Consumentenonderzoek gascrisis en energiebesparing

De gasprijzen stegen in 2022 tot ongekende hoogte. Milieu Centraal onderzocht welke gasbesparende maatregelen Nederlanders hebben getroffen als gevolg van deze hoge gasprijzen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.042 Nederlanders met een cv-ketel. Uit de resultaten blijkt dat bijna alle Nederlanders zich in 2022 bezighielden met energie besparen. Meer dan de helft zei door te gaan met deze energiebesparende maatregelen bij ingang van het prijsplafond.

Enkele inzichten uit het rapport

  • 65% van de Nederlanders was in 2022 (bijna) dagelijks bezig met energiebesparing. Bij nog eens 12% was dit wekelijks. Het voornaamste motief hiervoor was de hoge energieprijzen, duurzaamheid was voor slechts een vijfde van de Nederlanders een reden.

  • Bijna driekwart van de Nederlanders zette de thermostaat op 19 graden op lager. De thermostaat stond hiermee vaak lager dan het jaar ervoor.

  • De verdeling van het gasverbruik voor het verwarmen, het warme water in de keuken en badkamer en voor koken wordt niet altijd goed ingeschat. Koken wordt onterecht gezien als een aanzienlijke verbruiker van gas, terwijl het verwarmen van de woning juist wordt onderschat.

Bekijk de conclusies

Download Consumentenonderzoek: invloed van de energiecrisis op treffen van gasbesparende maatregelen in Nederland. Rapport (pdf)