Jaarverslag 2023

Drie collega's van Milieu Centraal hebben een overleg.

Over dit jaarverslag

Wat heeft Milieu Centraal in 2023 allemaal bereikt? Waar lagen onze speerpunten, hoeveel mensen gebruikten onze websites, en wanneer zag je ons in de media? Je leest dit in dit jaarverslag.
In 2023 bestond Milieu Centraal 25 jaar! Ook dit jaar hebben we weer veel consumenten voorgelicht om duurzame keuzes te maken: met alle informatie en tips op onze websites, maar ook via inspirerende campagnes en andere activiteiten. Bekijk het overzicht op deze pagina.

 

 

 

Ika van de Pas
Directeur / Bestuurder

Inleiding

Lustrumviering

In 2023 stonden we uitgebreid stil bij ons 25-jarig lustrum. Dit deden we samen met 500 partners, (oud-)collega’s, en de collega’s van de Wetenschappelijke Raad van Advies en van de Raad van Toezicht. Het was een prachtig feest in Tivoli Vredenburg dat in het teken stond van de ‘meerwaarde van minderen’: een actueel thema gezien de noodzaak om de CO2-voetprint van huishoudens te verkleinen tegen de achtergrond van klimaatverandering.

Tijdens het programma deelden Filosoof Marc Davidson, econoom Kees Klomp, omgevingspsycholoog Ellen van der Werff en kunstenaars Boban Braspenning en Mondo Leone hun visie op dit thema. Het werd een inspirerende en hartverwarmende bijeenkomst. Na afloop zijn de bijdragen van de sprekers en kunstenaars bij elkaar gebracht in een essaybundel.

Nieuwsgierig? Bekijk de essaybundel online.

Kaderprogramma's

Onze activiteiten staan uitgebreid beschreven in de jaarverslagen van de drie programma’s die we met ondersteuning van de Rijksoverheid mogen uitvoeren:

  • Het programma 'Energie in huis’, met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)
  • Het programma 'Duurzaam Consumeren', met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
  • Het programma 'Energie en Klimaat', met het ministerie van EZK.

Dit bestuursverslag geeft een korte samenvatting van de jaarverslagen.

Energie in huis, mobiliteit en klimaat

Duurzaam consumeren en circulaire economie

Webbezoek bij Milieu Centraal

Ten opzichte van 2022 daalde het totale webbezoek op de site met ongeveer een kwart. Deze daling komt doordat in 2022 de pagina’s over energie in huis extreem veel bezoek kregen.

Het aantal gebruikers daalde met 22,9% van 6,6 miljoen in 2022 naar 5,1 miljoen in 2023. Deze gebruikers waren goed voor 6,8 miljoen sessies, wat 26,5% minder is dan de 9,1 miljoen sessies in 2022. Het aantal paginaweergaven daalde in 2023 met 28,6% ten opzichte van 2022: van 16,9 miljoen naar 12,1 miljoen.

De meeste mensen bezoeken de website voor informatie over Energie in huis. Met 4 miljoen sessies is ongeveer 33% van het bezoek voor de pagina’s over duurzaam consumeren.

Milieu Centraal in de media

Milieu Centraal heeft in 2023 wederom een erg succesvol mediajaar achter de rug. In vergelijking met twee jaar geleden (2021) is het totale bereik en de advertentiewaarde opnieuw gestegen, tot 20,6 miljoen euro. In 2022 was de advertentiewaarde hoger (23,6 miljoen) door de actualiteiten die toen speelden rondom de stijgende gasprijzen en de zorgen in de maatschappij over de beschikbaarheid van gas en het energieverbruik in huis.

Media-momenten 2023 in beeld

Milieu Centraal op social media

Milieu Centraal heeft ook het afgelopen jaar een mooi aantal personen bereikt via onze social media kanalen. Facebook, Instagram en Youtube zijn – naast Twitter en LinkedIn – veelvuldig ingezet voor om volgers en niet-volgers te bereiken met prikkelende content.

Het doel van elke uiting is een bepaalde vorm van betrokkenheid los te maken bij social media gebruikers. Of dit nou het bekijken van een video is, het liken van een visual, het delen van een infographic of een interactie op een story. Dit blijkt effectief te zijn wanneer we kijken naar de groei van onze achterban; met Instagram als grootste groeikanaal in 2023.