Klimaat, natuur en aarde

Landbouwgrond voor voedsel, stroom en gas voor huizen, brandstof om van A naar B te komen: we hebben meer ruimte en energie nodig dan de aarde aankan. Lees alles over klimaatverandering. En hoe zit het met stikstof en luchtvervuiling? Ontdek wat jij kan doen voor het milieu.

Filter op onderwerp

Energiebronnen

Zon, wind en aardwarmte zijn duurzame energiebronnen. Ze raken nooit op, veroorzaken geen luchtvervuiling en hebben zelf geen CO2-uitstoot. De verbranding...

Groene stroom

Niet alle groene stroom is wat je ervan verwacht. Je kunt écht bijdragen aan vergroening van de energieproductie door te kiezen voor groene stroom uit...

Kolen, olie en gas

Het grootste deel van de energie die huishoudens gebruiken voor stroom, verwarming en vervoer is afkomstig uit fossiele bronnen. Bij de verbranding van...

Zonne-energie

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op je dak. Dat gebeurt...

Windenergie

Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is 50 keer lager dan van die van 'grijze' stroom. Grote windmolens kunnen...

Kleine windmolens

Met een kleine windmolen op je dak kun jij zelf stroom opwekken, net als met zonnepanelen. Zo’n kleine windmolen is alleen goed voor het milieu als hij...

Biomassa

Door biomassa te verbranden, vergisten of vergassen kan energie worden opgewekt. Over het gebruik als energiebron is veel discussie: hoe duurzaam en noodzakelijk is deze inzet van biomassa? Milieu Centraal legt uit wat biomassa is, en geeft inzicht in de discussie.

Groen gas

Om klimaatverandering binnen de perken te houden is het nodig om afscheid te nemen van fossiele energiebronnen zoals aardgas. Groen gas is een duurzamer...

Kernenergie

Uit uranium kan elektriciteit opgewekt worden: kernenergie. Bij de opwekking van kernenergie komt ongeveer evenveel CO2 vrij als bij wind- of zonne-energie,...

Klimaat en aarde in het kort

De aarde warmt op, het klimaat verandert. Wat is klimaatverandering, waar komen broeikasgassen vandaan en wat kan jij tegen de klimaatcrisis doen? Ontdek hoe jij je CO2-voetafdruk kan verkleinen. Wat zijn de grootste winstpakkers en klimaatklappers?

Lees ook meer over klimaatadaptatie: hoe kunnen we goed omgaan met de gevolgen? Bijvoorbeeld door meer groen in de tuin of het afkoppelen van de regenpijp van het riool.

Er zijn allerlei energiebronnen, van zonne-energie tot kernenergie. De fossiele bronnen aardgas, steenkool en aardolie veroorzaken veel CO2-uitstoot en worden vervangen door zonne-energie en windenergie. En hoe zit het met waterstof?

Fossiele energie zorgt ook voor andere milieu-problemen, zoals stikstof, smog en fijnstof. Waarom is dat een probleem en wat kan je ertegen doen?