Praktisch over duurzaam

Zonnepanelen voor VvE

Ook als je huiseigenaar bent in een VvE en dus een dak met anderen deelt is het mogelijk stroom op te wekken met zonnepanelen. Dat scheelt stroomverbruik en dus milieubelasting en het is financieel interessant.

Als je zonnepanelen overweegt, loop je waarschijnlijk tegen een aantal vragen aan:

Aandachtspunten voor VvE

Woon je in een flat of een appartementencomplex of heb je op een andere manier een gedeeld dak op jouw eigen woning? Dan zijn zonnepanelen ook voor jou een mogelijkheid. Sinds 1 januari 2014 is er zelfs een nieuwe regeling die zonnepanelen in jouw situatie nog interessanter maken.

Wil je snel onderzoeken wat de mogelijkheden voor jou en jouw Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn? Vraag advies aan VvE Belang of lees meer informatie op deze pagina.

Opbrengst zonnepanelen verdelen voor VvE

Voor leden van een VvE zijn er twee mogelijke constructies om de opbrengst van zonnepanelen te delen met andere leden.

1. De postcoderoos: interessant voor VvE?

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe regeling die het voor Verenigingen van Eigenaren aantrekkelijker maakt om gezamenlijk zonnepanelen aan te leggen. Namelijk de Postcoderoos regeling. Wat is een postcoderoos? De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus die direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Per 1 januari 2016 is het begrip postcoderoos verruimd. De installatie hoeft zich niet meer in het midden van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de 'blaadjes' gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten. De postcoderoos wordt zo een 'postcoderups'.  

Leden van coöperaties of Verenigingen van Eigenaren kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen. Zij 
komen in aanmerking voor een belastingkorting. Bij aanvang van de regeling gold een korting van 7,5 cent per kWh. Per 1 januari 2016 geldt een verlaging van het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor elektriciteit (=tot 10.000 kWh) tot vrijwel nul voor de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. 

De verlaging van het tarief van de eerste schijf tot vrijwel nul wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Kijk voor meer informatie op www.hieropgewekt.nl of bekijk deze film op het evenement van Hier Opgewekt in november 2015. Met de aansluitcalculator van netbeheerder Liander kun je berekenen hoe gebruik maken van de Postcoderoos regeling uitpakt. De netbeheerderskosten (eenmalig en periodiek), maar ook de te verwachten terugverdientijd, benodigde investering en potentiële opwek worden aangegeven.

 2. Salderen met stroomverdeler

Soms produceren zonnepanelen stroom op een moment dat de eigenaar geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent de levering vervolgens met jouw elektriciteitsrekening (dat heet salderen) en betaalt je daarvoor dezelfde prijs als je betaalt voor jouw stroom (gemiddeld 22,5 cent per kWh; prijspeil 2020).

Energiebedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht om voor alle elektriciteit die een huishouden met zonnepanelen aanlevert het geldende stroomtarief te vergoeden (inclusief energiebelasting en btw) voor zover de opgewekte hoeveelheid stroom kleiner is dan het eigen verbruik. (Tot 1 januari 2014 gold hiervoor een maximum van 5000 kWh.) Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers (naast huishoudens bijvoorbeeld scholen, verenigingen van eigenaren en sportparken). In het geval van een Vereniging van Eigenaren wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik en daarmee komen de individuele leden niet in aanmerking voor salderen. Tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Daarmee wordt salderen voor individuele leden wel mogelijk. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen. Zoek op internet naar 'stroomverdeler zonnepanelen' voor diverse aanbieders. 

De salderingsregeling wordt vanaf 2023 waarschijnlijk afgebouwd.

Energiebespaarlening voor VvE

Sinds juni 2015 kun je ook met de Vereniging van Eigenaren een energiebespaarlening krijgen voor duurzame maatregelen, bijvoorbeeld: gevelisolatiedakisolatievloerisolatie, en isolerend glas, een zuinige cv-ketel of warmtepomp, en een zonneboiler. Je kunt ook de kosten voor een maatwerkadvies meefinancieren. Let op: de aankoop van zonnepanelen mag maximaal driekwart van het bedrag van de lening uitmaken. Met de lening kun je meer dan één maatregel financieren.

De volgende voorwaarden wijken daarbij af van reguliere Energiebespaarlening voor huiseigenaren:

  • De VvE moet uit minstens 10 eigenaren bestaan.
  • De hoogte van de lening is minstens 25.000 euro en maximaal 5 miljoen euro.
  • De looptijd van de lening is naar keuze 10 of 15 jaar.

Lees meer over de Energiebespaarlening voor VvE op energiebespaarlening.nl/vve.

Meer informatie en hulp

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.