Energiebelasting 2022

Man en vrouw zitten samen op een laptop te kijken. Check hoeveel energiebelasting je moet betalen.
Advies op maat Energiebelasting Op 1 januari 2022 veranderen de belastingen op stroom en gas. Vul jouw verbruik in en ontdek hoeveel belasting jij in 2022 gaat betalen.
Op Prinsjesdag maakte het Kabinet bekend dat op 1 januari 2022 de energiebelastingen op gas met bijna 2 cent per kuub omhoog gaan. De energiebelastingen op stroom en de teruggave energiebelasting zouden ongeveer gelijk blijven. Maar de energieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen, en daardoor wordt de energierekening voor veel huishoudens een stuk hoger. Het Kabinet heeft besloten om dit gedeeltelijk te compenseren via de energiebelastingen.

Het Kabinet verlaagt in 2022 de energiebelasting. Een huishouden met een gemiddeld gas- en stroomverbruik betaalt hierdoor zo’n 540 euro minder belasting dan in 2021. Wat zijn de plannen?

  • De teruggave van de energiebelasting gaat omhoog van 560 euro naar 825 euro. Dat betekent een belastingvoordeel van 265 euro voor iedereen (los van hoeveel energie je gebruikt).
  • Het belastingtarief op elektriciteit gaat met 6,9 cent per kWh omlaag, inclusief btw. Hoeveel dat voor jou scheelt, hangt af van je stroomverbruik. Bij een gemiddeld verbruik van 2.384 kWh per jaar daalt de energiebelasting met ongeveer 160 euro. Bij een hoger stroomverbruik is het nog meer, bij een lager stroomverbruik juist minder.
  • Het plan voor de energiebelastingen op gas verandert niet: die stijgen met 2 cent per kuub. Bij een gemiddeld gasverbruik van 1.170 kuub per jaar betaal je dus 23 euro meer aan belasting voor gas. 
  • Het kabinet wil de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) vanaf 1 juli dit jaar voor een halfjaar verlagen van 21% naar 9%. Door deze maatregel daalt de energierekening (voor een huishouden met een gemiddeld verbruik) in dit half jaar met ongeveer € 140. 

Let op: het gaat hier alleen om de energiebelastingen. Maar de tarieven voor gas en stroom bestaan uit 2 delen: de marktprijs en de energiebelastingen. De marktprijs is flink gestegen, waardoor je uiteindelijk meer kwijt bent aan energie. De plannen van het Kabinet compenseren dit slechts gedeeltelijk.

Meer lezen over de plannen? Bekijk het nieuwsbericht van 5 november 2021 op rijksoverheid.nl en het maatregelenpakket van 11 maart 2022.

Klimaatverandering tegengaan

Sinds het Klimaatakkoord in 2019 zijn de energiebelastingen op aardgas met bijna 13 cent per kubieke meter (m3) gestegen. De overheid wil hiermee stimuleren dat woningeigenaren hun huis (beter) gaan isoleren. Een goed geïsoleerd huis verbruikt minder aardgas en dat scheelt CO2-uitstoot. En minder van het broeikasgas CO2 in de lucht helpt in de strijd tegen klimaatverandering.

Welke belastingen betaal je?

De belasting op energie bestaat uit drie delen: de energiebelasting, de ODE (opslag duurzame energie) en de teruggave energiebelasting. In 2022 is de belasting op aardgas 54,4 cent per kubieke meter (43,95 cent energiebelasting en 10,467 cent ODE, inclusief btw). Voor elektriciteit is dat ongeveer 8,1 cent per kilowattuur (4,452 cent energiebelasting en 3,691 cent ODE, inclusief btw). 

Maar je betáált niet alleen energiebelastingen, er is ook een vaste belastingteruggave. In 2022 is die 825 euro per jaar.

Meer inzicht in je energierekening? Kijk op Energierekening.

Isoleren: de moeite waard

Behalve de energiebelastingen betaal je ook voor het gas zelf. De prijs van gas is de laatste maanden flink gestegen. Dat maakt isolatie nog aantrekkelijker.

Het verschil in gasverbruik tussen een goed geïsoleerde hoekwoning en een hoekwoning zonder isolatie is volgens berekeningen van Milieu Centraal zo’n 2.000 kuub per jaar. Hoe hoger de energiebelastingen en gasprijs, hoe meer je bespaart door goed te isoleren.

Alles weten over isoleren? Kijk op Isoleren en besparen.
Met de Isolatie-zelfscan ontdek je waar en hoe goed jouw huis al geïsoleerd is.

Gemiddeld verbruik 2022 is inschatting

Het kabinet gebruikt voor het gemiddeld energieverbruik in 2022 een voorspelling (prognose) van het PBL. Die is gebaseerd op de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2021 (dit onderzoek moet nog gepubliceerd worden). Het PBL verwacht in 2022 een gemiddeld gasverbruik van 1170 kuub (m3) en een gemiddeld stroomverbruik van 2384 kWh. Het daadwerkelijke gemiddelde gas- en stroomverbruik kan pas na 2022 worden berekend, en kan iets hoger of iets lager zijn dan deze inschatting.

Andere bedragen gezien?

Alle genoemde bedragen op deze pagina zijn inclusief btw. Op andere websites kun je tarieven voor de energiebelasting en de ODE zonder btw tegenkomen. Milieu Centraal communiceert over 'de energiebelastingen'. Je komt ook tegen dat er bedragen voor de energiebelasting apart worden gecommuniceerd, zonder de bedragen van de ODE.

Snelle check Energiebelasting 2022 Hoeveel ben jij in 2022 kwijt aan energiebelastingen? Vul 8 vragen in en ontdek het snel met deze onafhankelijke check. Ontdek hoeveel jij betaalt