Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Blik

Metalen verpakkingen ('blik') zijn steeds dunner en lichter geworden. Ook wordt er meer hergebruikt. In de meeste gemeentes wordt blik gescheiden ingezameld bij het PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons). Daardoor is het nog beter te recyclen.

Blik_afval__strand

Blik dat met het PMD wordt ingeleverd kan gemakkelijk en schoon gescheiden worden om te worden gerecycled. Zorg daarom dat je metalen verpakkingen zo goed mogelijk scheidt. Vooral aluminium wordt dan nog beter gerecycled (hergebruikt). Dat is belangrijk, want de productie van aluminium kost erg veel energie.

Niet alle gemeenten zamelen metalen verpakkingen gescheiden in. In die gevallen mogen ze in de vuilnisbak (verfblikken alleen als ze leeg zijn). Bij de afvalverbrander wordt het blik dan grotendeels uit het afval gehaald. Dat gebeurt voor of na de verbranding.

In totaal wordt 93 procent van het metalen verpakkingsafval van huishoudens en bedrijven gerecycled. Huishoudelijke verpakkingen vooral via de verbrandingsresten, bedrijfsverpakkingen vooral via gescheiden inzameling.

Tips

 • 1

  Kijk of jouw gemeente een PMD-zak heeft. Gebruik die om metalen verpakkingen in te leveren. Geen PMD-zak maar wel een inzamelpunt in de buurt? Breng je blik daar dan heen.

 • 2

  Op de pagina Welk afval waar - Metaal, ijzer en blik lees je welke verpakkingen wel of juist niet in de PMD-zak mogen. Verfblikken die niet (helemaal) leeg zijn, moeten naar het klein chemisch afval.

 • 3

  Vul lege blikken en blikjes liever niet met ander afval: dat maakt het lastiger om het materiaal in de verbrandingsinstallatie te scheiden.

 • 4

  Metalen deksels en doppen van bijvoorbeeld glazen jampotten mag je ook op de pot of fles laten zitten: de glasrecycler zorgt dat het metaal gerecycled wordt, en krijgt zelfs nog geld voor het metaal.

 • 5

  Aluminium kan minder goed uit het restafval worden gehaald dan staal. Daarom is het altijd goed om aluminium blikjes en schaaltjes gescheiden in te leveren. Dat kan in de PMD-zak (als je gemeente die heeft) of bij speciale inleverpunten, zoals kringloopwinkels, blikbakken, de gemeentelijke milieustraat, of Retourettes. 

Wat is blik?

Met blik worden alle metalen verpakkingen van aluminium of staal (ijzer) bedoeld. Dat zijn bijvoorbeeld: conservenblikken (soep, groente, knakworst, vis, kattenvoer), drankblikjes (bier, frisdrank), spuitbussen van voedingsmiddelen (slagroom) en cosmetica (deodorant, scheerschuim, haarlak), aluminium schaaltjes en bakjes (kattenvoer), en metalen deksels en doppen. Maar ook: verfblikken en spuitbussen met verf of chemicaliën zoals smeerolie en ovenreiniger.

Blik en het milieu

De meeste metalen verpakkingen (78 procent) zijn gemaakt van staal. De rest bestaat uit aluminium. Van de twee metalen is de productie van nieuw aluminium het slechtst voor het milieu.

Voor het maken van staal is ijzererts nodig. Om ijzererts te winnen is energie nodig, die voornamelijk uit fossiele brandstoffen komt (vooral steenkolen). Hergebruik van oud ijzer en staal (‘schroot’) bespaart wel 65 procent productie-energie: elke 1000 kilo aan oud ijzer of staal bespaart 1500 kilo ijzererts en 500 kilo steenkolen. Dat is goed voor het milieu, want het verbranden van steenkool draagt bij aan het broeikaseffect.

De grondstof voor aluminium is bauxiet. Met 3,7 kilo bauxiet kan je één kilo aluminium maken. Dat kost erg veel energie. Ook komen er bij de productie van nieuw aluminium schadelijke stoffen vrij, zoals fluorgas, PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en kwik.

Recycling is energiezuinig

Met de recycling van aluminium is veel te besparen: productie van nieuw aluminium kost maar liefst 20 keer zoveel energie als omsmelten en hergebruik van oud aluminium.

In de vuilnisbak of scheiden?

Metalen verpakkingen die bij het restafval zitten, gaan naar de vuilverbranding. Daar worden ze voor een groot deel met magneten of wervelstromen uit het restafval of de as gehaald en gerecycled. Staal kan op die manier voor ruim 80 procent uit het restafval gehaald worden, aluminium voor bijna 60 procent. Daarom is het beter om metalen verpakkingen gescheiden in te leveren, want dan worden ze nog beter gerecycled.

Blik in de PMD-zak

In steeds meer gemeenten mag blik samen met plastic en met drinkpakken in de PMD-zak of -bak. PMD staat voor Plastic en Metalen verpakkingen en Drinkpakken. Iedere gemeente mag zelf bepalen welke metalen verpakkingen in de PMD-zak mogen. Op Welk afval waar – Metaal, ijzer en blik lees je hier meer over.

Steeds lichtere verpakkingen

De afgelopen 30 jaar zijn metalen verpakkingen steeds lichter en dunner geworden. Het conservenblik is 30 procent lichter geworden en het drankblikje verloor 57 procent van zijn gewicht. Behalve het materiaal zelf is ook de coating tegen roest - gemaakt van tin - wel 75 procent dunner geworden.

Overheid: fabrikant moet zorgen voor hergebruik

Producenten en importeurs van verpakkingen moeten ervoor zorgen dat minstens 85 procent van het blikmateriaal (zowel van huishoudens als van bedrijven) wordt hergebruikt. Dit staat in het Besluit beheer verpakkingen 2014. Deze doelstelling werd in 2013 met 93 procent recycling ruim gehaald.

Meer informatie

 • Benieuwd hoe een soepblik verandert in een fiets, of wat kunstenaars kunnen maken van oud blik? Kijk op www.kringloopblik.nl van Stichting Kringloop Blik. Ook voor informatie over (regelgeving en uitvoering van) recycling van blik.
 • Op de website van Stichting Hergebruik Drankenkartons is te zien welke gemeentes metalen verpakkingen gescheiden ophalen met een PMD-zak.
Terug naar boven