Praktisch over duurzaam

Voorkom voedselverspilling

Onnodig voedsel en drank weggooien is zonde voor het milieu en je portemonnee. Met de tips om slim te kopen, koken en bewaren maakt Milieu Centraal het makkelijk om daar iets tegen te doen. Want eten is om op te eten en drank om op te drinken. 

Milieu_Centraal_vechtende-wortel-en-paprika_TXT_171026_v03.gif

Omdat het steeds om kleine beetjes gaat kun je voedselverspilling snel onderschatten. De kleine en grote beetjes tellen op tot ruim 40 kilo weggegooid goed voedsel per jaar. Dat komt neer op 140 euro. Wil jij minder eten weggooien? Doe de Foodbattle.

Bekijk 10 tips tegen voedselverspilling

Hoeveel verdwijnt in de afvalbak?

Zo'n 13 procent van ons eten verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de afvalbak, dat is ruim 40 kilo voedsel per persoon per jaar. Alle huishoudens samen verspillen we daarmee in Nederland 700 miljoen kilo goed voedsel. Dat zijn duizenden vuilniswagens vol! 

40 kilo voedselverspilling per persoon per jaar

Ongeveer een derde van de totale mondiale voedselproductie gaat verloren, schatten onderzoekers. Daaronder valt alle verlies dat plaatsvindt van productie tot en met aankoop door de consument. Een groot deel van deze verliezen wordt nog wel nuttig gebruikt, bijvoorbeeld als veevoer.

Verspilling bij jou thuis

Zijn de voedingsmiddelen eenmaal in huis, dan gaat de verspilling door. Van alle bruikbare voeding (inclusief zuivel en olie) belandt jaarlijks ruim 40 kilo bij het afval. Dat kost elke Nederlander ruim 140 euro per jaar!

Drank door de gootsteen

Naar schatting spoelen we per jaar ongeveer 57 liter aan dranken door de gootsteen of het toilet. Je kunt veel besparen door dranken op het juiste formaat te kopen, niet meer koffie en thee te zetten dan nodig en zuiniger om te gaan met zuiveldranken. Melk is vaak nog prima drinkbaar na de THT-datum.

Verschillende oorzaken

De oorzaken van de verspilling zijn erg verschillend: te veel ingekocht, te lang bewaard, te veel gekookt of gewoon niet lekker. 

Welk voedsel verspillen we het meest?

Milieubelasting van verspilling

Als voedingsmiddelen die nog prima te eten zijn, in de vuilnisbak belanden, dan gaan ook alle energie en grondstoffen verloren die nodig waren om die etenswaren te telen, vervoeren, koelen en eventueel te bewerken en verpakken. De energie die daarvoor nodig is, komt vooral van fossiele brandstoffen die klimaatverandering veroorzaken. 

Uitstoot van broeikasgassen

Voedselverspilling in huishoudens en restaurants samen is verantwoordelijk voor ongeveer 3,5 procent van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van de gemiddelde consument.

Afval

Verder vergroot het weggooien van eten de afvalberg. De milieugevolgen zijn afhankelijk van de manier waarop afval verwerkt wordt. Een deel van het huishoudelijk voedselafval van Nederland gaat bij het groente- fruit- en tuinafval; het wordt compost voor landbouw en plantsoenen.

Maar niet iedereen scheidt zijn afval; daardoor komt een deel van het weggegooide eten terecht bij het huishoudelijk restafval dat wordt verbrand in afval-energiecentrales. Daar levert het nog wat energie op. Vroeger werd het huishoudelijk afval ook gestort, maar dit is inmiddels verboden.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.