Praktisch over duurzaam

Btw op zonnepanelen terugvragen

Op het prijskaartje van een pakket met 10 zonnepanelen (3.000 Wattpiek) staat: € 4.700. Maar je betaalt uiteindelijk € 4.000. De Belastingdienst geeft de btw van 21 procent op de aankoop en installatie van zonnepanelen namelijk terug. Tel uit je winst! Milieu Centraal legt stap voor stap uit hoe je de btw kan terugvragen.

Met zonnepanelen op je dak ziet de Belastingdienst je als een mini-energiebedrijfje. Ook al ben je in het dagelijks leven geen ondernemer. Het voordeel daarvan is dat je de btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen kan terugvragen. Hoe werkt het?

Voordat je begint, let op:

 • Zorg dat de factuur van de zonnepanelen én de energierekening op dezelfde naam staan. Staat de factuur op jouw naam en de energierekening op naam van je partner? Dan kan je de btw niet terugvragen.
 • Het stappenplan hieronder geldt alleen voor particulieren. Werk jij al als zzp’er of ondernemer? Lees dan het antwoord op de vraag Hoe zit het als ik al ondernemer / zzp’er ben?

Stap 1: Verstuur het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders'

Om de btw terug te kunnen vragen, moet je je eerst als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst. Je kan daarbij gebruik maken van de kleine ondernemers regeling (KOR). Het voordeel is dat je dan geen omzetbelasting (btw) hoeft af te dragen aan de Belastingdienst en dat je maar 1 (soms 2) keer btw-aangifte hoeft te doen. Het nadeel is dat je daarna 3 jaar lang geen btw meer kunt terugvragen, bijvoorbeeld als je extra panelen koopt of als je een eigen bedrijfje begint. Lees meer over de voor- en nadelen van de KOR.

Met het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders kun je je aanmelden als ondernemer. Waar moet je opletten?

 • Vraag 1 – Vul hier jouw gegevens in: je naam, het adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst, je telefoonnummer, je burgerservicenummer en de factuurdatum.
 • Vraag 2a - Vul je correspondentieadres voor de btw in (dat kan een ander adres zijn dan het adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst).
 • Vraag 2b - Kruis aan of je mee wil doen aan de KOR.
 • Vraag 3 - Onderteken het geprinte formulier en stuur het naar de Belastingdienst.

Reactie Belastingdienst afwachten

Binnen 10 werkdagen nadat de Belastingdienst jouw formulier heeft ontvangen, stuurt zij de brief 'Vaststelling belastingplicht' terug. Daarin staat je btw-nummer (omzetbelastingnummer) en dat je geregistreerd bent als ondernemer. Daarnaast krijg je nog een brief met je inloggegevens voor de digitale aangifte.

Let op de termijnen

 • 1

  Binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin je de zonnepanelen kocht, moet je aangifte doen. Anders kun je een boete krijgen. Zorg dus dat je het proces op tijd start. Heb je enkele weken na je aanmelding nog geen brief of inloggegevens ontvangen? Bel dan de Belastingdienst (0800-0543) om te vragen wat er aan de hand is.

 • 2

  Waarschijnlijk moet je digitaal aangifte doen, maar het kán zijn dat je een papieren aangiftebiljet ontvangt via de post. Vul die papieren aangifte dan in en stuur hem op tijd terug met de post.

Stap 2: Geef je rekeningnummer door

De Belastingdienst wil graag weten op welke bankrekening zij de btw kan uitbetalen. Geef daarom je rekeningnummer door via de website van de Belastingdienst: Rekeningnummer wijzigen. Dat moet óók als de Belastingdienst al een rekeningnummer van je heeft voor de inkomstenbelasting of toeslagen!

Tips rekeningnummer

 • 1

  Geef je rekeningnummer door voordat je aan stap 3 begint (dus voordat je de btw-aangifte doet), dan gaat de uitbetaling sneller.

 • 2

  Handig om te weten: heb je géén boekhouder of andere contactpersoon? Vul bij 'contactpersoon’ dan je eigen gegevens in. En bij 'subnummer' vul je de 2 cijfers na de B van jouw omzetbelastingnummer in.

Stap 3: Dien je btw-aangifte in

Heb je de brief en inloggegevens ontvangen van de Belastingdienst? Dan kun je starten met de (digitale) btw-aangifte. Het bedrag dat je terugkrijgt, is de btw die je betaald hebt min een vast bedrag (dat noemen we het forfait).

Hoe vul je het formulier in?

