Praktisch over duurzaam

Btw op zonnepanelen terugvragen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op de aankoop en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 wattpiek) voor € 4.700 levert dit € 760 op. Met het stappenplan van Milieu Centraal is dat heel eenvoudig. 

Als je zonnepanelen op je dak legt, word je in feite een mini-energiebedrijfje, en daarmee ‘ondernemer’. Dat heeft als voordeel dat je de btw die je voor de zonnepanelen betaald hebt, kunt terugvragen. Dat doe je met een btw-aangifte. Met het stappenplan kun je dit prima zelf regelen.

Let op:

 • Doe de btw-aangifte binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin je de panelen kocht.
 • Zorg dat factuur van de zonnepanelen én de energierekening op dezelfde naam staan. Staat de factuur op jouw naam en de energierekening op naam van je partner? Dan kan je de btw niet terugvragen.
 • Het stappenplan hieronder geldt alleen voor particulieren. Werk jij al als zzp’er of ondernemer? Lees dan het antwoord op de vraag Hoe zit het als ik al ondernemer / zzp’er ben.

Stap 1: Vul het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' in

Om de btw terug te krijgen, moet je je als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst. Dit doe je met het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders, dat op de site van de Belastingdienst staat. Je kunt het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar de Belastingdienst.

 • Bij 1 vul je jouw gegevens in: je naam, het adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst, je telefoonnummer, je burgerservicenummer en de factuurdatum.
 • Bij 2a vul je het correspondentieadres voor de btw in (dat kan een ander adres zijn).
 • Bij 2b kruis je aan of je wilt meedoen aan de kleine ondernemers regeling (KOR). Deelname aan de KOR heeft als voordeel dat je maar 1 (soms 2) keer btw-aangifte hoeft te doen. Het nadeel is dat je daarna 3 jaar lang geen btw meer kunt terugvragen (bijvoorbeeld als je extra panelen koopt, maar ook als je een eigen bedrijfje begint). 
 • Bij 3 onderteken je het formulier.

Reactie Belastingdienst afwachten

Na de ontvangst van jouw formulier stuurt de Belastingdienst binnen 10 werkdagen een brief 'Vaststelling belastingplicht'. In die brief staat dat je als ondernemer bent geregistreerd en je btw-nummer (omzetbelastingnummer). Daarnaast krijg je nog een brief met je inloggegevens voor de digitale aangifte.

Heb je na enkele weken nog geen brief of inloggegevens ontvangen? Bel dan de Belastingdienst (0800-0543) om te vragen wat er aan de hand is. Als je namelijk niet op tijd aangifte doet, kun je een boete krijgen.

Let op: waarschijnlijk moet je digitaal aangifte doen, maar het kán zijn dat je een papieren aangiftebiljet ontvangt via de post. Vul die papieren aangifte dan in en stuur hem op tijd terug met de post.

Stap 2: Rekeningnummer doorgeven

Je moet aan de Belastingdienst het rekeningnummer doorgeven waarop de btw uitbetaald kan worden. Dat moet óók als de Belastingdienst al een rekeningnummer van je heeft voor de inkomstenbelasting of toeslagen! Je kunt het rekeningnummer online doorgeven op de site van de Belastingdienst. Doe dit voor je aan stap 3 begint (dus voordat je de btw-aangifte doet), dan gaat de uitbetaling sneller. Handig om te weten: heb je géén boekhouder of andere contactpersoon? Vul bij 'contactpersoon’ dan je eigen gegevens in. En bij 'subnummer' vul je de 2 cijfers na de B van jouw omzetbelastingnummer in. 

Stap 3: Btw-aangifte doen

Waarschijnlijk krijg je van de Belastingdienst een digitale aangifte. Heb je de brief en inloggevens ontvangen? Dan ben je klaar om btw-aangifte te doen. Het bedrag dat je terugkrijgt, is de btw die je betaald hebt min een vast bedrag (dat noemen we het forfait). 

Hoe vul je het formulier in?

Je hoeft alleen de rubrieken 1 en 5 in te vullen. Bij rubriek 2, 3 en 4 vul je niets in (in de digitale aangifte klik je op 'Akkoord').

