Zonnepanelen voor kleine VvE

Woon je in een appartement of boven- of benedenwoning, en hebben jullie een kleine Vereniging van Eigenaren met een paar woningen? En wil je zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak? Ontdek welke mogelijkheden er zijn en hoe je het aanpakt.

Hoe makkelijk het is om zonnepanelen op jullie gezamenlijke dak te plaatsen, hangt van een paar dingen af. Bijvoorbeeld: hoe goed is het contact met de andere eigenaren? Is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben jullie een actief bestuur? Als jouw VvE nog helemaal niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, dan moet je dat eerst regelen voordat je aan zonnepanelen kunt beginnen.

Op deze pagina geeft Milieu Centraal praktisch advies over zonnepanelen voor jouw VvE.

Appartement met kleine VvE in Amsterdam uit 1934

A. Er is contact met de meeste bewoners en we zijn ingeschreven bij de KvK, er is een actief bestuur

Heb je een woning in een kleine VvE die goed georganiseerd is? Dan moet je een aantal zaken formeel goed regelen. Eerst moet een meerderheid van de eigenaren akkoord gaan met het plaatsen van zonnepanelen. Dat kan eventueel ook via een machtiging. Daarna moeten de leden officieel een besluit nemen over hoe jullie het dak gaan verdelen. En vervolgens beslist iedereen voor zichzelf of hij meedoet. Hiervoor kun je het stappenplan gebruiken.

In 4 stappen zonnepanelen met VvE

Stap 1. Check en verdeel samen het dak
Stap 2. Beslis of je meedoet
Stap 3. Neem samen een rechtsgeldig besluit
Stap 4. Kies samen een leverancier

Stap 1: Check en verdeel het dak

Eerst moet je uitvinden hoeveel zonnepanelen er op het dak passen, en hoeveel panelen elke eigenaar maximaal kan neerleggen.

a. Bepaal hoeveel panelen er op het dak passen

Doe de Zonnepanelencheck. Hierna weet je hoeveel zonnepanelen er op het dak passen. De kosten en besparingen die in de zonnepanelencheck worden getoond, gaan uit van 1 huishouden. Die zullen dus niet goed overeenkomen, bijvoorbeeld omdat er meerdere omvormers nodig zijn. Maar het gaat om een totaalplaatje: je moet het dakoppervlak en het aantal zonnepanelen nu nog gaan verdelen.

b. Verdeel het dakoppervlak over de eigenaren

Bekijk de splitsingsakte die je bij de koop van je appartement of huis kreeg van de notaris. Daarin staan de ‘breukdelen’ van de diverse woningen. Heeft iedereen hetzelfde breukdeel? Dan kan iedereen een even groot dakoppervlak krijgen. Zijn de breukdelen verschillend? Dan moet je hier bij het verdelen van het dak rekening mee houden.

Tip: Kom je er niet uit? Vraag dan een jurist van VvE Belang of Vereniging Eigen Huis om je splitsingsakte te beoordelen.

c. Verdeel de panelen over de eigenaren

Nu kun je het aantal zonnepanelen die op het dak passen verdelen over de woningen. Daarbij houd je rekening met de breukdelen. Dit is alleen een theoretische verdeling: je maakt hier nog geen keuze of en hoeveel panelen je daadwerkelijk gaat kopen.

Zorg ervoor dat de opbrengst van de zonnepanelen voor elk dakdeel gelijk is. Dat kan betekenen dat iemand met een minder gunstig stuk dak een groter deel krijgt toebedeeld om de opbrengst zo veel mogelijk gelijk te houden. Een dakdeel op het zuiden is bijvoorbeeld gunstiger dan een dakdeel op het oosten of westen. Dat kun je compenseren door een groter dakdeel op het oosten of westen toe te wijzen.

Let op: Ook als iemand nu geen zonnepanelen wil, krijgt die toch een deel van het dakoppervlak. Dit recht zit dan vast aan de woning. De keuze om wel of geen panelen te nemen staat hier los van.