Je hoeft alleen de rubrieken 1 en 5 in te vullen. Bij rubriek 2, 3 en 4 vul je niets in (in de digitale aangifte klik je op 'Akkoord').

 • Vraag 1a - Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Bij 'omzetbelasting' vul je het forfait in dat hoort bij het opwekvermogen van jouw zonnepanelen. Dit forfait vind je in de tabel hieronder. Bijvoorbeeld: voor een systeem van 3.000 Wattpiek (10 zonnepanelen) is het forfait € 60. Let op: deze tabel geldt voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan (dit komt het meest voor). Er is een aparte tabel voor zonnepanelen die geïntegreerd zijn in het dak (dit komt weinig voor).
 • Vraag 5a - Vul nogmaals dit forfait in (bij de online aangifte wordt dit bedrag automatisch ingevuld).
 • Vraag 5b - Vul de btw in die je hebt betaald voor de aankoop en installatie. Dit bedrag staat op de factuur. Voor een systeem van 3.000 Wattpiek zal dit ongeveer € 820 zijn.
 • Vraag 5c en 5e - Vul het verschil tussen de bedragen in (in dit voorbeeld: € 760).
 • Vraag 5d - Deze vraag kun je leeglaten.

Tabel: forfait voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait (omzetbelasting)
1 - 1000 € 20
1001 - 2000 € 40
2001 - 3000 € 60
3001 - 4000 € 80
4001 - 5000 € 100
5001-6000 € 120
6001-7000 € 140
7001-8000 € 160
8001-9000 € 180
9001-10000 € 200

Hebben je zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Kijk dan bij op de site van de Belastingdienst hoe je de omzetbelasting moet berekenen.

 • Tabel: forfait voor geïntegreerde zonnepanelen

  Zijn jouw zonnepanelen meteen ook dakbedekking (dit noemen we geïntegreerde zonnepanelen)? Dan mag je slechts een deel van de btw terugvragen, omdat deze zonnepanelen een dubbele functie hebben: ze zijn opwekker van elektriciteit en dakbedekker. Voor die laatste functie heb je geen recht op btw-aftrek. Daarom is er voor geïntegreerde zonnepanelen een andere tabel voor het bedrag dat je bij vraag 1a (forfait) van je btw-aangifte moet invullen.

  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  1-1000 € 5
  1001-2000 € 10
  2001-3000 € 20
  3001-4000 € 30
  4001-5000 € 40
  5001-6000 € 50
  6001-7000 € 60
  7001-8000 € 70
  8001-9000 € 80
  9001-10.000 € 90

  Stel: jouw zonnepanelen hebben een vermogen van 3.000 Wattpiek. Bij vraag 1a en 5a vul je dan 20 euro in. Bij vraag 5b moet je opletten: je mag hier niet het hele btw-bedrag voor het dak invullen, maar slechts 1/3 deel daarvan. Bijvoorbeeld: de btw voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen was 1.500 euro: dan vul je bij 5b 500 euro in. Bij de laatste vraag vul je in hoeveel je terugkrijgt (5b min 5a, in dit geval 500 min 20 is 480 euro). Bij de andere vragen hoef je niets in te vullen.

Eén keer aangifte doen is (meestal) genoeg

Normaal gesproken moet je als ondernemer elk kwartaal btw-aangifte doen. Maar als je deelneemt aan de kleine ondernemersregeling is 1 keer aangifte doen voldoende. Soms komt het voor dat je na de 1e aangifte toch nog een 2e aangifte van de Belastingdienst ontvangt. Die móét je dan ook invullen, anders krijg je een boete. Houd je e-mail of post dus in de gaten: de Belastingdienst stuurt als het goed is een herinnering.

Tip: check aan het begin van het nieuwe kwartaal online of er een tweede aangifte voor je klaar staat. Kies in de aangifte bij de vraag ‘Hebt u iets aan te geven’ voor ‘Nee’. Daarna kun je de aangifte ondertekenen en versturen.

Voor- en nadelen kleine ondernemers regeling

De meeste particulieren die zonnepanelen kopen, maken gebruik van de kleine ondernemers regeling (KOR). Dat betekent dat je geen omzetbelasting (btw) hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Je kan hiervoor kiezen als je omzet niet meer dan € 20.000 per jaar is.

Het voordeel is dat je maar 1 keer btw-aangifte hoeft te doen en daarna nooit meer (in plaats van elk kwartaal). Dat scheelt administratie en geld: je hoeft geen btw over de opgewekte stroom te betalen aan de Belastingdienst. Het nadeel is dat je de btw die je betaalt (bijvoorbeeld voor onderhoud) ook niet kunt verrekenen.

