Praktisch over duurzaam

Salderingsregeling voor zonnepanelen

Investeren in zonnepanelen is extra aantrekkelijk door de salderingsregeling: de zonnestroom die je aan het net levert, wordt weggestreept tegen de stroom die je op een ander moment van het net afneemt. Hierdoor verdien je je zonnepanelen in ongeveer 7 jaar terug.

De salderingsregeling blijft tot 1 januari 2023 zoals hij nu is. Daarna bouwt de overheid de regeling geleidelijk af. In 2031 stopt hij helemaal. Vanaf 2031 krijg je alleen nog de marktprijs voor de stroom die je aan het net levert. Die is op dit moment zo’n 7 cent per kWh. Het belastingvoordeel dat je nu hebt, verdwijnt dan. Het kabinet wil de salderingsregeling afbouwen omdat de prijzen van zonnepanelen sterk dalen. Daardoor is het ook zonder financiële steun van de overheid aantrekkelijk om zonnepanelen op je dak te leggen.

Hoe werkt de salderingsregeling nu?

Zonnepanelen kunnen meer stroom produceren dan jij op een bepaald moment nodig hebt. De stroom die je zelf niet gebruikt, wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Je energiebedrijf streept de zonnestroom die jij aan het net levert weg tegen de stroom die je op een ander moment van het net afneemt. Dat betekent dat je voor de stroom die je levert evenveel geld ontvangt als je betaalt voor de stroom die je afneemt, inclusief alle belastingen. Op dit moment betaal je inclusief alle belastingen ongeveer 22 cent per kWh (prijspeil 2019). Voor de stroom die je levert, krijg je dus ook zo’n 22 cent.

Salderen heeft maximum

Salderen heeft wel een maximum: als je jaarlijks meer stroom aan het net levert dan je afneemt, krijg je een lagere vergoeding voor het ‘teveel’ dat je produceert. Deze teruglever-vergoeding verschilt per energiebedrijf en ligt ongeveer tussen 3 en 12 cent per kWh. Gemiddeld is die ongeveer 7 cent per kWh.

Voorbeeld salderen en terugleververgoeding

Een voorbeeld: je neemt 2.000 kWh stroom per jaar van het net af en levert via je zonnepanelen 2.500 kWh aan het elektriciteitsnet. Het energiebedrijf moet voor 2.000 kWh geleverde stroom het geldende stroomtarief betalen (22 cent per kWh, prijspeil 2019). Voor de overige 500 kWh mag het een lager tarief betalen (dit wordt vaak de terugleververgoeding genoemd). Het energiebedrijf mag het lagere tarief zelf vaststellen. De vergoeding verschilt sterk per energiebedrijf en ligt ongeveer tussen de 3 en 12 cent per kWh. Als je veel stroom produceert, is het is dus de moeite waard om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Op internet staan overzichten, zoek bijvoorbeeld op 'terugleveren stroom en salderen'. Wil je precies weten wat je krijgt, neem dan contact op met het energiebedrijf.

Lees ook:

Zonnepanelen met man en bloesem header.jpg

Wat gaat er veranderen?

Zoals het er nu uitziet, is de salderingsregeling in 2031 helemaal afgeschaft. Je krijgt dan alleen nog de marktprijs voor stroom die je aan het net levert. Die is op dit moment zo’n 7 cent per kWh, een stuk lager dan de 22 cent die jij voor stroom betaalt. Anders gezegd: het belastingvoordeel dat je nu door het salderen hebt, valt weg.

Geleidelijk afbouwen

Tussen 1 januari 2023 en 2031 wordt de salderingsregeling stap voor stap afgebouwd. Ieder jaar zal het belastingvoordeel op de zonnestroom die je aan het net levert wat kleiner worden. Nu krijg je 100% belastingvoordeel op je geleverde stroom, dat wordt dus elk jaar iets minder. Hoe de salderingsregeling precies afgebouwd wordt, is nog niet bekend. De komende maanden gaat het kabinet deze regeling verder uitwerken. Eind 2019 wil het kabinet bekend maken hoe de afbouw er van jaar tot jaar uit gaat zien. 

Zonnepanelen op rijtje aan water header.jpg

Terugverdientijd blijft ongeveer 7 jaar

Deskundigen gaan ervan uit dat de prijs van zonnepanelen de komende jaren blijft dalen en dat de stoomprijs verder zal stijgen. Daardoor verwacht het kabinet dat de terugverdientijd van zonnepanelen ongeveer 7 jaar zal blijven. Wel wordt het steeds aantrekkelijker om de stroom die je opwekt, zelf te gebruiken.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.