Praktisch over duurzaam

Zuinige wasmachine vaak onzuinig gebruikt

31 januari 2017

Vier op de tien mensen gebruiken hun moderne, zuinige wasmachine niet op de meest zuinige manier. Dat kost ze per wasbeurt veel meer stroom dan nodig is, tot bijna de helft meer. Dat blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.

Het blijkt dat de eco-knop de grote onbekende is. Bij gewone katoenwasjes (40 graden) gebruikt bijna de helft van de mensen de eco-knop niet, een derde gebruikt hem wel. De overige wassers gebruiken een lagere temperatuur dan 40 graden, en zijn daarom al energiezuinig bezig.

Mensen die de eco-knop niet gebruiken doen dat om twee redenen. De helft van hen denkt dat deze niet zuinig is, omdat de machine langer staat te draaien. Dat is een misvatting. Een zuinig eco-programma heeft een iets lagere temperatuur en duurt langer dan een gewoon programma: de was wordt dan met minder energie toch schoon. De lange duur gebruikt dus niet meer energie. Een andere veel voorkomende misvatting bij niet-gebruikers is dat de was minder goed schoon wordt met de eco-knop.

"Het onderzoek laat zien dat het eco-programma nog onbekend is en misverstanden oproept. Goed vertellen hoe het zit, geeft dus nog een enorme kans voor energiebesparing", aldus Mariken Stolk van Milieu Centraal.

Energielabel op wasmachines

Het energielabel is gebaseerd op de eco-programma’s van 40 en 60 graden. Gebruiken mensen geen eco-programma, dan verbruikt de machine gemiddeld 40 procent méér energie dan op het energielabel staat vermeld. Zij gebruiken een A++ label wasmachine dan zodanig, dat het eigenlijk een B-label wasmachine wordt. Driekwart van de mensen met een zuinige wasmachine weet niet dat het eco-programma de basis is voor het toekennen van een energielabel. En dat om de energiezuinigheid van het A++ label waar te maken, dit eco-programma ook moet worden gebruikt.

Rol van milieu bij aankoop wasmachine

Bijna de helft van de mensen heeft die zuinige wasmachine juist gekocht omdat dit beter is voor het milieu. Dat voordeel benutten ze niet bij het overslaan van de eco-knop. Voor 55 procent was de belangrijkste reden voor de aanschaf dat de wasmachine goedkoper is qua kosten. Ook dat voordeel haalt men alleen bij gebruik van het eco-programma.

=============================== ===============

Noot voor de redactie:

Het consumentenonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, onder 1.068 respondenten die een wasmachine met label A++ of A+++ uit 2012 of later hebben.

Op aanvraag sturen we graag een kort overzicht van belangrijkste resultaten op.
- Methode van dataverzameling: online vragenlijst
- Periode van dataverzameling: 18 t/m 21 november


Voor meer informatie:
Woordvoerder Mariken Stolk, tel. 06 – 811 662 14
e-mail: mariken.stolk@milieucentraal.nl

www.milieucentraal.nl
Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media en informeert per dag zo’n 7.000 consumenten via milieucentraal.nl en andere websites.

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.