Energierekening

Man staat bij thermostaat. Bekijk hoe je energierekening er uit ziet en waar je op kunt besparen.
Check je energierekening Hoe ziet jouw energierekening er in 2022 uit? Vul 8 vragen in en ontdek of jij meer of minder betaalt dan vorig jaar.
In 2022 ziet de energierekening er voor het ene huishouden heel anders uit dan voor het andere. Heb je in 2021 vóór juli met je energiebedrijf een doorlopend contract afgesloten met een looptijd van 2 jaar of langer? Dan lijkt je energierekening op die van vorig jaar. Heb je een variabel contract of na september 2021 een nieuw contract afgesloten, dan ga in je 2022 fors meer betalen dan vorig jaar. Milieu Centraal geeft inzicht in je energierekening.

Halverwege 2021 zijn de energieprijzen flink gaan stijgen. Vooral vanaf november 2021 zijn de prijzen veel hoger dan eerder. Maar niet voor iedereen. Het hangt af van het contract dat je in 2021 had.

Op de kosten voor gas en stroom kun je flink besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren, slim te verwarmen en zuinige apparaten te gebruiken.

De energieprijzen in jouw situatie

01

Je hebt in 2021 vóór 1 juli een doorlopend contract afgesloten met een looptijd van 2 jaar of langer (dit geldt voor ongeveer 40 procent van de huishoudens).

Jouw energierekening is gebaseerd op de prijzen van vóór de forse prijsstijgingen. Je betaalt in 2022 ongeveer 0,80 euro per kubieke meter gas en 0,15 euro per kWh stroom (inclusief energiebelastingen en btw). Voor gas is dat vrijwel hetzelfde als vorig jaar. Voor stroom is het zo’n 7 cent minder, omdat er in 2022 een lagere energiebelasting voor stroom is.

02

Je hebt een contract met variabele energietarieven, of na 1 oktober een nieuw jaarcontract met vast tarief afgesloten (zo’n 44 procent had in 2021 een variabel contract, 17 procent een jaarcontract).

Jouw energierekening is gebaseerd op de hoge energieprijzen van dit moment. Je betaalt in 2022 tussen de 1,30 en 1,90 euro per kubieke meter gas en tussen de 0,30 en 0,40 euro per kWh stroom (inclusief energiebelastingen en btw).

03

Je hebt tussen 1 juli en 1 oktober een jaarcontract afgesloten met een vast tarief (dit geldt voor een relatief klein aantal huishoudens).

Jouw energierekening is gebaseerd op energieprijzen die liggen tussen het in verhouding lage prijspeil van begin 2021 en het hoge prijspeil vanaf oktober 2021. Je betaalt in 2022 tussen de 0,80 en 1,10 euro per kubieke meter gas en tussen de 0,15 en 0,20 euro per kWh stroom (inclusief energiebelastingen en btw).

Wat staat er op je energierekening?

Op je energierekening vind je de volgende kosten:

  • De kosten voor de energie die je daadwerkelijk verbruikt
  • De vaste kosten van het energiebedrijf
  • Netbeheerkosten
  • Vermindering energiebelasting

Hierna lees je meer over deze kosten.

Kosten voor verbruik

Dit is wat je betaalt voor de kilowatturen stroom en kubieke meters gas die je verbruikt. Deze kosten worden ook wel variabele kosten of leveringskosten genoemd. Op de energierekening zie je ze staan onder het kopje levering of verbruik. Het bedrag (tarief) voor een kilowattuur (kWh) stroom en kubieke meter (m3) gas verschilt per energiebedrijf, maar in 2022 vooral per soort contract en ingangsdatum van het contract (zie boven). Alle bedragen hieronder zijn inclusief btw.

Stroomprijs per kWh

Het tarief van een kWh stroom varieert in 2022 tussen de 15 en 40 cent, afhankelijk van je contract. Daarvan is 8 cent voor de energiebelasting en ODE, en de rest voor de elektriciteit zelf (de marktprijs). De energiebelasting en ODE waren vorig jaar hoger, 15 cent per kWh. De overheid heeft de energiebelastingen op stroom met 7 cent per kWh verlaagd, als tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen.

