Praktisch over duurzaam

Zonnepanelen voor huurder

Ook als je huurder bent en dus geen eigen dak hebt, is het mogelijk stroom op te wekken met zonnepanelen. Maak hierover goede afspraken met jouw verhuurder.

Als je zonnepanelen overweegt, zullen dit de eerste vragen zijn waar je tegen aanloopt:

Eigendom van huurder of verhuurder?

Bij plaatsing van zonnepanelen op een huurwoning moeten huurder en verhuurder afspraken maken over het eigenaarschap, het gebruik en de verrekening van de kosten en baten.

Eigendom van huurder

De huurder kan op eigen kosten zonnepanelen plaatsen. Daarvoor moet hij schriftelijk toestemming vragen aan de verhuurder. Als de huurder de eigenaar wordt van de zonnepanelen is het aan te raden om met de verhuurder af te spreken dat de huurder de zonnepanelen bij verhuizing niet meeneemt, maar een vergoeding krijgt voor de restwaarde. Een andere optie is dat de volgende huurder de zonnepanelen overneemt. De Woonbond, Aedes en Vastgoed Belang hebben een voorbeeldcontract opgesteld waarin wordt vastgelegd dat voorzieningen die door een voorgaande huurder zijn aangebracht (zogeheten Zelf Aangebrachte Voorzieningen) niet behoren tot de standaarduitrusting van de woning en daardoor niet als zodanig worden onderhouden door de verhuurder. Zo wordt de maximale huur volgens het puntensysteem ook niet hoger door de zonnepanelen. Dit modelcontract is beschikbaar voor leden van de Woonbond.

Eigendom van verhuurder

Als de verhuurder de zonnepanelen betaalt zal daar doorgaans een huurverhoging tegenover staan. Het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) bepaalt de maximale huurprijs van  huurwoningen. Als de zonnepanelen zorgen voor een beter energielabel, levert dit extra punten op en daarmee het recht op huurverhoging. De verhuurder mag de huurprijs echter alleen verhogen wanneer hierover vooraf een overeenkomst is getroffen met de huurder. De huurder profiteert van de zonnepanelen via de besparing op energiekosten. Het is verstandig afspraken te maken over het onderhoud van het systeem. Wanneer de huidige huurder vertrekt mag de verhuurder een nieuw huurtarief bepalen (met inachtneming van het maximale huurtarief).

Geen eigenaar, wel saldering

Huurders die geen eigenaar van zonnepanelen zijn, maar alleen gebruiker, mogen sinds 2015 ook gebruik maken van de salderingsregeling. Zij hoeven de zonnepanelen dan niet per se zelf te betalen, betalen met een lening of te huren voor een vast bedrag per maand ('financial lease'). De zonnepanelen moeten in ieder geval wel door de verhuurder gefinancierd worden. Zie www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Dat is redelijk goed nieuws voor huurders. Buiten de salderingsregeling is jouw stroomleverancier namelijk niet verplicht om 21 cent per kWh (prijspeil 2018) te vergoeden. De vergoeding bedraagt dan ongeveer tussen de 3 en 11 cent per kWh. Op internet staan overzichten van de vergoedingen per energieleverancier, zoek bijvoorbeeld op 'terugleveren stroom en salderen'.

Meer informatie voor huurders die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen is te vinden op www.woonbond.nl en www.Aedes.nl.

Verzekering zonnepanelen

Bewoners van een huurhuis hebben in principe geen opstalverzekering (zonnepanelen van huiseigenaren worden daar vaak door gedekt). Een nagelvast systeem zonnepanelen (dat betekent: niet te verwijderen zonder schade aan de woning) kan voor huurders onder het zogenaamde huurdersbelanggedeelte van een inboedelverzekering vallen. Als het zonnepanelensysteem als huurdersbelang wordt erkend, geldt dezelfde dekking als de rest van de inboedel. Dit kun je controleren bij jouw verzekeraar.

Kosten en besparing zonnepanelen voor huurders

Als de huurder zelf zonnepanelen aanschaft zijn de kosten en besparing gelijk aan die voor een eigenaar van een woning. Kijk voor meer informatie over de kosten en besparing van zonnepanelen op Kosten en baten van zonnepanelen.

Stel dat de verhuurder de aanschaf en het onderhoud van het systeem van zes zonnepanelen met een vermogen van 1.500 watt-piek voor zijn rekening neemt. Dan zal hij waarschijnlijk de huurder voor het gebruik van het systeem kosten in rekening brengen. In dit rekenvoorbeeld is dat een maandbedrag, dat onderhevig is aan een jaarlijkse huurverhoging van 4%. Het maandbedrag is in het eerste jaar 12,50 euro, de totale extra kosten over een periode van 25 jaar zijn dan ruim 6.000 euro. De huurder zal per maand profiteren van een besparing aan elektriciteitskosten van 25 euro, de totale besparing over 25 jaar loopt dan op tot 9.500 euro. Dit is dus financieel voordelig voor de huurder, die houdt daar over 25 jaar ruim 3.000 euro aan over. De hoogte van het financiële voordeel hangt af van de elektriciteitsprijs en het belastingrecht. Vooral ook de hoogte van de door de verhuurder doorgevoerde huurverhogingen bepalen de financiële balans.

Zonnepanelen niet mogelijk?

Heb je geen mogelijkheid om zonnepanelen aan te schaffen, bijvoorbeeld omdat jouw dak niet geschikt is, en je wilt toch investeren in zonne-energie? Misschien kun je je aansluiten bij een lokaal initiatief voor collectieve opwekking van duurzame energie. Kijk voor meer informatie op www.hieropgewekt.nl. Onder 'Initiatieven' vind je een overzicht van de initiatieven bij jou in de buurt. Behalve zonnestroom vind je hier onder meer ook projecten rondom biomassa of windenergie en restwarmte.

Meer informatie

Huurders met interesse in zonnepanelen kunnen ook terecht op www.woonbond.nl en www.Aedes.nl.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.