Door de gootsteen of in de wc

Gootsteen met iemand die een zeefje demonstreert. Voorkom dat er plastic en ander afval in het riool terecht komt, door een zeefje in je afvoer te leggen.

Wegspoelen of niet?

Afvalscheidingswijzer Waar laat je billendoekjes of oude frituurolie? De Afvalscheidingswijzer weet raad! Vind de juiste bak
Alles wat je door de gootsteen, wasbak, wc of doucheput spoelt, komt in het riool terecht. Om verstoppingen te voorkomen is het goed om te weten wat je wel en niet mag wegspoelen. Zo verstoren billendoekjes, olie, medicijnen en zakjes met hondenpoep vaak het riool of de rioolzuivering.

Het zuiveren van rioolwater kost geld en energie en belast het milieu. Als er in het rioolwater afval of schadelijke stoffen zitten die daar niet horen, raakt het riool verstopt of moet de rioolzuivering harder werken.

Tips voor wat je wel of niet mag wegspoelen

 1. 01

  Makkelijke regel om te onthouden: alleen de 3P’s horen echt thuis in de wc: poep, plas en (wc-)papier.

 2. 02

  Niet doorspoelen, maar bij restafval: billendoekjes, schoonmaakdoekjes, babydoekjes, snoetenpoetsers en doekjes om make-up te verwijderen. Alleen vochtig wc-papier waarop het zwart-witte logo van een toiletpot zonder persoon staat, mag je door de wc spoelen.

 3. 03

  Dranken en vloeibare restjes eten mag je wegspoelen, maar vaste etensresten horen in de bak voor gft. Filter vaste etensresten uit saus en soep voor het gft-afval.

 4. 04

  Spoel olie en frituurvet niet door de wc of de gootsteen, maar lever het gescheiden in. Een lege plastic fles of melkpak met dop is daarvoor heel handig. De restjes uit de pan kun je met keukenpapier verwijderen en dan in de groene bak doen.

 5. 05

  Water met schoonmaakmiddel mag je door de gootsteen of het toilet spoelen.

 6. 06

  Lever oude medicijnen in bij je apotheek, spoel ze niet door het toilet.

 7. 07

  Ook verf, terpentine, zoutzuur en andere chemicaliën horen niet in het riool, lever deze in bij de gemeente (klein chemisch afval).

 8. 08

  Gooi het pluis dat overblijft in je droger bij het restafval en was slim zodat minder microplasticvezels van kleding in het riool eindigen.

Riool kan verstopt raken

We spoelen in Nederland heel veel afval door het riool wat daar niet voor geschikt is. Dit afval hoort in de vuilnisbak, de zak voor plastic afval of de bak voor groente-, fruit- en tuinafval. Als je afval door de wc of de gootsteen spoelt belast je het riool onnodig en dat kost geld. Ook kunnen vet, doekjes en ander afval afvoerbuizen in huis of het riool verstoppen als het vuil ophoopt. Bij de rioolzuiveringsinstallatie ontstaan problemen zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters.

Wel of niet?

In het riool Bekijk de lijst met producten die wel of niet in het riool mogen op riool.info Naar de lijst

Schoonmaakdoekjes en vochtig toiletpapier

Grote boosdoeners bij verstoppingen zijn (vochtige) schoonmaakdoekjes, billendoekjes, babydoekjes en doekjes om make-up te verwijderen. De meeste doekjes zijn vast afval en mogen daarom niet in het toilet, ook al staat op de verpakking soms iets anders.

Vochtig toiletpapier waar het zwart-witte logo van een toiletpot zonder persoon op staat, mag je wel door de wc spoelen. Staat er een kruis doorheen, dan moet het bij het restafval.

Olie en frituurvet

Ook frituur- en bakvet dat je in de gootsteen of wc gooit, geeft verstoppingen. Het vloeibare vet stolt en blijft aan de rioolbuis plakken. Andere dingen die niet in het riool thuishoren (zoals schoonmaakdoekjes en koffieprut) blijven hier weer aan kleven. Hierdoor wordt de doorgang van de rioolbuis steeds kleiner: het riool slibt langzaam dicht.

Restjes olie of vet kun je met een vel keukenpapier uit de pan vegen. Als je dat met ongekleurd en onbedrukt keukenpapier doet, mag het papier met vet en al in de gft-bak. Gekleurd papier of papier met opdruk hoort in de vuilnisbak. Grotere hoeveelheden olie en (frituur)vet kun je het beste gescheiden inleveren. Giet het terug in de oude verpakking of in een melkpak met dop en lever het in bij speciale bakken bij de supermarkt, kringloopwinkel of milieustraat. Inzamelpunten vind je op Frituurvet, recycle het. Van frituurvet kan biodiesel worden gemaakt. Onbruikbare vetten worden als biobrandstof bijgestookt in elektriciteitscentrales. Is er bij jou geen inzamelpunt? Lever het dan in bij de milieustraat van je gemeente. Mocht het echt niet anders kunnen, gooi het vet dan met verpakking (bijvoorbeeld een melkpak) bij het restafval.

Zakjes met hondenpoep in hondenpoepbak

Ben je hondenbezitter? Gooi een zakje met hondenpoep in de daarvoor bestemde bak en niet in de afvoerput (rioolrooster) bij de stoeprand. Sommige hondenbezitters staan er niet bij stil dat de zakjes niet in het riool horen. De zakjes kunnen problemen veroorzaken bij de zuivering en zelfs rechtstreeks in beken, rivieren of meren terechtkomen. Regenwater in putten gaat namelijk niet altijd via de waterzuivering. Als de hondenpoepzakjes wel richting de zuiveringsinstallaties gaan, verstoppen de plastic zakjes onderweg de buizen, gemalen of roosters.

Verstopt riool: overstroming en stank

Verstopte rioolbuizen kunnen leiden tot overstromingen, viezigheid, stank en overlast in huis en op straat. Als het riool een heftige regenbui niet kan verwerken, dan staan de straten blank en wordt er gebruik gemaakt van overstort. Het rioolwater komt dan ongezuiverd in het oppervlaktewater (sloten, rivieren, kanalen en meren), waardoor dat flink vervuilt. Zo kan het zuurstofgehalte in het water snel dalen, waardoor vissen sterven.

Auto wassen? Niet op straat!

Als je je auto op straat wast, stroomt een deel van het vuil met het water de rioolput in. Dat is een probleem als jouw gemeente een gescheiden afvoer heeft voor regenwater: het vuil stroomt dan met het schone regenwater direct het oppervlaktewater in. Daarom is het in sommige gemeentes (of wijken) verboden om je auto op straat te wassen. Was je auto in de wasstraat zodat schoonmaakmiddelen, rubber en vuil naar de rioolzuivering gaan.

Kleding wassen en drogen

Bij het wassen spoelen via de afvoer van je wasmachine en droger microplastics in het milieu. Dat komt doordat kleine plastic vezels loslaten van synthetische kleren. Als ze te klein zijn voor de filters van het rioleringssysteem eindigen ze in zee en veroorzaken problemen voor het milieu. Ook bij het dweilen kun je makkelijk voorkomen dat je kleine plasticdeeltjes in je sopje eindigen. Dat doe je door eerst te stofzuigen. En als je het pluis van een filter van je stofzuiger of droger afhaalt, dan gooi je dat pluis in het restafval. Vind meer tips voor wassen met minder microplasticvezels.

Wel of niet in het riool?

Producten die wel of niet in het riool mogen, vind je op deze lijst.