Praktisch over duurzaam

Kledingstoffen en milieu

Voor het maken van kleding zijn veel grondstoffen nodig, zoals wol, katoen of aardolie. Maar ook land, water, energie en bestrijdingsmiddelen. Dit heeft impact op het milieu.

Infographic milieu-impact-tabel-uitgebreid 654x953.jpg

Bij het maken van kleding komt meer kijken dan je denkt. Katoen moet verbouwd en geplukt worden, voor wol worden schapen geschoren en voor fleece PET-flessen gerecycled. Van dit materiaal moeten eerst vezels worden gemaakt, die uiteindelijk worden verwerkt tot stoffen. Al deze processen (verbouwen, bewerken, verwerken) hebben milieu-impact. Milieu Centraal vergeleek een aantal belangrijke materialen met elkaar.

Klimaatverandering

klimaat_final.jpg

De productie van kledingstoffen belast het klimaat, omdat tijdens de productie broeikasgassen (CO2, methaan) vrijkomen. Broeikasgassen zorgen voor het opwarmen van de aarde. Hoe meer broeikasgassen bij het productieproces vrijkomen, hoe meer de stof bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Wat zorgt bij de productie van kledingstoffen voor broeikasgassen?

  • Gebruik van fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas). Voor veel processen is energie nodig. Bijvoorbeeld om gewassen te verbouwen (katoen, bamboe, hout), stallen en schuren te verwarmen (wol), olie voor synthetische vezels te winnen en raffineren, en in de fabriek om stoffen te maken.
  • Schapen produceren methaan bij het verteren van voedsel. Die komt via boeren en winden in de lucht. Methaan is een sterk broeikasgas.

Landgebruik

landgebruik_final.jpg

Voor de productie van natuurlijke stoffen wordt grond gebruikt. Voor het verbouwen van katoen, bamboe en andere natuurlijke vezels is veel land nodig. Het gaat om land dat gebruikt wordt voor plantages, bossen en kwekerijen. Bij wol is veel weidegrond nodig om de schapen te laten grazen.

Watergebruik

watergebruik_final.jpg

Voor de productie van kledingstoffen is water nodig. Bij kleding van natuurlijke materialen wordt er water gebruikt om de gewassen te verbouwen. Daarnaast is er water nodig voor het maken van de doeken uit de vezels. Ook bij het maken van stoffen uit synthetische vezels is water nodig.

In de katoenteelt wordt heel veel water gebruikt. Omdat veel katoenplantages in gebieden liggen waar water schaars is, ontstaan daar tekorten aan schoon drinkwater.

Bijdrage plastic soep

plasticsoep_final.jpg

Bij het wassen van kleding komen er vezels los. Deze spoelen met het spoelwater via het riool naar zee. De natuurlijke vezels zijn biologisch afbreekbaar, maar de synthetische kledingvezels niet. Dit zorgt voor ernstige vervuiling van het zeewater: de zogenaamde plastic soep. Omdat de oceanen onze grootste zuurstofleveranciers en een belangrijke voedselbron zijn, kan dit grote gevolgen hebben voor de mens.

Bestrijdingsmiddelen

bestrijdingsmiddelen_final.jpg

Bestrijdingsmiddelen zijn stoffen die planten en bomen beschermen tegen ziekten, plagen en onkruid. Het gebruik ervan verhoogt de opbrengst en de kwaliteit. Er zijn chemische en biologische bestrijdingsmiddelen. Overmatig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zorgt voor zwaar verontreinigd drinkwater en voedsel, waardoor de plaatselijke bevolking allerlei gezondheidsproblemen krijgt.

Vooral in de (niet-biologische) katoenteelt worden grote hoeveelheden chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook in de wolindustrie worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt om mijt en teken bij de schapen tegen te gaan en om motten, parasieten en schimmels bij het woltransport te doden. Tijdens de verwerking van de wol worden deze chemicaliën uit de wol gespoeld, wat voor milieuvervuiling zorgt.

Dierenwelzijn

dierenwelzijn_final.jpg

Bij dierenwelzijn gaat het erom of de dieren een goed leven hebben en goed behandeld worden. Dierenwelzijn is geen echte milieu-factor, maar is wel belangrijk als je een duurzame kledingkeuze wilt maken. Dierenwelzijn speelt een rol bij kleding van dierlijke vezels (wol, zijde, bont enzovoort).

Zijde

In de conventionele zijde industrie (kweekzijde) worden de rupsen levend gekookt, zodat de zijdedraden niet breken bij het ontpoppen van de cocon. Een mogelijk diervriendelijker alternatief is kleding van (stuggere) wilde zijde. Bij wilde zijde vliegen de vlinders uit voordat de cocon gekookt wordt. Er is echter discussie over de overlevingskansen van de wilde zijdevlinder. De meeste zijde in de winkel is overigens kweekzijde.

Wol

In de wolindustrie speelt dierenwelzijn een rol bij het scheren van de schapen. De scheerders proberen zoveel mogelijk schapen in korte tijd te scheren. Hierdoor is er risico op snijwonden bij de schapen. Ook kunnen om hygiënische redenen de staarten van lammeren (vaak onverdoofd) worden geknipt of afgekneld. In Nederland is dit sinds 2008 verboden. In Australië waar veel wol vandaan komt is het afknellen van staarten op vrijwillige basis inmiddels verboden. In 2014 zijn er in samenwerking met de grootste wolproducenten internationale richtlijnen opgesteld om dierenwelzijn in de wolindustrie te promoten.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.