Zonne-energie

Zonnepanelen op je dak?

Advies op maat Denk je erover om zonnepanelen te nemen? Check of jouw dak geschikt is en hoeveel het kost en oplevert.
De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op je dak. Dat gebeurt ook op grotere schaal: in zonneparken in onder meer Nederland, Spanje, Duitsland en de VS.

Tips voor meer zonne-energie

  1. 01

    Wil je zelf energie opwekken met de zon? Kijk of je zonnepanelen of een zonneboiler op je dak kunt plaatsen. Met het Advies op maat zonnepanelen en zonneboiler zie je snel of jouw dak geschikt is.

  2. 02

    Is je dak niet geschikt? Kijk of je zonnepanelen kunt delen. Er zijn regelmatig projecten waarbij je een aandeel in zonnepanelen op een ander dak kunt kopen (bijvoorbeeld op een school, gymzaal of ander groot gebouw).

  3. 03

    Kies voor groene stroom van de zon. Kijk in de Groene stroom checker welke energiebedrijven zonnestroom aanbieden.

Zonneparken en milieu

Zonneparken zijn velden vol zonnepanelen. Zonnepanelen zijn goed voor het klimaat omdat ze bij de productie van stroom veel minder CO2 veroorzaken (gemeten per kWh) dan fossiele brandstoffen. Namelijk alleen bij het maken en afdanken van de zonnepanelen.

Maar grote zonnecentrales hebben ook nadelen. Voor het transport van de opgewekte stroom zijn lange hoogspanningsleidingen in het landschap nodig. Verder bezetten zonnecentrales veel landoppervlak. Dat heeft effect op de lokale planten en dieren. Of de natuur nadeel ondervindt van het wegvangen van grote hoeveelheden licht (dat bereikt immers planten en dieren niet meer) is nog niet bekend. In Nederland mogen zonneparken vanaf 2024 alleen in uitzonderingsgevallen op landbouw- of natuurgronden worden geplaatst. Bij voorkeur worden zonnepanelen op daken en gevels geplaatst, of op bijvoorbeeld industrieterreinen of stortplaatsen.

Zonneparken

Zonnepanelen zetten licht om in elektrische spanning (gemeten in Volt) en daarna in stroom. Dat heet een fotovoltaïsche reactie, of in Engels photo voltaic reaction. Daarom heten installaties van zonnepanelen ook wel PV-systemen.

De zonnecelsystemen staan opgesteld in rijen of in een zogeheten trackersysteem. Een tracker bevat meedere panelen en draait mee met de stand van de zon, zodat de lichtinval optimaal blijft.

Nederland: meeste panelen per inwoner

In Nederland komen steeds meer grote zonneparken, met een flink vermogen: sommigen wel meer dan 100 megawattpiek (1 megawattpiek is 1 miljoen wattpiek). Het totale vermogen aan zonnestroom in Nederland is al meer dan 19.000 megawattpiek (MWp). Dat zijn de zonneparken en de zonnepanelen op daken samen. Daarmee heeft Nederland inmiddels de meeste zonnepanelen per inwoner.

In Spanje en Duitsland zijn met subsidie grote installaties gebouwd, met duizenden vierkante meters zonnepanelen. Het vermogen van zo'n zonnepark bedraagt ook meer dan 1 MWp.