Praktisch over duurzaam

Opwekking van bio-energie

Wind, water en zon zijn bekende bronnen van groene stroom, maar ruim 50 procent van de groene stroom in Nederland komt uit een andere bron: biomassa. Via verbranding, vergisting en vergassing halen we energie uit biomassa. Die kunnen we gebruiken om stroom op te wekken, gebouwen te verwarmen en auto's te laten rijden.

Biomassa is een verzamelbegrip voor materiaal dat van biologische oorsprong is (een ander woord voor biologisch is 'organisch'). (Snoei)houtafval afkomstig uit de industrie valt onder biomassa, maar ook rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties, gft uit huishoudens, oliën en vetten uit de voedingsmiddelenindustrie, mest uit veebedrijven en speciaal voor bio-energie geteelde gewassen, zoals koolzaad en suikerriet.

Aandeel biomassa in groene energie

Maar een klein deel van de energie in Nederland is groen. Van alle duurzame energiebronnen is biomassa de belangrijkste: biomassa zorgt voor 50 procent van de groene stroom, 80 procent van de groene warmte en 100 procent van de groene autobrandstof.

Verbranden

Het verbranden van biomassa gebeurt vooral in biomassa- en afval-energiecentrales en voor een kleiner deel als bijstook in kolencentrales en gascentrales. Ook wordt biobrandstof bijgemengd met diesel en benzine.

Afval van huishoudens dat in afval-energiecentrales wordt verbrand, bestaat voor ongeveer 50 procent uit biomassa. Bijna alle 11 de centrales in Nederland zetten de verbrandingswarmte om in elektriciteit en leveren deze aan energiebedrijven. Het deel van de stroom die uit biomassa komt, mogen ze verkopen als groene stroom.

Groene elektriciteit uit kolen- en gascentrales

Een aantal Nederlandse kolen- en gascentrales gebruikt naast fossiele brandstoffen ook verschillende soorten biomassa. In kolencentrales wordt biomassa meegevoerd met vergruisde kolen in de verbrandingsketel. Het aandeel elektriciteit dat daaruit voorkomt, heet groene stroom.

De kolencentrales die biomassa bijstoken, gebruiken gedroogde houtsnippers en houtpellets die grotendeels geïmporteerd worden. Gasgestookte centrales maken vooral gebruik van biogas dat gemaakt is uit rioolslib, vuilstort en mestvergisting.

Houtverwerkende bedrijven

Kleine producenten van bio-energie zijn houtverwerkende bedrijven. Die hebben vaak een houtverbrandingsinstallatie waar warmte en elektriciteit wordt geproduceerd (warmtekrachtkoppeling: WKK. In Cuijk (Noord Brabant) staat een bio-energiecentrale van Essent die volledig draait op verbranding van afvalhout. In de buurt van Lelystad staat een bio-energiecentrale van Nuon die eveneens energie opwekt uit houtresten.

Hout stoken door huishoudens

Hout stoken in huishoudens, bijvoorbeeld in pelletkachels, is ook een vorm van bio-energie, maar komt hier niet aan bod. Zie voor meer informatie: Pelletkachel kopen.

Vergisten

GFT_in_bakje.JPG

Een deel van de gft uit huishoudens wordt vergist. Net als compostering, is vergisting een vorm van rotting. Alleen gebeurt vergisting zonder zuurstof en met andere bacteriën. Zo ontstaat er methaangas. Verbranding van methaan in een warmtekrachtcentrale resulteert in groene stroom en duurzame warmte.

Methaanproductie

Agrarische bedrijven, afvalverwerkers en rioolzuiveringsinstallaties produceren middels vergisting biogas, een methaanrijk gas. De vergisting van rioolslib is standaardprocedure in elke rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarbij ontstaat biogas. Boerderijen vergisten dierlijke mest in vergistinginstallaties. Vaak wordt er ook agrarisch afval bijgemengd (co-vergisting).

In vuilstorthopen vindt natuurlijke vergisting van organisch afval plaats. Methaan dat daarbij ontstaat, heet ook wel stortgas. Het is mogelijk om de vuilstort af te dekken en leidingen aan te leggen, zodat je het gas kan opvangen. Dat levert bio-energie op, en beschermt het milieu. Vrij in de atmosfeer is methaan namelijk een sterker broeikasgas dan CO2.

Vergassen

Palmbomen_olie.JPG

Als je biomassa verbrandt onder zuurstofarme omstandigheden, dan ontstaat een mengsel van zeer brandbare gassen, waaronder methaan. Dit is het zogeheten biosyngas.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.