 • Bij vraag 1a vul je bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Bij 'omzetbelasting' vul je het forfait in dat hoort bij het opwekvermogen van jouw zonnepanelen. Dit forfait vind je in de tabel hieronder. Bijvoorbeeld: voor een systeem van 3.000 Wattpiek (10 zonnepanelen) is het forfait € 60. Let op: deze tabel geldt voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan (dit komt het meest voor). Er is een aparte tabel voor zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd (komt weinig voor).
 • Bij vraag 5a vul je dit forfait nogmaals in (bij de online aangifte wordt dit bedrag automatisch ingevuld). Bij 5b vul je de btw in die je hebt betaald voor de aankoop en installatie. Dit bedrag staat op de factuur. Voor een systeem van 3.000 Wattpiek zal dit ongeveer € 820 zijn. Bij vraag 5c en 5e vul je het verschil tussen de bedragen in (in dit voorbeeld € 760). Vraag 5d laat je leeg.

Tabel voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait (omzetbelasting)
1 - 1000 € 20
1001 - 2000 € 40
2001 - 3000 € 60
3001 - 4000 € 80
4001 - 5000 € 100
5001-6000 € 120
6001-7000 € 140
7001-8000 € 160
8001-9000 € 180
9001-10000 € 200

Hebben je zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Kijk dan bij op de site van de Belastingdienst hoe je de omzetbelasting moet berekenen.

 • Tabel voor zonnepanelen die in het dak geïntegreerd zijn

  Zijn jouw zonnepanelen meteen ook dakbedekking (dit noemen we geïntegreerde zonnepanelen)? Dan mag je slechts een deel van de btw terugvragen. Dat komt doordat dat deze geïntegreerde zonnepanelen naast de functie voor het opwekken van elektriciteit ook een functie als dakbedekking hebben. Voor die laatste functie heb je geen recht op btw-aftrek. Daarom is er voor geïntegreerde zonnepanelen een andere tabel voor het bedrag dat je bij vraag 1a (forfait) van je btw-aangifte moet invullen.

  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  1-1000 € 5
  1001-2000 € 10
  2001-3000 € 20
  3001-4000 € 30
  4001-5000 € 40
  5001-6000 € 50
  6001-7000 € 60
  7001-8000 € 70
  8001-9000 € 80
  9001-10.000 € 90

  Stel: jouw zonnepanelen hebben een vermogen van 3.000 Wattpiek. Bij vraag 1a en 5a vul je dan 20 euro in. Bij vraag 5b moet je opletten: je mag hier niet het hele btw-bedrag voor het dak invullen, maar slechts 1/3 deel daarvan. Bijvoorbeeld: de btw voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen was 1.500 euro: dan vul je bij 5b 500 euro in. Bij de laatste vraag vul je in hoeveel je terugkrijgt (5b min 5a, in dit geval 500 min 20 is 480 euro). Bij de andere vragen hoef je niets in te vullen.

Eén keer aangifte doen is meestal genoeg

Normaal gesproken moet je als ondernemer elk kwartaal btw-aangifte doen. Maar als je deelneemt aan de kleine ondernemersregeling is 1 keer aangifte doen voldoende. Soms komt het voor dat je na de 1e aangifte toch nog een 2e aangifte van de Belastingdienst ontvangt. Die móét je dan ook invullen, anders krijg je een boete. Houd je e-mail of post dus in de gaten: de Belastingdienst stuurt als het goed is een herinnering. Tip: check aan het begin van het nieuwe kwartaal online of er een tweede aangifte voor je klaar staat. Kies in de aangifte bij de vraag ‘Hebt u iets aan te geven’ voor ‘Nee’. Daarna kun je de aangifte ondertekenen en versturen.

Voor- en nadelen kleine ondernemers regeling

Als je meedoet aan de kleineondernemersregeling (KOR), hoef je maar 1 keer btw-aangifte te doen en daarna nooit meer. Dat scheelt administratie en geld: je hoeft geen btw over de opgewekte stroom te betalen aan de Belastingdienst.

Wanneer is deelnemen een slimme keuze?

Meedoen aan de KOR is een slimme keuze als je niet van plan bent om de komende 3 jaar extra zonnepanelen te nemen of in die periode als ondernemer te starten. De KOR geldt namelijk voor 3 jaar en gaat het kalenderjaar na aankoop van de zonnepanelen in. Je kunt je deelname pas na 3 jaar beëindigen. Dat betekent dat je 3 jaar lang geen btw kunt verrekenen of terugvragen. Ook niet voor het onderhoud van je panelen, een extra set panelen, of investeringen die je voor je nieuwe bedrijf doet. 

Voorbeeld: Je koopt in februari 2020 zonnepanelen. In april 2020 vraag je de btw terug en meld je je aan voor de KOR. De KOR gaat dan op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment kun je 3 jaar lang geen btw meer terugvragen. Als je vóór eind 2020 nog extra zonnepanelen koopt, kun je die btw in 2020 nog wél terugvragen.

