Plastic verpakkingen en voorwerpen

Zak voor plastic of vuilnisbak?

Afvalscheidingswijzer Van yoghurtbeker tot plastic speelgoed: wat mag in de zak voor plastic, blik en drinkpakken? De Afvalscheidingswijzer geeft raad! Vind de juiste bak
Plastic kun je in de meeste gemeenten apart inleveren, vaak samen met metalen verpakkingen (zoals conservenblik) en drinkpakken. De gemeente haalt het aan huis op, of je brengt het zelf naar een container in de buurt. Hier lees je wat er wel en niet in de bak of zak voor plastic mag.

Van het ingezamelde plastic kunnen allerlei nieuwe dingen worden gemaakt, bijvoorbeeld shampooflessen, broodtrommels en emmers. Plastic dat je in de grijze vuilnisbak gooit, eindigt in de meeste gemeenten in de verbrandingsoven van de afvalenergiecentrale. Alleen in gemeenten met nascheiding, wordt het plastic achteraf uit dit restafval gehaald om gerecycled te worden.

Voor de bak of zak waar je je plastic, blik en drinkpakken in gooit wordt vaak een afkorting gebruikt: pmd of pbp.

Tips plastic weggooien

 1. 01

  Doe plastic verpakkingen thuis in een aparte bak of zak. Samen met metalen en drinkpakken zorgt plastic vaak voor veel afval in huis.

 2. 02

  Plasticfolie met een metaallaagje, zoals chipszakken of koffiepakken, mogen in de plasticinzameling. 

 3. 03

  Yoghurt- en slagroombekers mogen bij het plastic afval. Haal het aluminium dekseltje eraf en doe dit er los bij.

 4. 04

  Een plastic verpakking die je gescheiden inlevert moet leeg zijn, maar hoeft niet schoon. Afwassen of omspoelen is niet nodig. Dit gebeurt in de recyclingfabriek.

 5. 05

  Voorwerpen van hard plastic, zoals speelgoed en snijplanken, mag je inleveren bij de milieustraat.

 6. 06

  Kijk op de site van je gemeente of een doorzichtige vuilniszak nodig is voor je pmd-afval. 

Waar hoort het?

In de PMD-zak Bij het restafval
Plastic bekers van yoghurt, slagroom, kwark Piepschuim (vleesschaaltjes, vulling van dozen)
Plastic bakjes van fruit, salade of vlees (geen piepschuim) Netjes van sinaasappels, limoenen, citroenen (kan de machine door vastlopen)
Plastic flessen (let op: op grote en kleine plastic flesjes voor water en frisdrank zit statiegeld. Gooi deze niet weg, maar lever ze in) Verpakkingen die composteerbaar zijn (let op: deze mogen niet bij het gft)
Plastic om groente, brood, rollen wc-papier, doosjes thee, sigaretten, bloemen enzovoort (ook: cellofaan) Verpakkingen groter dan 5 liter
Plastic tassen   Lege verfemmers
Plastic waar een laagje metaal of aluminium tegenaan geplakt zit (chipszakken, koffiepakken, lege doordrukstrips van pillen of kauwgom)  
Lege verpakkingen van chemische middelen zoals een lege terpentinefles of lege gootsteenontstopper.  

Waarom mag composteerbaar plastic niet bij het gft en ook niet bij andere plastic? Lees hier meer.

Plastic verpakkingen met een metaallaagje (zoals een chipszak) mogen in de zak of bak voor plastic, metalen en drinkpakken (pmd). De verpakkingen worden vaak gerecycled tot nieuwe producten, zoals bermpaaltjes. Soms worden ze echter uit het ingezamelde plastic verpakkingsafval gehaald en alsnog verbrand (met energieterugwinning). Dit is afhankelijk van de sorteerder.

Klein en van plastic

Klein en van plastic

Kleine plastic voorwerpen zoals kapot speelgoed of een snijplank kun je, net als grote plastic spullen zoals kapotte tuinstoelen en speelgoed, in de bak voor hard plastic bij de milieustraat doen. Ze kunnen dan nog gerecycled worden. Spaar de hard plastic producten op zodat je ze een paar keer per jaar bij de milieustraat kunt inleveren.

Twijfel? Kijk in de afvalscheidingswijzer!

Twijfel je of het plastic in de aparte zak voor plastic mag of bij het restafval hoort? Kijk in de Afvalscheidingswijzer!

Wat gebeurt er met het ingezamelde plastic?

Het plastic wordt eerst verder gescheiden in verschillende plasticsoorten. De plasticsoorten worden daarna versnipperd, gewassen en tot korrels vermalen. Van die korrels - ook wel granulaat genoemd - kunnen weer nieuwe plastic producten worden gemaakt.

Niet al het ingezamelde plastic kan goed gerecycled worden. Daar zijn verschillende redenen voor: het kan liggen aan het materiaal of omdat het van samengestelde materialen gemaakt is.  

In Nederland recyclen we bijna de helft van het gewicht aan kunststofverpakkingen. Het gerecyclede plastic komt uit gescheiden ingeleverd plastic (PMD) en via nascheiding van restafval. Sinds 2022 moet gerapporteerd worden met een nieuwe meetmethode waarbij alleen schoongewassen kunststof meeweegt. Omdat eerder ook voedingsresten, etiketten en vuil meetelden is het percentage (tijdelijk) lager. De Nederlandse overheid wil in 2025 50% van het plasticafval recyclen. Door de nieuwe meetmethode wordt dat een grotere uitdaging.

Kan er meer plastic worden gerecycled?

Als je kijkt naar plastic verpakkingen, zijn er twee belangrijke manieren om meer plastic te recyclen: beter recyclebaar maken van verpakkingen en meer gerecycled plastic te gebruiken in nieuwe verpakkingen.

Tussen 2014 en 2021 is het aandeel goed recyclebare verpakkingen nauwelijks verbeterd. Ruim een kwart van de kunststofverpakkingen is goed recyclebaar. Dit kan beter als verpakkingsproducenten het ontwerp van hun verpakking aanpassen, bijvoorbeeld door kleinere of geen etiketten op een flacon te gebruiken.

Als de plastic verpakking recyclebaar is, dan moet het ook weer opnieuw worden gebruikt in nieuwe verpakkingen. In Nederland bestaat rond de 6% van de kunststofverpakkingen uit gerecycled plastic. 

Wat wordt ervan gemaakt?

Van het plastic worden allerlei nieuwe dingen gemaakt. Van verpakkingen en flessen tot auto-onderdelen, speelgoed, kratten, jerrycans, bermpaaltjes en aanlegsteigers.

Dit blijkt uit berekeningen van milieu-onderzoeksbureau CE Delft.

Omdat de EU een nieuwe rekenmethode voorschrijft voor het bepalen van dit recyclingrendement wordt het percentage van 50% (tijdelijk) lager. Bij die nieuwe rekenmethode wordt later in het recyclingproces gemeten, wat beter weergeeft welk aandeel echt voor nieuwe producten kan worden gebruikt. Eerder werd het gewicht van plastic verpakkingen die de recyclinginstallatie in ging gebruikt voor de berekening. Hier zaten ook voedingsresten, etiketten en vuil bij. Volgens de nieuwe rekeningmethode mag alleen het gewicht van schoongewassen kunststof worden gerekend.