Praktisch over duurzaam

Energierekening 2019

In 2019 betaal je gemiddeld 23 cent voor een kWh stroom en 79 cent voor een m3 gas. Daarnaast betaal je vaste kosten aan je energieleverancier en de netbeheerder. Hoe ziet jouw energierekening eruit en waar kun je op besparen?

Infographic energierekening_DEF.png

De prijs voor gas en stroom is het afgelopen jaar flink gestegen. En ook de vaste kosten zijn omhoog gegaan. Dat zie je terug op je energierekening: de gemiddelde energierekening is in 2019 zo’n 18 procent hoger dan vorig jaar. Gemiddeld is een huishouden dit jaar € 2.100 per jaar kwijt aan energie: € 1.150 voor gas, € 690 voor stroom en € 260 voor vaste kosten. Aan de vaste kosten kun je niet zo veel doen, maar op die € 1.840 voor gas en stroom kun je wel besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren, zuinig te verwarmen en zuinige apparaten te gebruiken.

Welke kosten betaal ik allemaal voor energie?

Je energierekening is als volgt opgebouwd:
a. De variabele leveringskosten voor stroom en gas (prijs per kWh en m3).
b. De vaste leveringskosten van jouw energieleverancier.
c. De netbeheerkosten.

Daarnaast vind je nog een paar andere posten en woorden op je energierekening, zoals vermindering energiebelasting en correctiefactor. Ook die leggen we kort uit.

 • a. Variabele leveringskosten voor stroom en gas

  Dit zijn de kosten voor de energie die je daadwerkelijk verbruikt. Je betaalt een bedrag per kilowattuur (kWh) elektriciteit en kubieke meter (m3) gas. Het tarief verschilt per energiebedrijf. Alle bedragen zijn inclusief btw.

  Wat kost een kWh stroom?

  Het tarief van een kWh is in 2019 gemiddeld 23 cent. Daarvan is 8,5 cent voor de elektriciteit zelf (de marktprijs) en 14,5 cent voor de belastingen op energie.

  Wat kost een m3 gas?

  Het tarief van een m3 gas is in 2019 gemiddeld 79 cent. Daarvan is 37 cent voor het gas zelf (de marktprijs) en 42 cent voor de belastingen op energie.

  Marktprijs

  De marktprijs ('kale' prijs of variabel leveringstarief) is de prijs die het energiebedrijf voor 1 m3 gas en 1 kWh stroom rekent. Het energiebedrijf mag deze prijs zelf bepalen: de prijs verschilt dus per energiebedrijf. 

  Belastingen

  De belastingen op stroom en gas worden door de overheid vastgesteld. Het energiebedrijf heeft hier geen invloed op. Er zijn 2 belastingen op energie: de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE). Het geld van de ODE wordt gebruikt om de productie van duurzame energie te stimuleren.

  Over de marktprijs, energiebelasting en ODE betaal je 21% btw.

 • b. Vaste leveringskosten voor stroom en gas

  Jouw energiebedrijf rekent ook vaste kosten voor het leveren van gas en stroom (vastrecht). Hiervan betalen ze bijvoorbeeld hun bedrijfskosten en administratie. Het energiebedrijf mag deze vaste kosten zelf bepalen. Gemiddeld betaal je zo’n € 65 voor gas en € 65 voor stroom, bij elkaar is dat € 130. Maar de verschillen zijn groot: bij de goedkoopste aanbieder betaal je bij elkaar zo’n € 60, bij de duurste zo’n € 200.

 • c. Vaste kosten netbeheerder

  Op je energierekening staan ook netbeheerkosten. Dit zijn de kosten voor je aansluiting, de meter en het transport van energie. Gemiddeld betaal je in 2019 € 440 aan netbeheerkosten (€ 250 voor elektriciteit en € 190 voor gas). Op deze kosten heb je geen invloed: de netbeheerder in jouw regio stelt deze kosten vast. Netbeheerkosten worden ook wel netwerkkosten of capaciteitstarief genoemd. De kosten zijn opgebouwd uit: vastrecht net, capaciteitstarief, periodieke aansluitvergoeding en meterhuur. 

 • Andere posten op je energierekening

  Daarnaast vind je op je energierekening nog een paar andere posten.

  Vermindering energiebelasting (€ 311,62 per jaar, bedrag voor 2019). Dit is een vast bedrag dat iedereen terugkrijgt, onafhankelijk van hoeveel energie je verbruikt (je moet wel aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk). Het wordt meestal van de variabele leveringskosten voor stroom afgetrokken. Als je weinig stroom verbruikt, zie je daardoor op de jaarlijkse eindafrekening een negatief bedrag staan bij de leveringskosten stroom.

  Correctiefactor gas. Dit is een correctie die het energiebedrijf toepast omdat niet al het gas dezelfde ‘calorische waarde’ heeft (en dus niet dezelfde hoeveelheid warmte levert). Het energiebedrijf weet welke gasmix jij krijgt en past daarop de correctiefactor toe. Bij slimme meters wordt ook een temperatuurcorrectie toegepast: door warmte zet gas uit en neemt de calorische waarde af.

  Regiotoeslag gas. Deze toeslag betaal je voor het transport van gas. Nederland is verdeeld in 10 gasregio’s. Hoe verder je van Groningen af woont, hoe hoger de toeslag is. De toeslag zit verwerkt in de prijs voor 1 m3 gas en 1 kWh stroom. Jouw energiebedrijf mag er trouwens voor kiezen om voor alle klanten dezelfde toeslag te berekenen, ongeacht waar je woont.

