Factsheet bijvriendelijke planten

Een paartje Rosse metselbijen. Wilde bijen zijn goede bestuivers. Je lokt ze naar je tuin met voldoende bloeiende planten.

Bijvriendelijke planten

download Factsheet over bijvriendelijke planten die bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Factsheet april 2024 (pdf)
In dit factsheet legt Milieu Centraal uit hoe de biodiversiteit, vooral van bijen en insecten, wereldwijd onder druk staat door onder andere schadelijke bestrijdingsmiddelen in tuinen. Lees hoe consumenten kunnen bijdragen aan biodiversiteitsherstel door tuinen te vergroenen met bijvriendelijke, gifvrije en inheemse planten.

Dit factsheet in het kort:

  • De biodiversiteit staat onder druk, zowel in Nederland als wereldwijd.

  • Ook bij bijen en andere insecten wordt grote achteruitgang waargenomen.

  • Dit biodiversiteitsverlies heeft diverse oorzaken, waaronder het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen.

  • Vanuit de sierteelt kunnen voor bijen en insecten schadelijke middelen bij consumenten in de tuin terechtkomen.

  • Consumenten kunnen met het vergroenen van de tuin bijdragen aan biodiversiteitsherstel. 

  • Belangrijk daarbij is om te kiezen voor bijvriendelijke planten: deze zijn (1) voor bijen gifvrij, van de juiste (2) (inheemse) soort én hebben een (3) type bloem waarbij bijen goed bij nectar en stuifmeel kunnen.

Bijvriendelijke planten

download Factsheet over bijvriendelijke planten die bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Factsheet april 2024 (pdf)