Gasprijs per m3

Het tarief van een m3 gas varieert in 2022 tussen de 80 en 190 cent, afhankelijk van je contract. Daarvan is 54 cent voor de energiebelasting en ODE.

Marktprijs

De marktprijs is de prijs die het energiebedrijf voor 1 m3 gas en 1 kWh stroom rekent. Het energiebedrijf mag deze prijs zelf bepalen: de prijs verschilt dus per energiebedrijf. Het wordt ook wel 'kale prijs' of variabel leveringstarief genoemd. Over de marktprijs betaal je 21% btw.

Energiebelasting en opslag duurzame energie

De overheid heft belasting op stroom en gas. Daardoor wordt energie duurder. De overheid hoopt dat je daardoor zuiniger met energie omgaat. De overheid bepaalt hoe hoog de belasting is, het energiebedrijf heeft hier geen invloed op.

Er zijn 2 belastingen op energie:

  • de energiebelasting
  • de opslag duurzame energie (ODE). Het geld van de ODE wordt gebruikt om de productie van duurzame energie te stimuleren. 

Over de energiebelasting en ODE betaal je 21% btw.

Vaste kosten energiebedrijf

Jouw energiebedrijf rekent vaste kosten voor het leveren van gas en stroom. Dit heet vastrecht of vaste leveringskosten. Hiervan betalen ze bijvoorbeeld hun bedrijfskosten en administratie. Het energiebedrijf mag deze vaste kosten zelf bepalen. Gemiddeld betaal je € 72 voor gas en € 73 voor stroom, bij elkaar is dat € 145. Maar de verschillen zijn groot: bij de goedkoopste aanbieder betaal je bij elkaar zo’n € 60, bij de duurste zo’n € 200.

Netbeheerkosten

Op de energierekening staan ook netbeheerkosten. Dit zijn de kosten voor je aansluiting, de meter en het transport van energie. Gemiddeld betaal je in 2022 € 457 aan netbeheerkosten (€ 266 voor elektriciteit en € 191 voor gas). Op deze kosten heb je geen invloed: de netbeheerder in jouw regio stelt deze kosten vast.

Netbeheerkosten worden ook wel netwerkkosten of capaciteitstarief genoemd. De kosten zijn opgebouwd uit: vastrecht net, capaciteitstarief, periodieke aansluitvergoeding en meterhuur.

Hoog of laag gasverbruik? Ander bedrag

Gebruik je minder dan 500 m3 gas per jaar? Dan betaal je een lager bedrag aan netbeheerkosten voor gas. Gebruik je 4.000 m3 of meer, dan betaal je juist meer. De netbeheerder bekijkt wel of je langere tijd meer of minder gas . Als je een keer een jaar wat meer of minder gebruikt, past de netbeheerder het bedrag dus niet meteen aan (ook niet als dit komt door een koude of warme winter).

De netbeheerder berekent het 'standaard-jaarverbruik'. Dat is je gasverbruik gecorrigeerd voor de buitentemperatuur.

Vermindering energiebelasting

De vermindering energiebelasting (of: teruggaaf energiebelasting) is een vast bedrag dat ieder huishouden met een elektriciteitsaansluiting terugkrijgt van de belastingdienst. Het bedrag is onafhankelijk van hoeveel energie je verbruikt. Op de energierekening wordt het meestal afgetrokken van de variabele leveringskosten voor stroom (het verbruik). Als je heel weinig stroom en gas verbruikt, krijg je meer energiebelasting terug dan je betaalt.

Het bedrag dat je in 2022 terugkrijgt is € 824,77 (inclusief btw). Dat was in 2021 € 558,56. De overheid heeft de teruggave van de energiebelasting 2022 verhoogd, als tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen.

Waarom krijg je een vast bedrag terug? De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte: je kunt niet zonder. Over dat deel betaal je daarom geen belasting.

Andere posten op je energierekening

Op je energierekening staan nog een paar woorden en bedragen die we hieronder uitleggen.

Correctiefactor gas: dit is een correctie die het energiebedrijf toepast omdat niet al het gas dezelfde ‘calorische waarde’ heeft (en dus niet dezelfde hoeveelheid warmte levert). Het energiebedrijf weet welke gasmix jij krijgt en past daarop de correctiefactor toe. Bij slimme meters wordt ook een temperatuurcorrectie toegepast: door warmte zet gas uit en neemt de calorische waarde af.