Er is één uitzondering: zodra je omzet boven de € 20.000 uitkomt, moet je dat aan de Belastingdienst doorgeven en eindigt de KOR.

Voor jezelf beginnen of extra panelen kopen

Heb je plannen om in de komende 3 jaar een extra set panelen te kopen of voor jezelf te beginnen? Check dan op belastingdienst.nl/kor of deelname aan de KOR voor jou een verstandige keuze is.

En als je niet meedoet aan de KOR?

Als je niet meedoet aan de KOR, ben je voor de Belastingdienst een gewone ondernemer. Dat betekent dat je ieder kwartaal btw-aangifte moet doen. In die aangifte geef je aan hoeveel btw je moet betalen over jouw stroomopbrengst (teruglevering en eigen gebruik). Meestal is dit een vast gesteld bedrag (forfait). Wil je niet ieder kwartaal aangifte doen? Dan kunt je een schriftelijk verzoek indienen bij jouw belastingkantoor met de vraag of je 1 keer per jaar aangifte mag doen.

Het voordeel van 'gewone ondernemer zijn', is dat je de btw voor onderhoud, reparatie of vervanging van panelen (of de omvormer), of voor extra panelen, mag verrekenen met de btw die je moet betalen.

Vragen over btw terugvragen

 • Waarom kan ik de btw eigenlijk terugvragen?

  De Belastingdienst beschouwt particulieren die stroom aan het net leveren als ondernemers: in feite ben je een heel klein energiebedrijfje. Ondernemers in Nederland moeten btw over hun omzet afdragen aan de Belastingdienst. Als eigenaar van zonnepanelen ('zonnepaneelhouder') moet je formeel dus btw afdragen over de stroom die je opwekt. Maar je mag óók de btw die je betaald hebt voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen. Daardoor kun je honderden euro’s terugkrijgen van de Belastingdienst.

  Als particuliere zonnepaneelhouder kun je kiezen voor de kleine ondernemersregeling (KOR). Je kunt dan de btw die je betaald hebt voor de aankoop en installatie van je panelen terugkrijgen van de Belastingdienst, én je hoeft daarna niet meer elk kwartaal btw-aangifte te doen.

 • Ben ik verplicht om me bij de Belastingdienst te melden?

  Nee, je mag ook niets doen. Particuliere zonnepaneelhouders die niets doen, krijgen van de Belastingdienst automatisch ontheffing van btw-aangifte. Daar merk je niets van, de Belastingdienst weet immers niet dat jij zonnepanelen op je dak hebt.

  Als je niets doet, heb je ook geen 'gedoe' en administratie. Maar nietsdoen heeft ook een (groot) nadeel: je krijgt dan geen btw terug over de aanschaf en installatie. Dat scheelt je honderden euro’s.

 • Wat is de kleine ondernemers regeling (KOR)?

  De kleine ondernemers regeling (KOR) houdt in dat je geen omzetbelasting (btw) hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Je kunt hiervoor kiezen als je omzet niet meer dan € 20.000 per jaar is. Koop je als particulier zonnepanelen, dan kun je voor deze regeling kiezen. Het voordeel is, dat je niet elk kwartaal btw-aangifte hoeft te doen. Het nadeel is, dat je de btw die je betaalt (bijvoorbeeld voor onderhoud) ook niet kunt verrekenen. 

  Op belastingdienst.nl vind je speciale informatie over de KOR voor eigenaren van zonnepanelen

 • Hoe zit het als ik al ondernemer / zzp’er ben?

  Werk je al als ondernemer, dan gelden voor jou de normale btw-regels. Als je de zonnepanelen op je privéhuis legt, kun je wel de btw terugvragen. Vraag bij de Belastingdienst of je belastingadviseur hoe het zit of kijk op belastingdienst.nl - Eigenaren van zonnepanelen.

  Tip: woon je samen en is één van jullie beiden ondernemer? Terugvragen is eenvoudiger als de niet-ondernemer dit doet. Denk eraan dat je de energierekening én de factuur van de zonnepanelen op naam van de niet-ondernemer zet.

 • Ik wil extra zonnepanelen kopen. Kan ik dan weer btw terugvragen?

