Praktisch over duurzaam

Loden leidingen

Gebruik dan verpakt water in plaats van kraanwater voor het maken van flessenvoeding van zuigelingen, en voor consumptie door jonge kinderen en zwangeren. Deze groepen lopen een groter risico op gezondheidseffecten door lood dan anderen.

bigstock-Variety-of-plumbing-accessorie-50977046-400x300.jpg

Lood is een zwaar metaal en kan milieuproblemen opleveren. Maar loden leidingen zijn geen milieuprobleem, aangezien er zeer weinig lood vanuit de leiding via het drinkwater in het milieu terechtkomt. Via andere bronnen, zoals uitlaatgassen, komt veel meer lood in het milieu. Water in loden drinkwaterleidingen kan wel lood bevatten. Hoewel het om kleine hoeveelheden gaat, kan het wel een risico opleveren voor ongeborenen, zuigelingen en kinderen (tot en met zes jaar) als ze langere tijd drinken uit loden leidingen.

Tips

 • 1

  Heb je nog loden leidingen in huis, maak voeding voor zuigelingen dan aan met verpakt water. Jonge kinderen en zwangeren kunnen ook beter niet uit de kraan drinken.

 • 2

  Loden drinkwaterleidingen moeten speciaal worden afgevoerd. Geef ze af bij de gemeentelijke afgifteplaats voor chemisch afval.

 • 3

  Tot de hoofdkraan van je huis hebben waterleidingbedrijven vrijwel alle loden leidingen vervangen. Vraag bij twijfel aan je waterbedrijf of de loden dienstleiding is vervangen. 

 • 4

  Laat je de loden leidingen in je huis vervangen? Check dan meteen bij het waterleidingbedrijf of de buitenleiding en aansluitleiding (dienstleiding) al vervangen zijn.

 • 5

  Controleer of de aarding van jouw huis nog in orde is, wanneer je een loden (of koperen) waterleiding vervangt door kunststof materiaal. Als (een deel van) de aarding via de metalen waterleiding liep, moet daarvoor een aardleiding in de plaats komen.

Loden leidingen en gezondheid

Lood is vroeger algemeen gebruikt voor drinkwaterleidingen. In de leidingen kunnen echter kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater komen. Teveel lood kan leiden tot een (kleine) verlaging van de intelligentie. Vanwege de gezondheidsrisico's mag de concentratie lood in drinkwater maximaal 10 µg (microgram) per liter zijn. Bij die hoeveelheid is het water veilig, ook voor zuigelingen. Die norm is echter alleen haalbaar als loden leidingen vervangen worden.

Kinderen zijn gevoeliger

Ongeborenen, zuigelingen en kinderen tot en met 6 jaar zijn veel gevoeliger voor lood dan oudere kinderen en volwassenen. Ook hebben zij een hogere blootstelling aan lood, omdat zij in verhouding tot hun lichaamsgewicht meer drinken. Daarom is het raadzaam dat zwangeren en kleine kinderen geen water uit loden leidingen drinken en flesvoeding aan te maken met verpakt water als de woning nog loden drinkwaterleidingen heeft. Anders lopen kinderen een (gering) risico om te veel lood binnen te krijgen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel. Dat kan leiden tot een iets lagere intelligentie en gedragsveranderingen.

Voor kinderen ouder dan 6 en volwassenen is het drinken van leidingwater uit loden leidingen zonder risico's.

Wie is verantwoordelijk?

De waterleidingbedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk voor de vervanging van de loden leidingen tot de voordeur. Vrijwel al deze toevoerleidingen of dienstleidingen zijn inmiddels vervangen. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in de woning. Ook voor huurhuizen geldt dat de huiseigenaar verantwoordelijk is voor vervanging.

Loden waterleidingen hebben een grijze kleur. Soms zijn ze onzichtbaar weggewerkt, in de voortuin of onder een stenen vloer in de gang. Om ze te verwijderen kun je dan het beste een erkend installateur inschakelen, bijvoorbeeld een loodgieter.

Tot 1945 was lood gebruikelijk

Tot welk jaar precies loden drinkwaterleidingen werden aangelegd is niet bekend. In huizen met een bouwjaar voor 1945 was lood zeker gebruikelijk. In huizen gebouwd tussen 1945 en 1960 zitten mogelijk ook nog loden binnenleidingen.

Denk aan aardleiding

Ga je een loden (of koperen) waterleiding vervangen door kunststof materiaal? Controleer dan of de aarding van jouw huis nog in orde is. Wanneer (een deel van) de aarding via de metalen waterleiding liep, moet daarvoor een aardleiding in de plaats komen.

Water loodvrij maken?

Er is geen manier om water helemaal loodvrij te maken als het wordt aangevoerd met loden leidingen. Om de loodconcentratie te verlagen moet je de leidingen vervangen. Het is aan te raden om de kraan 's ochtends een paar minuten door te laten lopen, voor je het als drinkwater gebruikt. Water dat een tijdje stil heeft gestaan in leidingen kan meer lood bevatten. Doorspoelen is niet afdoende om het drinkwater echt loodvrij te maken.

Bij het koken van water verdwijnt er geen lood; het aanwezige lood komt terecht in minder water, waardoor de concentratie zelfs licht stijgt. 

Prijskaartje

Gemiddeld kost het verwijderen en vervangen van loden leidingen 1.400 euro per woning. De eigenaar van het huis is verantwoordelijk voor de kosten.

Regels en wetten

In het Waterleidingbesluit (Wlb) staan onder andere de normen waar drinkwater voor menselijke consumptie aan het tappunt aan moet voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG). Voor lood in drinkwater geldt een norm van 10 µg per liter. 

Meer informatie

 • De Rijksoverheid heeft informatie over drinkwater op haar site staan: Rijksoverheid.
 • Raadpleeg een erkend installateur (loodgieter) voor vragen over het herkennen en saneren van loden leidingen.

 

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.