Bronscheiding, nascheiding en diftar

Het hangt af van waar je woont of je plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) apart moet inleveren. Bij bronscheiding lever je PMD gescheiden in en bij nascheiding sorteert de afvalverwerker je PMD uit het restafval. Je gemeente kiest waar en wanneer je welk afval moet inleveren en wat je daarvoor moet betalen. En om verwarring te voorkomen: ook bij nascheiding moet je papier, glas, gft en textiel gewoon zelf scheiden. Ontdek de voor- en nadelen van bron- en nascheiding.

Bron- of nascheiding? Die vraag houdt de afvalwereld en gemeentes al jaren bezig. Beide systemen hebben voor- en nadelen. Nascheiding kan alleen bij PMD-afval, want andere afvalsoorten papier, glas, gft, textiel en klein chemisch afval kun je niet achteraf scheiden.

In sommige gemeentes betaal je voor hoeveel restafval je inlevert, dat noem je diftar. In welke gemeente je ook woont, het is altijd goed om je afval zo goed mogelijk te scheiden. Zo maak je recycling beter mogelijk en geef je waardevolle materialen in het afval een nieuwe kans. Dat scheelt grondstoffen en energie en is dus beter voor het milieu.

Altijd de juiste bak

Handige tool In de Afvalscheidingswijzer voer je in wat je weg wilt gooien en vind je voor elk afval de juiste bak. Doet je gemeente aan nascheiding dan mag PMD dus bij het restafval. Afvalscheidingswijzer

Vragen over bronscheiding, nascheiding en diftar

Voor- en nadelen

Bronscheiding Nascheiding
Beter bewust van je milieu-impact: je weet hoeveel restafval je overhoudt en hoeveel PMD je afdankt. Gemakkelijker thuis: PMD mag ook bij restafval, dus minder twijfel over wat je waar moet weggooien.
Duidelijke boodschap: alle recyclebare materialen apart inzamelen. Minder last van ruimteproblemen: handig in de binnenstad en bij hoogbouw.
Het PMD-afval blijft schoner want er eindigt minder vies restafval bij het PMD. Machines worden steeds beter in het scheiden van restafval. Ze halen er steeds beter PMD uit.
Wist je dat PMD-afval in doorzichtige zakken hogere kwaliteit heeft dan donkere zakken of bakken.

Welke gemeente doet wat?

Grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn afgelopen jaren deels overgestapt op nascheiding. Bij veel grote steden met veel hoogbouw hebben mensen weinig ruimte om PMD apart te houden. Ook sommige landelijke gemeenten hebben gekozen voor nascheiding, wanneer er een nascheidingsinstallatie in de buurt van de gemeente ligt. Verreweg de meeste gemeenten doen nog aan bronscheiding, maar nascheiding komt op steeds meer plekken voor.

Op de kaart

Vergelijk je gemeente Met de landkaart van VANG kun je details over de afvalinzameling in je gemeente bekijken zoals het percentage afvalscheiding en hoe hoog de afvalstoffenheffing is. Bekijk de kaart