Consumentenonderzoek hybride warmtepomp

Buitenunit van een warmtepomp. Ernaast staat een regenton, ervoor gele bloemen
Milieu Centraal onderzocht de intentie tot kopen, de kennis, en de houding van Nederlanders ten aanzien van hybride warmtepompen. Ook de kennis en houding ten aanzien van de verplichting om vanaf 2026 bij vervanging van de cv-ketel ten minste een hybride warmtepomp te nemen is onderzocht. Dit onderzoek werd in mei 2023 uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.031 Nederlandse woningeigenaren.

Uit de resultaten blijkt dat de meeste Nederlandse woningeigenaren weten wat een hybride warmtepomp is, ze weten ook dat het vanaf 2026 verplicht wordt om bij vervanging van de cv-ketel een dergelijke pomp (of ander duurzaam alternatief) te nemen. De kennis is in de afgelopen jaren toegenomen. Ondanks deze kennis werd de houding ten opzichte van hybride warmtepompen niet positiever. De meeste woningeigenaren maken zich dan ook zorgen over de verplichting, en hebben behoefte aan financiële en praktische informatie (bijvoorbeeld over de subsidiemogelijkheden).

Enkele inzichten uit het onderzoek:

  • Nederlandse woningeigenaren variëren in kennis over hybride warmtepompen, de aanschafkosten en subsidiemogelijkheden. Zo geeft bijna twee derde (64%) aan te weten wat een hybride warmtepomp is, maar ongeveer de helft (48%) zegt niet te weten of hier subsidies voor zijn. 

  • De twijfels over energiebesparing, het effect op duurzaamheid en angst voor geluidsoverlast van de hybride warmtepomp zijn toegenomen.

  • Zowel de voor- als nadelen van een hybride warmtepomp worden herkend. Bijna de helft (45%) stemt in met de stelling dat je met een warmtepomp kan besparen op je energierekening, maar ongeveer evenveel woningeigenaren (48%) denken dat deze besparing niet opweegt tegen de aanschafkosten. Het aandeel dat de aanschaf niet overweegt is dan ook toegenomen van 32% in 2022 tot 39% in 2023. Ook ruimtegebrek, geluidsoverlast, en de verwachting dat de hybride warmtepomp snel ingehaald zal worden door nieuwere technieken worden gezien als nadelen.

  • De meerderheid (57%) weet dat het vanaf 2026 verplicht wordt om bij de vervanging van je cv-ketel over te stappen op een duurzamer alternatief. 58% van de woningeigenaren maken zich hier zorgen over, al denkt 39% wel dat de verplichting bijdraagt aan het verminderen van CO2-uitstoot. Een kwart vindt het ook goed dat de overheid deze verplichting stelt.

  • Het merendeel (70%) heeft behoefte aan financiële en praktische informatie, en bijna de helft (47%) wil proactief geïnformeerd worden (vooral vanuit onafhankelijke organisaties).

Bekijk het rapport

Download Consumentenonderzoek hybride warmtepomp Rapport hybride warmtepomp (pdf)