Consumentenonderzoek asbestdak

Milieu Centraal onderzocht in samenwerking met Motivaction, naar hoe Nederlandse huiseigenaren gestimuleerd kunnen worden uit te zoeken of zij een asbestdak hebben en hier actie op te ondernemen. Hieruit blijkt dat mensen het over het algemeen belangrijk vinden dat hun dak asbestvrij is, 73% geeft dit aan. Dit is voornamelijk vanwege (zorgen om) gezondheidsrisico’s, verkoopbaarheid van de woning, en de (onterechte) overtuiging dat verwijderen verplicht wordt.

In Nederland is nog steeds veel asbest, op daken van schuurtjes en in woningen. Door verwering waarbij deeltjes in de omgeving terecht komen vormt dit een risico voor de volksgezondheid en het milieu. Om een communicatiestrategie te ontwikkelen gericht op huiseigenaren van een huis gebouwd voor 1994 om hun asbestdaken of ander asbest in hun huis te vervangen. Heeft Milieu Centraal in samenwerking met Motivaction inzicht geprobeerd te krijgen in de motivaties en drempels van huiseigenaren om het uit te zoeken net als meer inzicht in de verschillende doelgroepen. Dit onderzoek werd in juli 2023 uitgevoerd via een online vragenlijst onder 2171 woningeigenaren met een woning gebouwd voor 1994.

Enkele inzichten uit het onderzoek:

  • Van de respondenten die zeker weten asbest op hun dak te hebben, is 23% van plan dit op korte termijn te (laten) verwijderen, 23% wil dit binnen 2 jaar, 39% onderneemt over een paar jaar wellicht actie en 14% doet waarschijnlijk niets. Bij mensen die vermoedelijk asbest in hun (schuur)dak hebben, is de bereidheid wat minder. Slechts 9% van deze groep geeft aan hun asbest dak op korte termijn te vervangen.

  • Bij de respondenten die in de afgelopen 4 jaar hun asbestdak hebben verwijderd, werd dit vaak met andere werkzaamheden gecombineerd. Van de asbestverwijderaars gaf 49% aan hun asbest dak te (laten) verwijderen omdat er toch al werkzaamheden aan of rondom het dak werden gestart. Een buurt- of gezamenlijke actie was slechts voor 2% tot 5% een motivatie om hun asbest dak te verwijderen.

  • De grootste belemmering zijn de kosten om een asbest dak te (laten) verwijderen. Maar ook gebrek aan: herkenning van asbest, kennis over gezondheidsrisico’s en kennis over de regels rondom het zelf verwijderen van asbest zijn belemmeringen om een asbest dak te (laten) verwijderen. Hiernaast geeft de helft van de mensen aan er waarschijnlijk niet aan te denken bij een verbouwing, of staat het bij hen niet bovenaan het prioriteitenlijstje.

Bekijk het rapport

Download Consumentenonderzoek asbestdak Rapport asbestdak (pdf)