Kennis van duurzaam gedrag: versterkt jouw campagne

Milieu Centraal is expert in consumentengedrag. We delen onze kennis graag om jouw campagnes of organisatiedoelen rond duurzame keuzes te versterken.

Om de Nederlandse consument goed te bereiken en uiteindelijk in staat te stellen duurzamer te worden, moet je ze eerst begrijpen. De gedragsdeskundigen van Milieu Centraal weten alles van het hoe, wat en waarom van duurzaam gedrag.

Over veel verschillende thema’s en gedragingen houden we een kennisbasis bij, met daarin de meest recente gedragsinzichten uit consumentenonderzoek, gedragsinterventies en wetenschappelijke literatuur. Zo weten we wat de stand van zaken is op thema’s als het tweedehands kopen en verkopen van spullen, milieuvriendelijk tuinieren,  elektrisch rijden en het gebruik van warmtepompen: hoeveel procent van de Nederlanders doet dit al of staat ervoor open? 

Wist je dat Milieu Centraal weet wat consumenten in Nederland drijft of juist belemmert in het maken van duurzame keuzes op vele thema’s. 

Duurzame gedragsinzichten

Milieu Centraal doet eigen consumentenonderzoek, voornamelijk door middel van vragenlijsten. Daarnaast bundelen we inzichten uit bestaande bronnen over consumentengedrag per thema in de vorm van een factsheet.

Consumentenonderzoek gascrisis en energiebesparing

Welke gasbesparende maatregelen troffen Nederlanders als gevolg van de hoge gasprijzen

Gids voor gemeenten

Gedragsinzichten: hoe stimuleer je bewoners hun afval te scheiden?

Consumentenonderzoek consuminderen

Hoe denkt Nederland over milieu- en klimaatissues rondom consuminderen.

Meer inzicht in duurzaam gedrag?

Wil jij weten wat er onder Nederlandse consumenten speelt op de thema’s die voor jouw organisatie belangrijk zijn? Of je nou op zoek bent naar een algemeen beeld, concrete do’s en dont’s, of naar antwoord op specifieke vragen over duurzaam gedrag: neem gerust contact met ons op. Mogelijk hebben wij al kant en klare inzichten klaarliggen over het voor jou relevante duurzame gedrag. Is deze informatie er nog niet? Dan kunnen we jouw vragen mogelijk beantwoorden met aanvullend literatuur- of consumentenonderzoek.

Informatie nodig

Judith Roumen - Senior gedragsonderzoeker

Jule Geeris - Communicatieadviseur

Gedrag, duurzaam consumeren en circulaire economie

Sophie Brand - Communicatieadviseur

Gedrag, energie in huis en mobiliteit