Consumentenonderzoek natuurinclusief (ver)bouwen

Milieu Centraal heeft onderzocht hoeveel kennis Nederlanders hebben over natuurinclusief (ver)bouwen en in hoeverre zij hiervoor open staan. Natuurinclusief bouwen betekent bewust bouwen of verbouwen met het doel ruimte te bieden aan biodiversiteit. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.112 hoofdhuurders en (toekomstige) woningbezitters.

Uit de resultaten blijkt dat een minderheid van de Nederlanders (21%) groene voorzieningen heeft, zoals een groene gevel (11%) of nestvoorzieningen aan dak of gevel (8%). Men heeft relatief veel positieve verwachtingen van groene gevels en nestvoorzieningen maar er lijkt een gebrek aan kennis. Het kennisgebrek uit zich ook in beperkte kennis over financiën en vergunningen.

Enkele inzichten uit het onderzoek:

  • Een grote meerderheid vindt de zorg om de natuur belangrijk voor de manier waarop zij leven.

  • Vogelhuisjes (55%) zijn meest de bekende nestvoorziening voor aan dak of gevel. Ook vogelnestkassen (43%) en vleermuisnestkasten (39%) zijn relatief bekend onder Nederlanders.

  • 18% van de Nederlanders denkt dat groene daken niet te combineren zijn met zonnepanelen. Dit is echter niet het geval. Juist deze combinatie zorgt ervoor dat zonnepanelen op een groen dak meer energie opwekken dan op een regulier dak.

Bekijk het rapport

Download Consumentenonderzoek (ver)bouwen waarbij bewust ruimte wordt gecreëerd voor biodiversiteit Rapport natuurinclusief (ver)bouwen (pdf)