Bioplastic

Een kleuter gooit plastic in een speciale plastic verzamelzak. Werk mee aan bioplastic.
Afvalscheidingswijzer Gft-bak of vuilniszak? Waar laat je bioplastic? Zoek het op in de Afvalscheidingswijzer! Vind de juiste bak
Biologische groente en fruit, maar ook tijdschriften worden steeds vaker in bioplastic verpakt. Bioplastic is gemaakt van planten zoals maïs, suikerriet of aardappels. Dit noemen we ook wel ‘biobased’. Sommige bioplastics zijn composteerbaar, andere niet. In welke bak gooi je een verpakking van bioplastic weg?

Alleen speciale gft-inzamelzakken met het Kiemplantlogo of OK compostlogo zijn toegestaan, omdat ze ervoor zorgen dat mensen hun gft-bak gebruiken. Andere composteerbare verpakkingen, en composteerbare producten zoals wegwerpbestek en schaaltjes, moeten bij het restafval. De professionele composteerders willen de bioplastics niet hebben omdat het niet bijdraagt aan de compost, en het afhankelijk van het product en de installatie (die zijn allemaal anders) niet op tijd vergaat. Ook is de kans op vergissingen aanzienlijk als mensen denken dat plastic in de biobak mag. Een vergissing is zo gemaakt, en het is soms niet duidelijk of een plastic nou wel of niet composteerbaar is. Er zit nu al heel veel vervuiling in de biobak zoals plastic zakken. Uit onderzoek blijkt dat sommige composteerbare plastics snel vergaan onder de gecontroleerde omstandigheden (hoge temperatuur en vochtigheid) van een professionele installatie, maar thuis op de composthoop vergaan composteerbare plastics niet goed.

Composteerbaar plastic mag ook niet bij het 'gewone' plastic afval, omdat het een andere samenstelling heeft dan gewoon plastic. Gooi composteerbaar plastic dus bij het restafval. Doe dat ook met plastic waar geen logo, maar wel een woord als composteerbaar, biologisch afbreekbaar of biodegradable op staat.

Tips om bioplastic weg te gooien

01

Gooi plastic verpakkingen met het Kiemplantlogo, OK Compostlogo of de woorden composteerbaar, biologisch afbreekbaar of biodegradable bij het restafval. Andere plastic verpakkingen mogen bij het gewone plastic afval.

02

Gebruik je een gft-zak met Kiemplantlogo of OK-compostlogo om je gft-bak schoon te houden? Die zak mag wel met inhoud en al in de groene bak. De reden: dankzij deze zak wordt er meer gft ingezameld.

03

Gooi composteerbaar bioplastic nooit op straat of in de berm: het plastic vergaat daar namelijk niet. Bioplastic is dus geen oplossing voor zwerfafval.

04

Gooi bioplastic ook niet op je eigen composthoop: de temperatuur is daar te laag om het plastic te laten composteren.

Wist je dat Gft-bak, biobak, groene/bruine bak of kliko allemaal woorden zijn voor de bak waarin je het groente-, fruit- en tuinafval verzamelt?

Composteerbaar bioplastic: niet in de biobak!

Bioplastic met Kiemplantlogo of OK compostlogo voldoet aan de eisen van composteerbaarheid. Toch mogen verpakkingen waar zo'n keurmerk op staat niet in de gft-bak. Er was lang onduidelijkheid of het composteerbare plastic wel op tijd vergaat: composteerbaar bioplastic is getest op 12 weken, maar de doorlooptijd in composteerinstallaties is vaak veel korter dan dat. Om hier duidelijkheid in te scheppen, heeft de Wageningen Universiteit een praktijkproef gedaan. Hieruit bleek dat bepaalde composteerbare kunststoffen (namelijk PLA) al snel vergaan. Het basisprincipe is: geen verpakkingen in de biobak, maar als de toepassing vraagt om een composteerbaar materiaal (bijvoorbeeld bij gft-zakjes en fruitstickertjes), is PLA dus een goed materiaal om te gebruiken. Voor andere verpakkingen en gebruiksvoorwerpen van bioplastic geldt dat het beter voor het milieu is als we dergelijke grondstoffen recyclen. Ook willen de professionele composteerders de bioplastics niet in de biobak omdat het niet bijdraagt aan de compost, en de kans op vergissingen aanzienlijk is als mensen denken dat plastic in de biobak mag. Er zit nu al heel veel vervuiling in de biobak zoals plastic zakken. Thuis op de composthoop vergaat bioplastic niet goed. Gooi composteerbaar bioplastic daarom bij het restafval.

Staat er géén Kiemplantlogo of OK Compostlogo op de verpakking, maar wél woorden als: composteerbaar, biodegradable of biologisch afbreekbaar? Gooi deze verpakkingen ook bij het restafval. Bij het restafval levert het nog wat groene stroom op.

Uitzondering: speciale gft-zak

Misschien gebruik je een gft-zak met Kiemplantlogo of OK Compostlogo om te zorgen dat jouw bak niet vies wordt. Zo'n zak mag wél met inhoud en al in de gft-bak. De reden: de zak zorgt ervoor dat meer mensen hun groente- en fruitresten scheiden, én je gebruikt dan in elk geval geen gewone plastic zak (die nog slechter is als hij bij het gft terechtkomt).

Waarom niet bij het plastic afval?

Composteerbaar plastic dat samen met gewoon plastic gerecycled wordt, vermindert de kwaliteit van het gerecyclede plastic. Daarom hoort het bij het restafval en niet bij het plastic afval.

Als composteerbaar plastic toch bij het plastic afval belandt, moet het daar uit worden gehaald. Daarna gaat het alsnog naar de afvaloven. Dat kost geld en is omslachtig.

Bioplastic: recyclen of verbranden?

Voor het milieu is het het beste om composteerbaar bioplastic te recyclen. Dat spaart grondstoffen voor de productie van nieuw bioplastic. Maar omdat er weinig composteerbare verpakkingen zijn, is het te duur om apart in te zamelen of uit het ingezamelde plastic te halen en apart te recyclen. Pas bij veel verpakkingen is dit kostendekkend.

Bioplastic in restafval levert groene stroom

Bioplastic in het restafval gaat naar de afval-energiecentrale. De warmte die vrijkomt bij verbranding van restafval wordt gebruikt om elektriciteit te maken. Daardoor zijn er minder aardolie, gas of kolen nodig en dat is goed voor het milieu. De opgewekte stroom mag als groene stroom verkocht worden.

Composteerbaar plastic: geen oplossing voor zwerfafval

Composteerbare verpakkingen vergaan alleen als ze langere tijd in een speciale vergistings- of composteer-machine zitten waar de temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg zijn. In de berm of op straat vergaat het niet snel genoeg. Composteerbaar plastic is daarom geen oplossing voor het zwerfafvalprobleem.

Onderzoekers van de Universiteit van Plymouth onderzochten de afbraak van tassen van composteerbaar kunststof door ze drie jaar lang bloot te stellen aan lucht, bodem en zee, plekken waar ze in terecht kunnen komen als consumenten ze niet netjes in een afvalbak gooien. In zee brak de composteerbare tas helemaal af in drie maanden. Als je hem gewoon op de grond legt, valt hij in negen maanden wel in stukjes uiteen, maar verdwijnt niet helemaal. Begraven in de bodem was hij na 27 maanden nog steeds herkenbaar, maar niet meer bruikbaar, als tas.

Meer informatie

Op Milieu-impact verpakkingen lees je meer over bioplastics en waar ze van gemaakt zijn.