een aantal gemeenten, energieloketten en bedrijven hebben Milieu Centraal als onafhankelijke kennisorganisatie gevraagd om een lijst te maken van producten die zij als 'energiebesparend' beoordeelt. Milieu Centraal heeft hiervoor een advieslijst van energiebesparende producten opgesteld. Gemeenten kunnen deze lijst als hulpmiddel gebruiken bij hun RREW-acties. Het gebruik van deze lijst is niet verplicht. Gemeenten zijn vrij om een eigen interpretatie en invulling te geven aan de RREW-voorwaarden.

Download de advieslijst met kleine energiebesparende maatregelen.

Gemeenten, energieloketten en bedrijven kunnen de advieslijst gebruiken bij projecten en campagnes in kader van de RREW. Het is niet toegestaan om zonder overleg producten of diensten toe te voegen aan de 'Advieslijst van Milieu Centraal'. Indien gemeenten of energieloketten nieuwe energiebesparende producten  voor deze lijst willen voordragen, kunnen zij hiervoor contact opnemen met Milieu Centraal. Deskundigen van Milieu Centraal zullen dan beoordelen of het product kan worden toegevoegd aan de lijst.