 • Vast of variabel contract

  Je kunt het tarief voor een m3 gas en een kWh stroom voor 1 of meer jaren vastzetten, maar je kunt ook kiezen voor een variabel tarief. Bij een vast tarief heb je zekerheid dat de marktprijs tijdens die periode gelijk blijft (de belastingen kunnen wel wijzigen). Bij een variabel tarief kan het energiebedrijf de marktprijs regelmatig aanpassen, bijvoorbeeld elk kwartaal of half jaar. De prijs kan dan omhoog of omlaag gaan.

  De overheid stelt de belastingen vast, daar heeft jouw energiebedrijf dus geen invloed op. De overheid past de belastingen meestal aan op 1 januari en/of 1 juli.

5 Redenen waarom de energierekening in 2019 hoger is

In 2019 is de gemiddelde energierekening € 2100 per jaar (bij een energieverbruik van 3000 kWh stroom en 1470 m3). Dat is € 320 meer dan in 2018: een stijging van 18%. Hoe komt dit?

1. Hogere gasprijs

Het tarief voor 1 m3 gas is 12 cent omhoog gegaan, van 67 naar 79 cent. Daarvan komt 5 cent door een stijging van de marktprijs voor gas en 7 cent door een stijging van de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Voor 1470 m3 gas komt dit neer op € 180 per jaar.

2. Hogere stroomprijs

Het tarief voor 1 kWh stroom is 2 cent omhoog gegaan, van 21 naar 23 cent. Dat komt in z’n geheel doordat de marktprijs is gestegen, de belastingen op stroom zijn ongeveer gelijk gebleven (de ODE is iets omhoog gegaan, maar de energiebelasting iets omlaag). Voor 3000 kWh stroom komt dit neer op € 50 per jaar.

3. Minder teruggave energiebelasting

De overheid heeft de vermindering energiebelasting (een belastingteruggaaf) met ruim € 60 verlaagd, van € 373 naar € 311. Je krijgt in 2019 dus minder geld terug, waardoor de energierekening stijgt.

4. Iets hogere vaste kosten energiebedrijf

Energiebedrijven rekenen vaste kosten voor het leveren van gas en stroom (vastrecht). Ze mogen deze zelf bepalen. Gemiddeld zijn de vaste leveringskosten per jaar zo’n € 65 voor gas en € 65 voor stroom, bij elkaar is dat € 130. In 2018 waren deze kosten € 120 per jaar.

5. Iets hogere vaste kosten netbeheerder

Netbeheerders rekenen voor het gebruik van het gasnet en elektriciteitsnet ook vaste kosten per jaar. Gemiddeld zijn deze netwerkkosten € 440 per jaar. In 2018 waren deze € 420 per jaar.

De netto vaste kosten - de optelsom van vaste kosten netbeheerders, energiebedrijf en de teruggave van energiebelasting - zijn gestegen van € 170 in 2018 naar € 260 in 2019.

Tips om op je energierekening te besparen

 • 1

  De beste manier om je energierekening omlaag te brengen is: minder energie verbruiken. Wil je weten hoe jij scoort in vergelijking met anderen? Vergelijk je energieverbruik.

 • 2

  Door de hogere gasprijs levert het nóg meer op om de isolatie van je huis te verbeteren. Veel huizen hebben nog geen spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Samen kost dat gemiddeld 4000 euro, je bespaart elk jaar 950 euro.

 • 3

  Slim verwarmen kost bijna niets en je kunt er honderden euro's mee besparen. Doe bijvoorbeeld deuren in huis dicht en verwarm alleen de kamers waar je bent. Bekijk alle bespaartips voor verwarming.

 • 4

  Check eens hoeveel stroom je apparaten verbruiken: kies voor een zuinige koelkast of wasdroger, draai overal ledlampen in en doe grote stroomslurpers de deur uit.

Energiebedrijven vergelijken

Het kan de moeite waard zijn om energieleveranciers te vergelijken. Maar staar je niet blind op het tarief per kWh of m3 en ook niet op de vaste kosten. Het ene energiebedrijf hanteert hogere vaste kosten, en wat lagere kosten per kWh stroom en m3 gas. Het andere energiebedrijf doet het andersom: lagere vaste kosten en wat hogere kosten per eenheid gas en stroom. De verschillen tussen energiebedrijven zijn groot: bij de goedkoopste aanbieder betaal je voor de vaste kosten bij elkaar zo’n € 60, bij de duurste zo’n € 200 per jaar. Als je een zuinige gebruiker bent, is het soms slimmer om voor lagere vaste kosten te kiezen.

Tip: vul jouw situatie in op 2 of 3 vergelijkingssites en kijk welke aanbieder er als beste uitkomt. Op alle sites kun je aangeven dat je voor groene stroom kiest. De meest groene keuze is groene stroom uit Nederland.

Berekeningen op deze website

Milieu Centraal gebruikt bij de berekeningen op deze website het tarief van 23 cent voor 1 kWh en 79 cent voor 1 m3 gas. Deze energieprijzen zijn gebaseerd op een variabel contract dat je meteen kan opzeggen. Veel mensen hebben een vast contract, met iets lagere prijzen.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.