Praktisch over duurzaam

Btw op zonnepanelen terugvragen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 wattpiek) voor 4.700 euro levert dit 760 euro op. Hieronder lees je een eenvoudig stappenplan.

Als je zonnepanelen op je dak legt, word je in feite een mini-energiebedrijfje en daarmee ‘ondernemer’. Dat heeft als voordeel dat je de btw die je voor je zonnepanelen betaald hebt, kunt terugvragen. Het terugvragen van de btw is eenvoudig en kun je goed zelf doen met behulp van het stappenplan hieronder.

Let op:

 • Vraag de btw binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar aan. Koop je in 2019 zonnepanelen? Vraag de btw vóór 1 juli 2020 terug.
 • Zorg dat factuur van de zonnepanelen én de energierekening op dezelfde naam staan. Staat de factuur op jouw naam en de energierekening op naam van je partner, dan kan je de btw niet terugvragen.
 • Het stappenplan dat hieronder staat, geldt alleen voor particulieren. Werk jij al als zzp’er of ondernemer, lees dan het antwoord op de vraag Hoe zit het als ik al ondernemer / zzp’er ben.

Stap 1: Vul het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' in

Om de btw terug te krijgen, moet je je als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst. Dit doe je met het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders, dat op de site van de Belastingdienst staat. Je kunt het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar de Belastingdienst. Bij 1 vul je jouw gegevens in: je naam, het adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst, je telefoonnummer, je burgerservicenummer en de factuurdatum. Bij 2 geef je aan wat het correspondentieadres voor de btw is (dat kan een ander adres zijn), en bij 3 onderteken je het formulier.

Stap 2: Reactie Belastingdienst afwachten

Na de ontvangst van jouw formulier stuurt de Belastingdienst binnen 10 werkdagen een brief 'Vaststelling belastingplicht'. Daarin staat dat je als btw-ondernemer bent geregistreerd. Vervolgens krijg je binnen 10 werkdagen een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd (in aparte enveloppen). Daarmee ben je klaar om digitaal je rekeningnummer door te geven en btw-aangifte te doen.

Heb je na enkele weken nog geen brief of inloggegevens ontvangen? Bel dan de Belastingdienst (0800-0543) om te vragen wat er aan de hand is. Als je namelijk niet op tijd aangifte doet, kun je een boete krijgen. Het kan zijn dat het erg druk is bij de Belastingdienst en het daardoor wat langer duurt. Het kan ook zijn dat je geen (nieuwe) inloggegevens ontvangt als je in het verleden al ondernemer bent geweest (maar nu niet meer).

Let op: waarschijnlijk moet je digitaal aangifte doen, maar het kán zijn dat je een papieren aangiftebiljet ontvangt via de post. Vul die papieren aangifte dan in en stuur hem op tijd terug met de post.

Stap 3: Btw-aangifte doen

Heb je de brief en inloggevens ontvangen? Dan ben je klaar om btw-aangifte te doen over het kwartaal waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Het bedrag dat je terugkrijgt, is de btw die je betaald hebt min een vast bedrag (dat noemen we het forfait). 

Hoe vul je het formulier in?

Op het formulier moet je bij vraag 1a de btw invullen over de stroom die je met jouw zonnepanelen opwekt. Dit bedrag hoef je niet zelf uit te rekenen. De Belastingdienst heeft het gemakkelijk gemaakt door standaardbedragen (forfaits) te geven. In de tabel hieronder zie je welk bedrag je bij vraag 1a van je btw-aangifte moet invullen. Het bedrag hangt af van het opwekvermogen van je systeem.

Let op: deze tabel geldt voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan (dit komt het meest voor). Er is een aparte tabel voor zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd (komt weinig voor).

Tabel voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan

Opwekvermogen in Wattpiek Omzetbelasting ('Forfait')
1 - 1000 € 20
1001 - 2000 € 40
2001 - 3000 € 60
3001 - 4000 € 80
4001 - 5000 € 100
5001-6000 € 120
6001-7000 € 140
7001-8000 € 160
8001-9000 € 180
9001-10000 € 200

Bijvoorbeeld: voor een systeem van 3.000 Wattpiek (10 panelen) geldt een jaarlijks forfait van 60 euro. Dit vul je in bij vraag 1a. Bij vraag 5a vermeld je nogmaals dit bedrag. Bij vraag 5b vul je de btw in die jij voor de aankoop en installatie van jouw zonnepanelen betaald hebt. Voor een systeem van 3.000 Wattpiek zal dit ongeveer 820 euro zijn. Bij de laatste vraag vul je in hoeveel je terugkrijgt (5b min 5a, in dit geval 820 min 60 is 760 euro). Bij de andere vragen hoef je niets in te vullen.

 • Tabel voor zonnepanelen die in het dak geïntegreerd zijn

  Zijn jouw zonnepanelen meteen ook dakbedekking (dit noemen we geïntegreerde zonnepanelen)? Dan mag je slechts een deel van de btw terugvragen. Dat komt doordat dat deze geïntegreerde zonnepanelen naast de functie voor het opwekken van elektriciteit ook een functie als dakbedekking hebben. Voor die laatste functie heb je geen recht op btw-aftrek. Daarom is er voor geïntegreerde zonnepanelen een andere tabel voor het bedrag dat je bij vraag 1a (forfait) van je btw-aangifte moet invullen.

