Praktisch over duurzaam

Asbestdak

Is jouw huis of schuur voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest in het dak zitten. Asbest werd tot 1994 verwerkt in golfplaten, platte dakleien en soms bitumen. In gewone dakpannen en rieten daken zit het niet. Vanaf 2025 zijn asbestdaken verboden, omdat ze een risico voor de gezondheid en het milieu zijn. 

Een dak kan beschadigd raken ('verweren') door weer, wind en mos. Bij daken met asbest komen er dan kankerverwekkende asbestvezels vrij. Hoe ouder het dak, hoe groter de kans dat dit gebeurt. In 2025 zijn alle asbestdaken minstens 30 jaar oud. Die daken vormen een risico voor de gezondheid en milieu, en daarom moeten alle asbestdaken vóór 2025 verwijderd zijn. Het verbod geldt alleen voor dakbedekking: golfplaten, dakleien of bitumen. Andere platen met asbest aan de buitenkant van je huis (dakgoten, boei-delen, gevelplaten) of binnenkant van je dak (dakbeschot, isolatieplaten) vallen niet onder het verbod. Lees meer over het verbod op asbestdaken.

Deel je offerte of factuur

Wil je Milieu Centraal helpen om de prijzen te volgen? Stuur een kopie naar info@milieucentraal.nl o.v.v. kosten asbestdak. Om goed te vergelijken willen we graag weten: type asbestdak (golfplaten, dakleien, bitumen), kostenspecificatie voor werkzaamheden, aantal m2, datum. 

Mail naar info@milieucentraal.nl

Tips asbestdak verwijderen

 • 1

  Ga je de komende tijd verhuizen of verbouwen? Dat is een goed moment het dak te checken op asbest en te vervangen.

 • 2

  Dakleien, bitumen of een groot dak met golfplaten moet je deskundig laten verwijderen.

 • 3

  Een klein dak met geschroefde golfplaten mag je onder strikte voorwaarden zelf verwijderen

 • 4

  Moet je het hele dak van je huis vervangen? Zorg dan meteen voor goede isolatie en overweeg om zonnepanelen te plaatsen. 

 • 5

  Zijn er meer asbestdaken in de wijk? Kijk of je de daken samen kunt laten vervangen, dat scheelt in regelwerk en is soms ook goedkoper.

 • 6

  Wacht niet tot 2024. Als iedereen tot het laatst wacht, krijgen asbestverwijderaars het druk en kan de prijs omhoog gaan. Heb je nu het geld niet? Begin dan alvast met sparen.

 • 7

  Meer weten over de risico’s van asbest? Kijk op Asbest.

 • 8

  Ga je klussen of verbouwen in huis? Check van tevoren of er asbest in of om jouw huis zit.

In 3 stappen een asbestvrij dak

 1. Check met de infographic of er asbest in je dak kan zitten.
 2. Doe het Advies op maat: je ontdekt welke regels gelden en krijgt een idee van de kosten.
 3. Laat je dak verwijderen door een gecertificeerd asbestbedrijf. Check eerst of er in jouw gemeente een collectieve actie is: dat scheelt regelwerk en je krijgt makkelijker een goede prijs. Een klein dak van golfplaten mag je eventueel ook zelf verwijderen.
171205_Check je dak op asbest_alleen titel_LR.jpg

Zit er asbest in mijn dak?

Zit er asbest in jouw dak? Wat zijn de regels? En aan welke kosten moet je ongeveer denken? Vul de vragen in en krijg advies op maat voor jouw woning.

Advies op maat asbestdak

Wel of geen asbest in je dak?

Op de meeste woonhuizen in Nederland ligt géén asbest. Het zit níét in gewone dakpannen en ook niet in rieten daken. Golfplaten bevatten géén asbest als op de één-na-laatste golf van de plaat deze letters staan: NT, AF, AFM, NA, AP of AV.

Waar vind je asbest wel?

 • In golfplaten, bijvoorbeeld op op een aanbouw of schuurtje. Tot in de jaren 80 werd asbest in golfplaten verwerkt. Asbestplaten liggen ook op veel boerenschuren. Staat op de golfplaat één van deze letters, dan zit er zeker asbest in: AT, NF, CAF
 • In leien daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. Maar dakleien kunnen ook van (lei)steen zijn, daarin zit geen asbest. Heb je dakleien? Laat een professional checken of er asbest in zit.
 • Soms in bitumen op platte daken. Is het bitumen in of na 1994 aangebracht, dan zit er géén asbest in. Is het bitumen ouder, laat dan een professional checken of er asbest in zit. Let op: een nieuwe laag bitumen kan zijn 'vastgelijmd' op een oude asbesthoudende laag. In dat geval moet je het hele bitumendak laten vervangen.
Asbestdak golfplaten laten verwijderen.jpg

Laten verwijderen: dakleien, bitumen of dak groter dan 35 m2

Heb je dakleien of bitumen met asbest op je dak? Dit moet je áltijd door een deskundig bedrijf laten verwijderen. Het maakt niet uit hoe groot het dak is: schakel altijd een gecertificeerd bedrijf in.