Nu zou iedere deelnemer met het vastgestelde aantal panelen en het jaarlijkse elektriciteitsverbruik nog een keer de Zonnepanelencheck kunnen doen, om een beeld te krijgen van de kosten en opbrengsten. Bij de laatste vraag in de vragenlijst kan het aantal panelen worden ingevoerd.

Stap 2: Beslis of je meedoet

Nu is het tijd voor elke eigenaar om te beslissen of je wel of niet meedoet.

a. Check de kosten en opbrengsten

10 zonnepanelen kosten ongeveer 5.000 euro (prijs november 2023). Maar grotere systemen zijn relatief goedkoper: hoe meer panelen, hoe lager de prijs per paneel. Deze 10 zonnepanelen wekken jaarlijks ongeveer 3.500 kWh stroom . Op Kosten en opbrengst zonnepanelen lees je hier meer over. Op Salderingsregeling voor zonnepanelen wordt de salderingsregeling uitgelegd.

Je kunt ook geld lenen om zonnepanelen te kopen, bijvoorbeeld met een Duurzaamheidslening of Energiebespaarlening. Kijk voor de mogelijkheden op energiesubsidiewijzer.nl.

b. Check de opstalverzekering

Controleer of jouw VvE een opstalverzekering heeft. Meestal vallen zonnepanelen onder de opstalverzekering van de VvE. Maar sommige verzekeraars verzekeren schade aan zonnepanelen niet of slechts beperkt. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die speciale verzekeringen hebben voor zonnepanelen. Check hoe dit zit bij de opstalverzekeraar. Kijk voor meer informatie bij de Consumentenbond.

c. Neem de beslissing: wie doet er mee?

Nu wordt duidelijk wie er zonnepanelen wil installeren, en dus hoeveel panelen er op jullie dak kunnen komen! Tijd voor de volgende stap…

We gaan hier uit van zonnepanelen met een vermogen van 400 Wattpiek per paneel. De zonnepanelen liggen op het zuiden in een hoek van 30-45 graden.

Stap 3: Neem samen een rechtsgeldig besluit

a. Organiseer een ledenvergadering
b. Vraag de mening van je mede-eigenaren
c. Neem een besluit volgens de regels van de VvE

De regels voor jouw VvE staan meestal in het huishoudelijk reglement. Daarbij hoort dat je op tijd een (algemene of bijzondere) vergadering aankondigt, de juiste stukken meestuurt en goed kijkt naar de benodigde opkomst (quorum) en de benodigde meerderheid. Vaak is een twee-derde meerderheid voldoende. Het is handig om ook rekening te houden met eventuele eerdere afspraken over het gebruik van het dak. Die afspraken zijn terug te vinden in de notulen van eerdere vergaderingen. Kom je er niet uit, dan kun je een jurist om advies vragen.

Gaat een meerderheid van de eigenaren akkoord met het plaatsen van zonnepanelen? Dan ben je klaar voor de volgende stap! Let op: het gaat alleen om het akkoord om zonnepanelen te laten plaatsen. Dit staat los van de keuze of die eigenaar ook zelf zonnepanelen wil. Dus een eigenaar kan toestemming geven (aan de andere eigenaren) om zonnepanelen te plaatsen, terwijl die eigenaar zelf geen zonnepanelen wil kopen.

Stap 4: Kies samen een leverancier

a. Stem af met de anderen

Willen er meerdere eigenaren een set zonnepanelen kopen? Dan heeft het de voorkeur om de panelen allemaal bij dezelfde leverancier te kopen. En om ze op hetzelfde moment te laten installeren. Meer zonnepanelen tegelijk laten plaatsen maakt het voor een leverancier interessanter om een goede prijs te geven.

b. Ieder zijn eigen systeem

Hoewel je de aankoop van de zonnepanelen samen doet, krijgt elke eigenaar die meedoet een eigen set zonnepanelen. Deze set wordt aangesloten op een eigen omvormer en de eigen meterkast. Omdat je allemaal wilt profiteren van de opgewekte stroom is het van belang dat elke set zonnepanelen op de eigen meterkast wordt aangesloten. Bij kleine VvE’s is er vaak geen collectief verbruik van stroom (zoals bij grotere VvE’s vaak wel het geval is, bijvoorbeeld voor de lift of verlichting). Er is dus ook geen collectieve meter waar de zonnepanelen op aangesloten zouden kunnen worden. Ook is het geen optie om alle zonnepanelen aan te sluiten op de meterkast van 1 woning, want dan krijgen de andere eigenaren geen stroom van de zonnepanelen.