Wanneer is deelnemen een slimme keuze?

Meedoen aan de KOR is een slimme keuze als je niet van plan bent om de komende 3 jaar extra zonnepanelen te nemen of in die periode als ondernemer te starten. De KOR geldt namelijk voor 3 jaar en gaat het kalenderjaar na aankoop van de zonnepanelen in. Je kunt je deelname pas na 3 jaar beëindigen. Dat betekent dat je 3 jaar lang geen btw kunt verrekenen of terugvragen. Ook niet voor het onderhoud van je panelen, een extra set panelen, of investeringen die je voor je nieuwe bedrijf doet.

Een voorbeeld: je koopt in februari 2020 zonnepanelen. In april 2020 vraag je de btw terug en meld je je aan voor de KOR. De KOR gaat dan op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment kun je 3 jaar lang geen btw meer terugvragen. Als je vóór eind 2020 nog extra zonnepanelen koopt, kun je die btw in 2020 nog wél terugvragen.

Er is één uitzondering: zodra je omzet boven de € 20.000 uitkomt, moet je dat aan de Belastingdienst doorgeven en eindigt de KOR.

Voor jezelf beginnen of extra panelen kopen

Heb je plannen om in de komende 3 jaar een extra set panelen te kopen of voor jezelf te beginnen? Check dan op belastingdienst.nl/kor of deelname aan de KOR voor jou een verstandige keuze is.

En als je niet meedoet aan de KOR?

Als je niet meedoet aan de KOR, ben je voor de Belastingdienst een gewone ondernemer. Dat betekent dat je ieder kwartaal btw-aangifte moet doen. In die aangifte geef je aan hoeveel btw je moet betalen over jouw stroomopbrengst (teruglevering en eigen gebruik). Meestal is dit een vastgesteld bedrag (forfait). Wil je niet ieder kwartaal aangifte doen? Dan kunt je een schriftelijk verzoek indienen bij jouw belastingkantoor met de vraag of je 1 keer per jaar aangifte mag doen.

Het voordeel van 'gewone ondernemer zijn', is dat je de btw voor onderhoud, reparatie of vervanging van panelen (of de omvormer), of voor extra panelen, mag verrekenen met de btw die je moet betalen.

Veelgestelde vragen over btw terugvragen

 • Waarom kan ik de btw eigenlijk terugvragen?

  De Belastingdienst beschouwt particulieren die stroom aan het net leveren als ondernemers: in feite ben je een heel klein energiebedrijfje. Ondernemers in Nederland moeten btw over hun omzet afdragen aan de Belastingdienst. Als eigenaar van zonnepanelen ('zonnepaneelhouder') moet je formeel dus btw afdragen over de stroom die je opwekt. Maar je mag óók de btw die je betaald hebt voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen. Daardoor kun je honderden euro’s terugkrijgen van de Belastingdienst.

  Als particuliere zonnepaneelhouder kun je kiezen voor de kleine ondernemersregeling (KOR). Je kunt dan de btw die je betaald hebt voor de aankoop en installatie van je panelen terugkrijgen van de Belastingdienst, én je hoeft daarna niet meer elk kwartaal btw-aangifte te doen. Lees meer hierover op Belastingdienst.nl - Ik ben particulier.

 • Ben ik verplicht om me bij de Belastingdienst te melden?

  Nee, je mag ook niets doen. Particuliere zonnepaneelhouders die niets doen, krijgen van de Belastingdienst automatisch ontheffing van btw-aangifte. Daar merk je niets van, de Belastingdienst weet immers niet dat jij zonnepanelen op je dak hebt.

  Als je niets doet, heb je ook geen 'gedoe' en administratie. Maar nietsdoen heeft ook een (groot) nadeel: je krijgt dan geen btw terug over de aanschaf en installatie. Dat scheelt je honderden euro’s.

 • Wat is de kleine ondernemers regeling (KOR)?

  De kleine ondernemers regeling (KOR) houdt in dat je geen omzetbelasting (btw) hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Je kunt hiervoor kiezen als je omzet niet meer dan € 20.000 per jaar is. Koop je als particulier zonnepanelen, dan kun je voor deze regeling kiezen. Het voordeel is, dat je niet elk kwartaal btw-aangifte hoeft te doen. Het nadeel is, dat je de btw die je betaalt (bijvoorbeeld voor onderhoud) ook niet kunt verrekenen. 

  Op belastingdienst.nl vind je speciale informatie over de KOR voor eigenaren van zonnepanelen

 • Hoe zit het als ik al ondernemer / zzp’er ben?