  Heb je btw teruggevraagd en je aangemeld voor de kleine ondernemers regeling (KOR)? Dan moet je minstens 3 jaar meedoen aan de KOR, voordat je eruit mag stappen. In deze 3 jaar kun je geen btw terugvragen voor extra zonnepanelen. Na 3 jaar kun je je afmelden voor de KOR. Dan ben je voor de Belastingdienst een gewone ondernemer, en mag je weer btw terugvragen als je extra zonnepanelen koopt. Maar dan moet je ook ieder kwartaal btw-aangifte doen en btw afdragen over de stroom die je produceert (meestal een vast bedrag). Je kunt de belastingdienst vragen om maar 1 keer per jaar btw-aangifte te hoeven doen.

  Als je je afmeldt voor de KOR mag je je pas 3 jaar later opnieuw aanmelden voor de KOR. Dus je moet 3 jaar btw-aangiftes doen en btw afdragen. Daarna kun je je weer aanmelden voor de KOR en hoef je geen btw-aangiftes meer te doen.

  Voorbeeld: Je koopt in 2020 zonnepanelen, vraagt de btw terug en meldt je aan voor de KOR. De KOR gaat dan op 1 januari 2021 in. In 2021, 2022 en 2023 zit je verplicht in de KOR. Eind 2023 meld je je af voor de KOR. De KOR vervalt dan op 1 januari 2024. Dan kun je extra zonnepanelen kopen (bijvoorbeeld voor een elektrische auto of warmtepomp) én btw terugvragen. Je moet vervolgens weer 3 jaar lang btw-aangifte doen. Eind 2026 kan je je weer aanmelden voor de KOR, als je dat wilt.

  Vóór 2020 zonnepanelen gekocht?

  Heb je vóór 2020 zonnepanelen gekocht en btw teruggevraagd? Dan heeft de Belastingdienst je per 1 januari 2020 automatisch omgezet naar de nieuwe KOR. Ook dan geldt een wachttijd van 3 jaar voor je je weer kan afmelden. Dus mensen die in het verleden btw teruggevraagd hebben, kunnen zich vanaf eind 2022 afmelden voor de KOR en dan in 2023 weer btw terugvragen voor nieuwe zonnepanelen.

  Meer weten? Kijk bij de Belastingdienst.

 • Kan ik me bij de belastingdienst ook weer uitschrijven als (kleine) ondernemer?

  Zolang je zonnepanelen hebt, ben je voor de Belastingdienst een ondernemer. Je neemt dan deel aan de kleine ondernemersregeling (KOR) óf je moet als gewoon ondernemer btw-aangiftes doen.

  Heb je geen zonnepanelen meer? Bijvoorbeeld omdat je je huis met zonnepanelen hebt verkocht of een oud zonnepaneelsysteem van het dak verwijderd hebt? Dan kun je je bij de Belastingdienst afmelden als ondernemer. Stuur daarvoor een brief naar je eigen belastingkantoor waarin je schrijft dat je geen zonnepanelen meer hebt en dat je dus je onderneming stopzet. Je verzoekt de Belastingdienst om je af te melden als ondernemer. Vermeld in de brief je btw-nummer en naam en adres.

 • Ik woon in een huurhuis. Kan ik zonnepanelen op het dak leggen en de btw terugvragen?

  Ook als huurder kan je de btw terugvragen. Daarvoor moet je eigenaar zijn van de zonnepanelen (de factuur moet op jouw naam staan) én de energierekening moet op jouw naam staan.

  Of je eigenaar bent van het pand waarop de zonnepanelen gemonteerd zijn, maakt niet uit. Het is wel verstandig om voordat je zonnepanelen plaatst (schriftelijk) toestemming van de verhuurder te vragen en duidelijke afspraken te maken wat er met de zonnepanelen gebeurt als je gaat verhuizen.

Zonnepanelen iets voor jou?

Op Zonnepanelen kopen lees je nog veel meer over zonnepanelen. Bijvoorbeeld: Kunnen ze op je dak? Hoe leg je ze mooi neer? En waar moet je na aankoop nog meer aan denken?

De stroom die je aan het net levert, kun je wegstrepen tegen de stroom die je afneemt. Dat heet salderen. Dat is heel gunstig: voor de stroom die je wegstreept, krijg je dezelfde prijs als wat je betaalt voor de stoom die je afneemt. De salderingsregeling wordt vanaf 2023 afgebouwd. Milieu Centraal rekende uit wat de gevolgen zijn als je nu of in 2023 zonnepanelen koopt.

Wist je trouwens dat de winst die je maakt met zonnepanelen vergelijkbaar is met een rente van 6 procent op een spaarrekening?

Advies op maat over zonnepanelen

Is jouw dak geschikt voor zonnepanelen? En wat leveren ze je op? Je ontdekt het met dit Advies op maat!

Advies op maat

Meer informatie

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.