Regiotoeslag gas: deze toeslag betaal je voor het transport van gas. Nederland is verdeeld in 10 gasregio’s. Hoe verder je van Groningen af woont, hoe hoger de toeslag is. De toeslag zit verwerkt in de prijs voor 1 m3 gas. Jouw energiebedrijf mag er trouwens voor kiezen om voor alle klanten dezelfde toeslag te berekenen, ongeacht waar je woont.

Doe de check Zo ziet je energierekening eruit Wat betaal je voor de geleverde gas en stroom, vaste kosten, energiebelastingen en netbeheerkosten? Vul je gegevens in en check hoe jouw energierekening is opgebouwd. Check je energierekening

Vast of variabel contract

Je kunt het tarief voor een m3 gas en een kWh stroom voor 1 of meer jaren vastzetten, maar je kunt ook kiezen voor een variabel tarief. Bij een vast tarief heb je zekerheid dat de marktprijs tijdens die periode gelijk blijft. De belastingen en netbeheerkosten kunnen wel wijzigen. Bij een variabel tarief kan het energiebedrijf de marktprijs regelmatig aanpassen, bijvoorbeeld elk kwartaal of half jaar. De prijs kan dan omhoog of omlaag gaan.

De overheid stelt de belastingen vast, daar heeft jouw energiebedrijf dus geen invloed op. De overheid past de belastingen meestal aan op 1 januari en/of 1 juli. De netbeheerders passen de kosten voor het netbeheer jaarlijks aan op 1 januari.

Tips om energie te besparen

01

De beste manier om je energierekening omlaag te brengen is: minder energie verbruiken. Wil je weten hoe jij scoort in vergelijking met anderen? Doe de check op Vergelijk je energieverbruik.

02

Doordat gas steeds duurder wordt, levert het nóg meer op om de isolatie van je huis te verbeteren. Veel huizen hebben nog geen spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Kijk op Isoleren en besparen hoeveel je in jouw huis kunt besparen.

03

Slim verwarmen kost bijna niets en je kunt er honderden euro's mee besparen. Doe bijvoorbeeld deuren in huis dicht en verwarm alleen de kamers waar je bent. Bekijk alle bespaartips voor verwarming.

04

Check eens hoeveel stroom je apparaten verbruiken: kies voor een zuinige koelkast of wasdroger, draai overal ledlampen in en doe grote stroomslurpers de deur uit.

Energiebedrijven vergelijken

Het kan voor je kosten de moeite waard zijn om energiemaatschappijen te vergelijken. Maar staar je niet blind op het tarief per kWh of m3 en ook niet op de vaste kosten. Het ene energiebedrijf rekent hogere vaste kosten, en wat lagere kosten per kWh stroom en m3 gas. Het andere energiebedrijf doet het andersom: lagere vaste kosten en wat hogere kosten voor gas en stroom. De verschillen tussen energiebedrijven zijn wat betreft vaste kosten groot: bij de goedkoopste aanbieder betaal je voor de vaste kosten bij elkaar zo’n € 60, bij de duurste zo’n € 200 per jaar. Als je weinig energie gebruikt, is het soms slimmer om voor lagere vaste kosten te kiezen.

Tip: vul jouw situatie in op 2 of 3 vergelijkingssites en kijk welke aanbieder er als beste uitkomt. Op alle sites kun je aangeven dat je voor groene stroom kiest. De meest groene keuze is groene stroom uit Nederland.

Berekeningen op deze website

Milieu Centraal gebruikt bij het berekenen van besparingen op deze website de volgende prijzen voor 2022:

  • 22 cent voor 1 kilowattuur (kWh) stroom
  • 79 cent voor 1 kubieke meter (m3) gas

Dit zijn de tarieven die het CBS hanteert voor januari 2021. CBS baseert zich op het gemiddelde van de tarieven voor variabele contracten die je meteen kan opzeggen en vaste contracten met 1 of meer jaren looptijd.

Milieu Centraal gaat dus bij het berekenen van besparingen uit van een lage gasprijs, en een lage stroomprijs (waarbij de tijdelijke verlaging van de energiebelasting op stroom buiten beschouwing blijft).

Vragen over de energierekening