  Werk je al als ondernemer, dan gelden voor jou de normale btw-regels. Als je de zonnepanelen op je privéhuis legt, kun je wel de btw terugvragen. Vraag bij de Belastingdienst of je belastingadviseur hoe het zit of kijk op belastingdienst.nl - Eigenaren van zonnepanelen.

  Tip: woon je samen en is één van jullie beiden ondernemer? Terugvragen is eenvoudiger als de niet-ondernemer dit doet. Denk eraan dat je de energierekening én de factuur van de zonnepanelen op naam van de niet-ondernemer zet.

 • Ik wil extra zonnepanelen kopen. Kan ik dan weer btw terugvragen?

  Heb je btw teruggevraagd en je aangemeld voor de kleine ondernemers regeling (KOR)? Dan moet je minstens 3 jaar meedoen aan de KOR, voordat je eruit mag stappen. In deze 3 jaar kun je geen btw terugvragen voor extra zonnepanelen. Na 3 jaar kun je je afmelden voor de KOR. Dan ben je voor de Belastingdienst een gewone ondernemer, en mag je weer btw terugvragen als je extra zonnepanelen koopt. Maar dan moet je ook ieder kwartaal btw-aangifte doen en btw afdragen over de stroom die je produceert (meestal een vast bedrag). Je kunt de belastingdienst vragen om maar 1 keer per jaar btw-aangifte te hoeven doen.

  Als je je afmeldt voor de KOR mag je je pas 3 jaar later opnieuw aanmelden voor de KOR. Dus je moet 3 jaar btw-aangiftes doen en btw afdragen. Daarna kun je je weer aanmelden voor de KOR en hoef je geen btw-aangiftes meer te doen.

  Voorbeeld: Je koopt in 2020 zonnepanelen, vraagt de btw terug en meldt je aan voor de KOR. De KOR gaat dan op 1 januari 2021 in. In 2021, 2022 en 2023 zit je verplicht in de KOR. Eind 2023 meld je je af voor de KOR. De KOR vervalt dan op 1 januari 2024. Dan kun je extra zonnepanelen kopen (bijvoorbeeld voor een elektrische auto of warmtepomp) én btw terugvragen. Je moet vervolgens weer 3 jaar lang btw-aangifte doen. Eind 2026 kan je je weer aanmelden voor de KOR, als je dat wilt.

  Vóór 2020 zonnepanelen gekocht?

  Heb je vóór 2020 zonnepanelen gekocht en btw teruggevraagd? Dan heeft de Belastingdienst je per 1 januari 2020 automatisch omgezet naar de nieuwe KOR. Ook dan geldt een wachttijd van 3 jaar voor je je weer kan afmelden. Dus mensen die in het verleden btw hebben teruggevraagd, kunnen zich vanaf eind 2022 afmelden voor de KOR en dan in 2023 weer btw terugvragen voor nieuwe zonnepanelen.

  Meer informatie lees je op Belastingdienst.nl - Ik heb al eerder BTW teruggevraagd.

 • Kan ik me bij de belastingdienst ook weer uitschrijven als (kleine) ondernemer?

  Zolang je zonnepanelen hebt, ben je voor de Belastingdienst een ondernemer. Je neemt dan deel aan de kleine ondernemersregeling (KOR) óf je moet als gewoon ondernemer btw-aangiftes doen.

  Heb je geen zonnepanelen meer? Bijvoorbeeld omdat je je huis met zonnepanelen hebt verkocht of een oud zonnepaneelsysteem van het dak verwijderd hebt? Dan kun je je bij de Belastingdienst afmelden als ondernemer. Stuur daarvoor een brief naar je eigen belastingkantoor waarin je schrijft dat je geen zonnepanelen meer hebt en dat je dus je onderneming stopzet. Je verzoekt de Belastingdienst om je af te melden als ondernemer. Vermeld in de brief je btw-nummer en naam en adres.

 • Ik woon in een huurhuis. Kan ik zonnepanelen op het dak leggen en de btw terugvragen?

  Ook als huurder kan je de btw terugvragen. Daarvoor moet je eigenaar zijn van de zonnepanelen (de factuur moet op jouw naam staan) én de energierekening moet op jouw naam staan.

  Of je eigenaar bent van het pand waarop de zonnepanelen gemonteerd zijn, maakt niet uit. Het is wel verstandig om voordat je zonnepanelen plaatst (schriftelijk) toestemming van de verhuurder te vragen en duidelijke afspraken te maken wat er met de zonnepanelen gebeurt als je gaat verhuizen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de kosten en opbrengsten van zonnepanelen? Lees hier verder.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.