Onderzoek: Lang leve je spullen

Verdieping bij dit onderzoek

Livestream terugkijken Experts gingen in gesprek over de impact van spullen. Kijk het gesprek terug. Kijk op YouTube
Nieuw onderzoek door Milieu Centraal toont aan dat consumenten vaak meer dan 25% kunnen besparen in klimaatimpact door meer circulaire keuzes te maken. Bijvoorbeeld door vaker te kiezen voor delen en lenen, tweedehands, reparatie of refurbishment. Circulair handelen betekent handelen ‘op de R-ladder’. Dit onderzoek toont voor het eerst voor een heel palet aan gebruiksvoorwerpen en diensten dat ‘hoger op de ladder’ inderdaad zorgt voor aanzienlijke besparingen in klimaat- en milieuimpact.

In opdracht van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) heeft Milieu Centraal onderzoek gedaan naar de klimaat- en milieuimpact (in de vorm van CO2eq uitstoot en landgebruik) van vijftien uiteenlopende consumptiegoederen (van bank en bed tot aan wasmachine en mobiele telefoon) binnen de domeinen wonen en vrije tijd. Er is hierbij gekeken naar de klimaat- en milieuimpact onder de meest gangbare omstandigheden voor aanschaf, gebruik (en gebruiksduur) en afdanken. Deze cijfers zijn vervolgens vergeleken met de klimaat- en milieuimpact van hetzelfde product wanneer consumenten keuzes maken op de verschillende treden van de R-ladder zoals tweedehands aanschaf, reparatie of recycling. Op deze manier geeft dit onderzoek kwantitatief inzicht in de besparingen in klimaat- en milieuimpact die circulaire keuzes door consumenten kunnen opleveren. Het rapport met de resultaten van dit onderzoek is op 22 april 2022 gepubliceerd.

Milieudruk consumptie domeinen wonen en vrije tijd

Download dit rapport Download hieronder het rapport van het project milieudruk consumptie domeinen wonen en vrije tijd. Rapport Wonen en vrije tijd (pdf)

Videopresentatie rapport

Bekijk de video Presentatie rapport milieudruk wonen en vrije tijd. Kijk op YouTube
"Dit rapport laat zien dat circulair handelen voor een consument helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn als je weet waar de grootste impact zit."
Aniek Ivens, strategisch onderzoeker Milieu Centraal

Rapport Project milieudruk consumptie domein woning

Naast het domein wonen en vrije tijd is er tweede onderzoek gedaan dat ingaat op het domein woning. Ook dit deelonderzoek is uitgevoerd door Milieu Centraal in opdracht van het PBL. Het PBL startte het volledige onderzoek in 2021, met als doel inzicht te krijgen in het potentiële effect van circulair gedrag van Nederlandse consumenten op de totale milieu- en klimaatimpact van een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar.

Milieudruk consumptie domein woning

Download dit rapport Bekijk het rapport van het project milieudruk consumptie domein woning. Rapport domein woning (pdf)

Videopresentatie rapport

Bekijk de video Presentatie rapport milieudruk woning. Bekijk op YouTube