Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Glas

Glas geeft geen smaak af aan etenswaar en laat helder zien wat je koopt. Hervuld statiegeldglas heeft een gunstig milieuprofiel.

Glas

Een hervulde statiegeld bierfles is 8 keer beter voor het milieu dan een wegwerpexemplaar. Recycling van glas via een statiegeldsysteem maakt het aandeel hergebruik bovendien hoog. Dat spaart veel energie en grondstoffen uit. In 2013 brachten Nederlanders gemiddeld 21 kilo glas naar de glasbak. Daarnaast ging er 10 kilo glas in de vuilniszak (maar hier zijn ook de deksels, etiketten en voedselresten in meegewogen). Recycling van glas via de glasbak spaart de grondstoffen plus 15 procent energie uit ten opzichte van de productie van nieuw glas.

Tips

 • 1

  Vuurvast glas, kristal en vensterglas mogen niet in de glasbak. Deze soorten leveren problemen bij recycling omdat hun smelttemperatuur anders is dan die van verpakkingsglas. Lampen en tl-buizen mogen ook niet in de glasbak.

 • 2

  Metalen doppen en deksels mogen gewoon mee de glasbak in, maar gooi plastic deksels bij de plasticrecycling.

 • 3

  Etensresten zijn geen probleem. Omspoelen is niet nodig, leegschudden wordt op prijs gesteld.

 • 4

  Als er afzonderlijke glasbakken zijn voor wit, bruin en groen glas, lever het gekleurde glas dan gescheiden in. Recycling van zuivere partijen levert meer energie- en grondstoffenbesparing op.

 • 5

  Rood en blauw glas kun je kwijt in de opening van groen glas in de glasbak.

Nieuw glas kost veel energie

In 2012 gooiden Nederlanders gemiddeld 21 kilo glazen verpakkingen in de glasbak. Daarnaast verdwijnt er nog zo'n 10 kilo glas (inclusief etiketten, deksels en voedselresten) in de gewone vuilnisbak. Dranken, voedingsmiddelen, cosmetica en medicijnen zijn vaak in glas verpakt, dat glas mag na gebruik allemaal in de glasbak.

Nieuw glas ontstaat door samensmelting van zand, soda (natriumcarbonaat) en kalk. Dat kost veel energie. Ook hergebruik kost energie, maar recycling spaart 15 procent energie uit. Glasscherven smelten namelijk bij een aanzienlijk lagere temperatuur dan de grondstoffen voor nieuw glas. Glas is eindeloos te recyclen, waarmee veel nieuwe grondstoffen kunnen worden bespaard. In de praktijk bestaat ongeveer 60 procent van de materialen die glasfabrieken gebruiken uit gerecycled glas.

Hervullen of recyclen?

Glazen flessen voor bier of frisdrank zijn heel geschikt om opnieuw te vullen. Door het statiegeldsysteem in Nederland gaat 99 procent van deze flesjes retour voor hergebruik. Volgens schattingen gaan flesjes ongeveer 40 keer mee.

De energie- en milieukosten van het statiegeldsysteem zitten in iets zwaardere verpakkingen, transport en schoonmaak. De afstand die de flessen afleggen bepaalt de energierekening het sterkst (vanwege transportbrandstof, verantwoordelijk voor uitstoot van CO2). Dit neemt niet weg dat een statiegeld bierflesje 8 keer zo milieuvriendelijk is als een wegwerpexemplaar.

Glasbaklogo

Glas logo

Het glasbaklogo, hier links, lijkt op een keurmerk, maar dat is het niet. Het is een symbool dat aangeeft dat de verpakking geen statiegeld heeft en in de glasbak mag.

Restjes en deksels geen bezwaar

Jaarlijks verdwijnt nog steeds ruim 150 miljoen kilo glas bij het restafval. Dat is zonde. Over de glasbak blijken nog misverstanden te bestaan. Anders dan wat veel mensen denken, mogen potjes met voedselresten en/of deksels gewoon in de glasbak. De glasrecyling heeft de potten liever schraapschoon of schudleeg, maar de restjes zijn geen groot probleem: ze zijn namelijk goed bacterieel afbreekbaar. Spoel de potten in ieder geval niet om met warm water, dat is niet nodig en kost dus onnodig energie. Deksels en doppen kunnen goed gescheiden worden van het glas. Sterker nog, de glasrecyclaar is zelfs blij met de metalen deksels en doppen, want die leveren hem geld op. Dit is ook de boodschap van de campagne 'Glas in 't bakkie'. Maar wil je ze een dienst bewijzen, gooi de plastic deksels dan bij de plasticinzameling.

Steeds minder verpakkingsmateriaal

De laatste 30 jaar zijn glazen flessen en potjes een stuk lichter geworden. Daardoor zijn minder grondstoffen nodig en minder energie voor het transport. Het gewicht van glazen bierflesjes van 25 centiliter nam bijvoorbeeld af van 165 naar 133 gram. Dat er echter nog wel winst op dit punt te halen valt, blijkt uit recent onderzoek naar het gewicht van glazen wijnflessen: de zwaarste fles was 2 keer zo zwaar als de lichtste.

Overheid: Fabrikant verantwoordelijk voor hergebruik

Producenten en importeurs van verpakkingen op de Nederlandse markt zijn sinds 2006 verantwoordelijk voor het halen van de streefpercentages van gescheiden inzameling, hergebruik en andere nuttige toepassingen. Dit is vastgelegd in het overheidsbesluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton.

De recyclingdoelstelling voor glazen verpakkingen (zowel huishoudelijk verpakkingsglas als dat van bedrijven) is 90%. Dit percentage werd in 2013 niet gehaald met een glasinzameling van 79%.

Meer informatie

 • Meer over glas scheiden en de campagne 'Glas in 't bakkie' vind je bij Glas scheiden
 • Stichting Duurzaam Verpakkingsglas geeft namens de verpakkingsglasindustrie invulling aan de eisen van het Verpakkingenbesluit: Duurzaam glas. Op deze site zijn ook leuke glasweetjes te vinden.
 • Stichting Kringloop Glas is de brancheorganisatie van bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij het hergebruik van glas: de glasfabrieken, de afvullers, de retail, de inzamelaars en de recyclingbedrijven. 

 

Terug naar boven