Ook golfplaten met asbest kun je het beste laten verwijderen. Je bent verplicht om een bedrijf in te schakelen als het oppervlak 35 m2 of groter is, en ook als de golfplaten zijn beschadigd of verweerd. Gaat het om een geschroefd klein dak (minder dan 35 m2), bijvoorbeeld op een aanbouw of schuurtje, en zijn de golfplaten niet beschadigd of verweerd? Dan mag je het onder strikte voorwaarden zelf verwijderen.

Inventarisatie nodig

Laat je het asbest verwijderen door een bedrijf? Dan moet je eerst een onderzoek laten doen door een deskundig bedrijf. Dat heet een asbestinventarisatie. Het onderzoek kost ongeveer € 400. Op Ascert.nl vind je gecertificeerde bedrijven die voor jou de inventarisatie kunnen doen.

Blijkt er asbest in je dak te zitten? Dan moet je een gecertificeerd bedrijf inschakelen om het dak te verwijderen. Gecertificeerde asbestverwijderaars vind je op Ascert.nl. Het bedrijf neemt jou alles uit handen: het doet de melding bij het Omgevingsloket, verwijdert het asbest op de juiste manier en brengt het naar de milieustraat.

Asbest dak laten verwijderen: wat kost het?

De kosten om een asbestdak te laten verwijderen verschillen enorm. Ze hangen onder andere af van hoe groot het dak is, of je een bouwlift of steiger moet huren en van de nieuwe dakbedekking. Ook tussen bedrijven die asbest verwijderen kan nog een prijsverschil zitten. Het is dus de moeite waard om meerdere offertes aan te vragen. Milieu Centraal geeft een idee van de kosten om een dak van 50 m2 te laten vervangen. Let op: De kosten zijn een zo goed mogelijke inschatting, maar hangen ook af van jouw situatie. Milieu Centraal gaat uit van een prijs waarvoor je in 2018 je asbestdak kon laten vervangen. Maar omdat de vraag toeneemt, kan de offerte hoger zijn. Kun je de kosten niet meteen zelf betalen? Er komt waarschijnlijk een fonds van de overheid en bedrijven waaruit je geld kunt lenen. 

Vervangen 50 m2 dak op woonhuis: dit kan het kosten

beweeg de tabel van links naar rechts

Golfplaten Dakleien
Inventarisatie € 400 € 400
Verwijderen en afvoeren € 1.400 € 2.100
Huur steiger en/of bouwlift € 1.300 € 1.300
Nieuwe golfplaten of dakleien € 1.550 € 6.300
Totale kosten € 4.650 € 10.100

De bedragen zijn inclusief arbeidsloon en btw. De prijs van dakleien verschilt flink: van € 30 tot € 200 per m2. Hier is gerekend met een gemiddelde van € 125.

Als je meteen je dak laat isoleren of zonnepanelen laat plaatsen, komen er nog kosten bij.

Samen doen is vaak goedkoper

Misschien zijn er in jouw straat of buurt meer daken met asbest. Als je samenwerkt met buren scheelt het regelwerk en is het vaak goedkoper: je kunt dan meer vierkante meters dak in één keer laten vervangen en de kosten voor een bouwsteiger of bouwlift delen.

Misschien is er in jouw gemeente al een gezamenlijke actie om asbest daken te vervangen en kun je daarbij aansluiten: vraag het na bij de gemeente. Is er nog geen actie in jouw gemeente? Kijk dan of je zelf een actie kunt starten met een aantal andere dakeigenaren. Op asbestwoning.nl vind je tips van een groep mensen die hun dak al hebben laten vervangen. Zij helpen andere woningeigenaren om gezamenlijke asbestsanering zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Asbestdak golfplaten zelf verwijderen.jpg

Klein dak van golfplaten mag je zelf verwijderen

Geschroefde golfplaten op je schuurtje of aanbouw mag je onder voorwaarden zelf verwijderen. Voor je de golfplaten gaat verwijderen, moet je een melding doen bij de gemeente via Omgevingsloket online. Pas als je toestemming hebt om het dak te verwijderen, kun je aan de slag.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor zelf verwijderen?

 1. Het dak is kleiner dan 35 vierkante meter.
 2. De golfplaten liggen op een woonhuis of schuurtje (het gebouw heeft dus geen bedrijfsfunctie).
 3. De platen zijn in goede staat, dus niet kapot of verweerd. Bij het verwijderen van kapotte of verweerde golfplaten kunnen makkelijk asbestvezels vrijkomen. Zit er mos op het dak? Dat kan betekenen dat het dak verweerd is. Twijfel je, laat dan een asbestinventarisatie doen: bij zo’n onderzoek kunnen ze zien of de vezels nog goed vastzitten in het materiaal.
 4. De golfplaten zijn geschroefd, niet gespijkerd of gelijmd. Ze zijn dus te verwijderen zonder ze te beschadigen.
 5. Je schakelt geen betaalde hulp in. Buren of vrienden mogen wel onbetaald meehelpen. Als je een betaalde klusser of bedrijf inschakelt, moet die aan de wettelijke regels voor het verwijderen van asbest voldoen (onder andere gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen).

