Rendement energiebesparing

Wat levert meer geld op: je huis isoleren of zonnepanelen kopen, of jouw geld op een spaarrekening zetten? Om daar eenvoudig antwoord op te geven heeft Milieu Centraal de Standaard Rekenmethode Rendementen ontwikkeld.

Is het financieel verstandig om je dak te isoleren? Verdien je een investering in zonnepanelen terug? Veel mensen vinden het lastig om de kosten en baten van energiebesparende maatregelen goed af te wegen, en onderschatten de financiële voordelen op de langere termijn. Dat kan een reden zijn om een energiebesparende maatregel niet te nemen. Zelfs als het financiële voordeel uiteindelijk erg groot is vergeleken met alternatieven zoals een deposito spaarrekening.

Om je te helpen bij het inschatten van het rendement van energiebesparingsmaatregel heeft Milieu Centraal de Standaard Rekenmethode Rendementen ontwikkeld. Dit is een transparante en begrijpelijke berekening die uitgaat van een realistische schatting van de kosten en baten. Ook benoemt Milieu Centraal onzekerheden expliciet.

Tips

 1. 01

  Bekijk het rendement van energiebesparende maatregelen als Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas en Zonnepanelen.

 2. 02

  Ontdek op Energie besparen hoeveel geld je in een slecht geïsoleerd huis aan je gasrekening kwijt bent.

 3. 03

  Hoe hoog is jouw energierekening vergeleken met anderen? Ontdek het gratis met Vergelijk mijn energieverbruik.

 4. 04

  Check welke verbeteringen jij nog kunt doen aan je woning op Verbeterjehuis.nl.

Hoe werkt de methode?

De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen is direct te vergelijken met de rente op een deposito spaarrekening. De berekening gaat in drie stappen:

 1. Milieu Centraal zet de basiscijfers op een rij: aanschafkosten, onderhoudskosten, looptijd, levensduur, gemiddelde energiebesparingen over de looptijd, huidige energieprijs en verwachte energieprijsstijging over de levensduur en de spaarrente.
 2. Milieu Centraal berekent de opbrengst van de investering over de looptijd. Hierbij worden onderhoudskosten en de totale kostenbesparing (inclusief deposito spaarrente van jaar op jaar) meegerekend.
 3. Met de voor spaarrekeningen gebruikelijke ‘rente op rente’ (het zogenaamde samengesteld interest) berekent Milieu Centraal vervolgens het rendementspercentage. Dit is direct vergelijkbaar met een spaarrente.

In een wiskundige formule ziet dit er zo uit:

[jaarlijks rendement] = [(opbrengst / aanschafkosten) (tot de macht (1 / looptijd)) -1] x 100%

Waarom geen ‘terugverdientijd’?

Veel mensen die een energiebesparende maatregel overwegen delen simpelweg de investering door de jaarlijkse besparing. De uitkomst heet de terugverdientijd. Als die langer is dan 5 tot 7 jaar zien mensen vaak af van de investering, ook al is het profijt op langere termijn groot. De terugverdientijd neemt namelijk niet al de besparingen over de hele levensduur van de maatregel mee. Baten op de langere termijn worden over het hoofd gezien, net als energieprijsstijgingen en eventuele rente op besparingen.

Verwarring voorkomen

Een andere reden voor Milieu Centraal om deze rekenmethode te ontwikkelen is dat verschillende partijen steeds vaker spreken over rendementen, vooral bij zonnepanelen. Deze rendementen zijn niet direct vergelijkbaar met voor consumenten relevante opties zoals spaarrente. Bovendien lopen de gebruikte aannames en methodes sterk uiteen, waardoor verwarring op de loer ligt. Met een eenduidige berekening hoopt Milieu Centraal teleurstelling bij consumenten te voorkomen.

Disclaimer

Bij de genoemde rendementen zijn onzekerheden van toepassing, waardoor het uiteindelijke rendement hoger of lager kan uitvallen. Je kunt aan de berekening geen rechten ontlenen. Milieu Centraal duidt de specifieke onzekerheden per individuele besparingsmaatregel kort en helder.

Toekomstige energieprijzen

Een onzekerheid die voor alle maatregelen geldt, is de energieprijs in de toekomst. Milieu Centraal gaat bij het berekenen van besparingen uit van de energieprijzen die het PBL voor 2030 verwacht.

Spaarrente

Milieu Centraal gaat uit van een spaarrente van 3 procent. Dit is het gemiddelde van de drie deposito spaarrekeningen (10 jaar looptijd) met de hoogste rente (mei 2024). De rente wordt jaarlijks gecontroleerd en zo nodig aangepast in de berekening.

Vermogensbelasting

Over spaartegoeden boven een bepaald bedrag moet vermogensrendementsheffing worden betaald. Hierdoor kan een spaarrekening in de praktijk minder rente opleveren. Milieu Centraal laat bij de Standaard Rekenmethode Rendementen vermogensbelasting buiten beschouwing. Maar als je zoveel spaargeld hebt dat je vermogensrendementsheffing betaalt, kun je dus nog een extra voordeel behalen door de top van je spaartegoed te besteden aan energiebesparende maatregelen.