Zonnepanelen weer fors goedkoper

Zonnepanelen zijn de afgelopen maanden fors in prijs gedaald. Waar de grote vraag naar zonnepanelen de prijs vorig jaar flink opdreef, zijn de prijzen nu weer genormaliseerd. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal rekent voor een set van 10 panelen een aanschafprijs van 5.000 euro (zonder btw). Eind vorig jaar was dat nog 7.500 euro.

'Investeren in zonnepanelen is zowel voor het klimaat als voor de portemonnee een aantrekkelijke keuze, vooral door de lange levensduur. Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee', aldus Mariken Stolk, expert duurzame energie van Milieu Centraal. 'De daling van de aanschafprijs zorgt ervoor dat de terugverdientijd van zonnepanelen op 6 jaar komt. Dat is 2 jaar korter dan Milieu Centraal begin dit jaar berekende. We hebben hierbij rekening gehouden met de afbouw van de salderingsregeling. Een investering in zonnepanelen levert een rendement op dat te vergelijken is met een rente van 6 procent op een spaarrekening.'

Onzekerheid over salderen

De belangstelling voor zonnepanelen was tot het voorjaar van 2023 heel groot, maar is nu een stuk minder. De markt laat een daling zien. Stolk: “Mensen twijfelen over de aanschaf wegens de afbouw van salderen en de terugleverheffing van energiebedrijven. Onze berekeningen laten zien dat mensen die nu zonnepanelen aanschaffen gunstig uit zijn. Ook met afbouw van salderen. En als zij een terugleverheffing moeten betalen tot het moment dat de afbouw van salderen start, wordt de terugverdientijd slechts een half jaar langer. Bovendien zijn nu ook de lange wachttijden voorbij. We snappen de twijfel, maar die is eigenlijk niet nodig.”

Uitgangspunten

In de berekening van de terugverdientijd rekent Milieu Centraal voor 2024 met een stroomprijs van 37 cent per kilowattuur. Voor 2025-2040 hanteert zij een stoomprijs per jaar gebaseerd op prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), gemiddeld is dat 25 cent. Ook gaat Milieu Centraal er van uit dat de salderingsregeling vanaf 2025 stapsgewijs wordt afgebouwd en dat er een terugleververgoeding van 10 cent per kilowattuur geldt. De aanschafprijs is gebaseerd op de kostenkentallen energiebesparende maatregelen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer over de salderingsregeling en over de prijs en opbrengst.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie Milieu Centraal:
Woordvoerder Mariken Stolk, tel. 06 – 811 662 14
e-mail: [email protected]