Video: golfplaten zelf verwijderen

In de video zie je hoe je asbestplaten zelf van je dak kunt halen. Ook hoor je meer over de voorwaarden.

Kosten zelf golfplaten schuurdak (6 m2) verwijderen

beweeg de tabel van links naar rechts

Actie Kosten
Verwijderen € 100 voor materiaal (dik plastic, beschermende kleding)*
Wegbrengen asbest naar milieustraat Meestal gratis**
Nieuw dak (golfplaten) € 180
Totaal € 280

*In sommige gemeenten kun je gratis plastic en beschermende kleding ophalen bij de milieustraat. Vraag ernaar bij je gemeente.
**Als je zelf asbest naar de milieustraat brengt, is dit meestal gratis. Maar in sommige gemeenten moet je betalen, dit kan oplopen tot 175 euro.

Wat houdt het verbod op asbestdaken in?

Het verbod geldt voor golfplaten, dakleien en bitumen waar asbest in zit. Deze daken moeten vóór 2025 vervangen worden. De daken zijn dan minstens 30 jaar oud waardoor weer en wind ervoor zorgen dat asbestvezels vrijkomen uit deze daken. Veel daken zijn sowieso aan vervanging toe.

Het verbod geldt alléén voor dakbedekking en dus niet voor boei-delen (dat zijn platen tegen of onder de dakrand), dakgoten en gevelpanelen. Ook asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van het dak valt niet onder het verbod (bijvoorbeeld dakbeschot en isolatiemateriaal). Als je het dak gaat vervangen, is het wel praktisch om dit meteen mee te nemen.

Het verbod geldt voor álle asbestdaken op woonhuizen, schuurtjes, boerenschuren, bedrijfspanden en kantoorpanden. De toestand van het dak is niet relevant: het maakt dus niet uit of jouw dak nog in goede staat is of al beschadigd. Alle asbestdaken moeten worden vervangen, omdat ze ooit een keer gaan verweren. Is jouw dak in heel slechte staat of verwaarloosd? Dan kan jouw gemeente eisen dat je het dak al vóór 2025 verwijdert, omdat het risico groot is dat er asbestvezels vrijkomen.

Ligt er asbest op je dak? Vervang het vóór 2025. Wacht niet tot het laatste moment: vraag nu een offerte of begin met sparen.

Wat gebeurt er met het asbest?

Het verwijderde asbest wordt gestort op speciale stortplaatsen. Er zijn op dit moment nog geen andere manieren om het veilig te verwerken, verbranden kan bijvoorbeeld niet. In 2016 ging 355 miljoen kilo asbest naar zo'n speciale stortplaats.

Asbestdak en verzekering

Als je asbestdak beschadigd raakt – bijvoorbeeld door brand of hagel - kunnen er asbestdeeltjes in de omgeving terechtkomen. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie voor de omgeving. De kosten om dit op te ruimen, kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Check eens of jouw opstalverzekering de opruimkosten vergoedt, en tot welk bedrag (misschien is er een maximum). Houd er rekening mee dat dit vanaf 2025 verandert: de kans bestaat dat je verzekeraar de opruimkosten dan niet meer vergoedt omdat je volgens de wet het dak had moeten vervangen. Je moet de kosten om het asbest op te ruimen dan zelf betalen.

Kom nu al in actie!

Infographic asbestdak website.jpg

Van 2014 tot en met 2017 is al zo’n 34 miljoen vierkante meter dak vervangen. Dat is ongeveer een kwart van het totaal. In 2018 komt er nog eens 12 miljoen m2 bij. Er ligt nog zo’n 80 miljoen m2 asbestdak: die moet voor 2025 vervangen zijn. Heb jij je asbestdak nog niet vervangen? Kom dan in actie en vraag een offerte of begin vast met sparen. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat de prijs omhoog gaat omdat er meer vraag komt. 

Meer informatie

 • Lees meer over asbest en de risico's op Asbest
 • Wil je weten of er ook op andere plekken in en om je huis asbest zit? Kijk op Asbest in en om het huis.
 • Wil je een asbestdak verwijderen? Doe voor je aan de slag gaat een melding op Omgevingsloket online.
 • Vraag aan je gemeente naar de voorwaarden om het zelf te verwijderen. Vraag ook waar je het afval kunt inleveren.
 • Zoek je een bedrijf om asbest te laten verwijderen? Contactgegevens van gecertificeerde bedrijven vind je via: Ascert, VAVB, Veras en VVTB.
 • Meer informatie over het verbod op asbestdaken en de subsidieregeling vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Vragen over asbest kun je stellen aan de helpdesk van Rijksoverheid.
Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.