c. Vind een leverancier

Er zijn in Nederland inmiddels meer dan 1.400 leveranciers van zonnepanelen. Waar let je dan op? Het belangrijkste is dat de installatie van zonnepanelen goed gebeurt, door een vakbekwame installateur. Kijk voor meer informatie op Zonnepanelen kopen en installeren.

Op centraalregistertechniek.nl vind je een betrouwbare en vakbekwame installateur bij jou in de buurt.

Klaar is kees!

Hiermee heb je het hele stappenplan doorlopen en zijn jullie klaar om zonnepanelen te plaatsen op het VvE-dak. Veel succes ermee en veel plezier van jullie zonnepanelen!

Huizenblok uit 1983 in Amsterdam

B. Er is contact met iedereen maar we zijn niet ingeschreven bij de KvK

Woon je in een kleine, niet-georganiseerde VvE, en is er goed contact tussen de bewoners? Dan zijn er goede kansen om zonnepanelen op het dak te leggen. Bij een VvE zoals de jouwe is er vaak geen geld gereserveerd voor onderhoud aan bijvoorbeeld het dak of kozijnen, dat regelen jullie in onderling overleg.

Je moet wel eerst je VvE activeren ('wakker schudden'). Het is al sinds 2008 wettelijk verplicht om een actieve VvE te hebben, met aangewezen bestuurders, een reservefonds voor groot onderhoud en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Zie voor meer informatie over het activeren van je VvE de website van VvE Belang. En kijk bij de informatie over het wakker schudden van je VvE.

Is je VvE ‘wakker geschud’ en ingeschreven? Volg dan verder het Stappenplan.

C. Er is geen contact met iedereen maar we zijn wel ingeschreven bij de KvK en er is een actief bestuur

Is er met een aantal eigenaren geen contact? Dan kan het een uitdaging zijn om hun mening te vragen – en om het quorum te bereiken: het minimale aantal stemmen in een ledenvergadering dat nodig is om een rechtsgeldig besluit te nemen. Misschien is dit wel een mooie gelegenheid om bij hen aan te bellen en ze te informeren. Ook als deze ‘slapende’ leden niet naar de vergadering willen komen, willen ze misschien wel een ander lid machtigen om namens hen te stemmen.

Leg goed uit waar de eigenaren toestemming voor geven, daarmee voorkom je misverstanden of weerstand. Ze kunnen toestemming geven voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak (door andere eigenaren), zonder dat zij zelf panelen hoeven te kopen. Maar ook kunnen ze ervoor kiezen om zelf panelen te kopen op hun dakdeel.

Gaat een meerderheid van de eigenaren akkoord met het plaatsing van zonnepanelen? Volg dan verder het Stappenplan.

D. Er is geen contact met iedereen en we staan niet ingeschreven bij de KvK, er is ook geen bestuur

In deze situatie wordt het heel erg lastig om zonnepanelen te leggen op het gemeenschappelijke dak. Wil je toch het initiatief hiervoor nemen? Dan moet je de VvE waarschijnlijk eerst formeel activeren (‘wakker schudden’). Overigens is het al sinds 2008 wettelijk verplicht om een actieve VvE te hebben, met aangewezen bestuurders en een reservefonds voor groot onderhoud.

Schud samen je VvE wakker

a. Schrijf een eerste vergadering uit
b. Kies een bestuurder en schrijf de VvE in bij de KvK
c. Open een bankrekening op naam van de VvE
d. Stel een onderhoudsbegroting op en bepaal aan de hand daarvan de periodieke bijdrage

Zie voor meer informatie over het activeren van je VvE de website van VvE Belang.

Is je VvE eenmaal wakker geschud? Volg dan verder het Stappenplan.