Overlast van vogels

Vogels zijn onmisbaar in de natuur en verdienen onze bescherming. De vrolijke fluiters eten slakken en insecten en houden zo plagen in toom. Maar soms geven ze ook overlast: in de stad zijn dat vooral duiven, in de kustprovincies meeuwen. Wat kun je doen tegen vogeloverlast? Mag je ze verjagen? Tips om vogels te weren van je balkon, dak of gazon.

Vogels zoals duiven en meeuwen leven tussen de mensen. Dat gaat meestal goed, maar soms bouwen de vogels een nest op een onhandige plek, schijten alles onder of maken flink kabaal. Dan is het goed om te weten wat jij kunt doen om ze af te schrikken.

Tips tegen vogeloverlast

 1. 01

  Voer met mate. Hang vetbolletjes op in de winter en strooi niet met brood.

 2. 02

  Zet tools zoals duivennetten in om je balkon of vensterbank vogelonvriendelijk te maken.

 3. 03

  Bescherm je pas ingezaaide gazon met vogelschriklint.

 4. 04

  Lege nesten van tamme stadsduiven mag je weghalen. Wacht tot de jonkies zijn uitgevlogen.

 5. 05

  Jaag vogels niet helemaal weg: ze helpen je om plagen (in je tuin) in toom te houden. Ze eten slakken, muggen en vraatinsecten.

 6. 06

  Vogels mag je niet zomaar doden of afschieten, er zijn strenge voorwaarden. Die staan in de Wet Natuurbescherming. Pas dus ook op met kappen of snoeien tijdens het broedseizoen.

Bestrijden van vogels in je tuin

Voer met mate

Vogels voeren klinkt vriendelijk, maar in steden is het niet zo onschuldig. Te veel brood geven – ook aan eenden - is ongezond voor de dieren zelf. Voer voor stadsvogels blijft vaak liggen, gaat schimmelen en kan ratten aantrekken. Voeren mag wel, maar met mate. In plaats van brood strooien, kun je als het koud is vetbolletjes ophangen. Vogels hebben dan toch wat te eten als de grond bevroren is of als ze al wat verzwakt zijn. Als het weer warmer wordt, kunnen de meeste vogels zelf hun voedsel vinden. Als het lange tijd weinig regent, help je vogels met waterbakjes.

Draden, pennen, (duiven)netten en til

Heb je vaak ongewenst duiven of meeuwen op bezoek? Met pinnen, draden (met zwakstroom) en netten kun je de vogels weren van je balkon, dakgoot of vensterbank. Bij duivenoverlast kun je ook een duiventil (laten) plaatsen: de duiven vinden dan op een andere, betere plek eten en rust waardoor de overlast afneemt.

Vogelschriklint als vogelverschrikker

Vogels schrikken van geluid en weerkaatsing. Een speciaal vogelschriklint gebruik je als vogelverschrikker om je pas ingezaaide gazon beschermen. Knoop het lint vast aan takken, schuttingen of (bamboe) paaltjes. Het holografische tape maakt een metaalachtig geluid in de wind en weerkaatst de zon en jaagt daarmee vogels weg.

Nest verwijderen

Als tamme stadsduiven een nestje hebben gemaakt onder jouw dak en overlast bezorgen, kun je het nest verwijderen zodat ze er niet in terugkomen. Doe dat pas nadat de jongen zijn uitgevlogen anders gaan de duifjes dood. Bescherm jezelf met een mondkapje zodat je geen schadelijke stoffen inademt en draag handschoenen. Je kunt dit ook uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Het verwijderen van nesten van andere vogels dan de tamme stadsduif (dus ook andere duivensoorten) is wettelijk verboden. Ook moeten nesten met eieren met rust gelaten worden.

Vogels verjagen of doden?

Vogels die van nature in Nederland voorkomen, mag je niet doden dankzij de Wet natuurbescherming. Er zijn een paar uitzonderingen: stadsduiven mogen bijvoorbeeld onder strikte voorwaarden gedood worden. Er zijn strenge regels voor de manier waarop en gif is nooit toegestaan. Uit onderzoek blijkt trouwens dat het vangen en doden van stadsduiven averechts werkt. De overgebleven beesten gaan zich sneller voortplanten, wat zorgt voor meer overlast en schade.

Kwetsbare vogels: extra bescherming

Sommige vogels zijn zo kwetsbaar in Nederland dat ze extra bescherming nodig hebben zoals mussen, gierzwaluwen en steenuilen. Met sommige maatregelen voor je huis moet je opletten dat je geen nesten in gevaar brengt.