Factsheet CO2-voetafdruk huishoudens

Wereldwijd moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5° of 2° celsius, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs (IPCC, 2022). Huishoudens zijn wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 65 a 70% van de emissies van broeikasgassen. In deze factsheet laten we zien wat de gemiddelde broeikasgasuitstoot van een Nederlands huishouden en hoe deze verdeeld is over verschillende categorieën.

Dit geeft inzicht in de zogenaamde broeikasgasvoetafdruk. Daarnaast laten we zien hoe deze voetafdruk verkleint als je je gedrag en consumptie zo ‘groen’ mogelijk maakt. We vergelijken de Nederlandse broeikasgasvoetafdruk ook met die van inwoners van andere landen.

Tips en tools

Om specifieke voorbeelden te geven van hoe je je broeikasgasvoetafdruk kunt verkleinen heeft Milieu Centraal de ‘Klimaatklappers’ ontwikkeld, een aantal voorbeelden van hoeveel CO2 bespaart wordt door gedragsverandering zoals minder vlees eten. Daarnaast heeft Milieu Centraal de Advies-op-Maat CO2-voetafdruk ontwikkeld, waarin je inzicht krijgt in je eigen CO2-voetafdruk en hoe je die kunt verkleinen.

Deze factsheet legt uit:

  1. 01

    De CO2-voetafdruk van een gemiddeld Nederlands huishouden en hoe deze kan worden verkleind. En hoe deze in verhouding staat tot de voetafdruk van de rest van de wereld.

  2. 02

    De Klimaatklappers van Milieu Centraal: zes handelingsperspectieven voor consumenten om hun voetafdruk te verkleinen.

  3. 03

    De Advies-op-Maat CO2-voetafdruk tool waarmee consumenten op maat hun eigen voetafdruk kunnen berekenen. Hierdoor krijgen consumenten inzicht waar hun grootste impact zit en hoe ze hun voetafdruk kunnen verkleinen.

Factsheet Emissies broeikasgassen huishoudens

Download Factsheet over de uitstoot van huishoudens, waar deze vandaan komt en hoe deze kan worden verkleind. Factsheet CO2-voetafdruk huishoudens November 2023