  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  1-1000 € 5
  1001-2000 € 10
  2001-3000 € 20
  3001-4000 € 30
  4001-5000 € 40
  5001-6000 € 50
  6001-7000 € 60
  7001-8000 € 70
  8001-9000 € 80
  9001-10.000 € 90

  Stel: jouw zonnepanelen hebben een vermogen van 3.000 Wattpiek. Bij vraag 1a en 5a vul je dan 20 euro in. Bij vraag 5b moet je opletten: je mag hier niet het hele btw-bedrag voor het dak invullen, maar slechts 1/3 deel daarvan. Bijvoorbeeld: de btw voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen was 1.500 euro: dan vul je bij 5b 500 euro in. Bij de laatste vraag vul je in hoeveel je terugkrijgt (5b min 5a, in dit geval 500 min 20 is 480 euro). Bij de andere vragen hoef je niets in te vullen.

Eén keer aangifte doen is meestal genoeg

Normaal gesproken moet je als ondernemer elk kwartaal btw-aangifte doen. Maar: ben je alléén ondernemer omdat je zonnepanelen hebt geplaatst? Dan is 1 keer aangifte doen voldoende. Dat komt door de 'kleine ondernemersregeling'. De Belastingdienst zal geen nieuwe btw-aangiftes voor je klaarzetten. Je hoeft ook géén ontheffing (voor volgende btw-aangiftes) aan te vragen: de aangiftes stoppen vanzelf. 

Let op: Soms wel meer aangiftes nodig!

Het kan gebeuren dat formulieren elkaar kruisen en er toch een tweede aangifteformulier voor jou klaargezet wordt in de digitale omgeving (of per post wordt toegestuurd als je op papier aangifte doet). Die móét je invullen, anders krijg je een boete. Houd je e-mail of post dus in de gaten: de Belastingdienst stuurt als het goed is een herinnering. Twijfel je wat je moet doen, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Nog meer zonnepanelen gekocht?

Heb je al zonnepanelen op je dak, en koop je er nog wat panelen bij? Dan kun je weer btw-aangifte doen voor de nieuwe panelen. Neem voor advies contact op met de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis).

Vragen over btw terugvragen

 • Waarom kan ik de btw eigenlijk terugvragen?

  De Belastingdienst beschouwt particulieren die stroom aan het net leveren als ondernemers: in feite ben je een heel klein energiebedrijfje. Ondernemers in Nederland moeten btw over hun omzet afdragen aan de Belastingdienst. Als zonnepaneelhouder moet je formeel dus btw afdragen over de stroom die je opwekt. Maar je mag óók de btw die je betaald hebt voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen. Daardoor kun je honderden euro’s terugkrijgen van de Belastingdienst.

  Als particuliere zonnepaneelhouder val je onder een regeling voor kleine ondernemers. Die houdt in dat je niet elk kwartaal btw-aangifte hoeft te doen. Zonnepaneelhouders krijgen automatisch ontheffing van de btw-aangifteplicht.

 • Ben ik verplicht om me bij de Belastingdienst te melden?

  Nee, je mag ook niets doen. Particuliere zonnepaneelhouders die niets doen, krijgen van de Belastingdienst automatisch ontheffing van btw-aangifte op grond van de regeling voor 'kleine ondernemers'. Dat scheelt je wat rompslomp. Maar nietsdoen heeft ook een nadeel: je krijgt dan geen btw terug over de aanschaf en installatie. Dat scheelt je honderden euro’s.

 • Hoe zit het als ik al ondernemer / zzp’er ben?

  Werk je al als ondernemer, dan gelden voor jou de normale btw-regels. Als je de zonnepanelen op je privéhuis legt, kun je wel de btw terugvragen. Vraag bij de Belastingdienst of je belastingadviseur hoe het zit of kijk op belastingdienst.nl - Ik ben geregistreerd als btw-ondernemer.

  Tip: woon je samen en is één van jullie beiden ondernemer? Terugvragen is eenvoudiger als de niet-ondernemer dit doet. Denk eraan dat je de energierekening én de factuur van de zonnepanelen op naam van de niet-ondernemer zet.

 • Ik heb vóór 2018 zonnepanelen laten plaatsen. Kan ik nog btw terugvragen?

  Niet meer. Dit had je uiterlijk 30 juni 2019 moeten doen. 

  Als je de btw te laat terugvraagt, kan de inspecteur de teruggaaf alleen nog ‘ambtshalve’ verlenen. Dat kan tot uiterlijk 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin je zonnepanelen hebt gekocht. Je moet dan voldoen aan de voorwaarden die zijn genoemd in Besluit Fiscaal Bestuursrecht en je hebt minder rechten. Je kunt bijvoorbeeld niet in beroep gaan bij de rechter als de btw-teruggave wordt afgewezen.

 • Ik woon in een huurhuis. Kan ik zonnepanelen op het dak leggen en de btw terugvragen?

  Ook als huurder kan je de btw terugvragen. Daarvoor moet je eigenaar zijn van de zonnepanelen (de factuur moet op jouw naam staan) én de energierekening moet op jouw naam staan.

  Of je eigenaar bent van het pand waarop de zonnepanelen gemonteerd zijn, maakt niet uit. Het is wel verstandig om voordat je zonnepanelen plaatst (schriftelijk) toestemming van de verhuurder te vragen en duidelijke afspraken te maken wat er met de zonnepanelen gebeurt als je gaat verhuizen.

Zonnepanelen iets voor jou?

Op Zonnepanelen kopen lees je nog veel meer over zonnepanelen. Bijvoorbeeld: Kunnen ze op je dak? Hoe leg je ze mooi neer? En waar moet je na aankoop nog meer aan denken?

De stroom die je aan het net levert, kun je wegstrepen tegen de stroom die je afneemt (dit is salderingsregeling). 

Wist je trouwens dat het financiële rendement van zonnepanelen vergelijkbaar is met een rente van 6 procent op een spaarrekening?

Advies op maat over zonnepanelen

Is jouw dak geschikt voor zonnepanelen? En wat leveren ze je op? Je ontdekt het met dit Advies op maat!

Advies op maat

Meer informatie

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.