Jaarverslag 2022

Over dit jaarverslag

Wat heeft Milieu Centraal in 2022 allemaal bereikt? Waar lagen onze speerpunten, hoeveel mensen gebruikten onze websites, en wanneer zag je ons in de media? Je leest dit in dit jaarverslag.
2022 zal de geschiedenis van Milieu Centraal ingaan als het jaar waarin de bezoekersaantallen aan onze websites en de mediavragen door het dak gingen. De enorme stijging van mediaberichten en bezoekerssessies is vooral te danken aan de energiethema’s. De aanleiding voor de stijging waren de energiecrisis in de context van de geopolitieke ontwikkelingen en de inzet van sterkere beleidsmaatregelen vanuit het Kabinet.

 

 

 

Ika van de Pas
Directeur / Bestuurder

De geopolitieke spanningen als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne zorgen voor schaarste op de energiemarkten. De prijzen van brandstoffen zijn sterk gestegen en Nederland en de Nederlandse huishoudens maken zich (nog steeds) zorgen of zij hun energierekening wel kunnen betalen.

De belangstelling voor en behoefte aan duiding op thema’s als energiebesparing, de (hybride) warmtepomp en de salderingsregeling voor zonnepanelen was daarom heel groot. Zowel bij journalisten als bij individuen. Gedreven door de oplopende kosten voor energie en door de heldere oproep vanuit de politiek om energie te besparen, gingen mensen op zoek naar tips en adviezen over hoe ze het beste met deze situatie konden omgaan.

Kaderprogramma's

Onze activiteiten staan uitgebreid beschreven in de jaarverslagen van de drie programma’s die we met ondersteuning van de Rijksoverheid mogen uitvoeren:

  • Het programma 'Energie in huis’, met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)
  • Het programma 'Duurzaam Consumeren', met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
  • Het programma 'Energie en Klimaat', met het ministerie van EZK.

Dit bestuursverslag geeft een korte samenvatting van de jaarverslagen.

Energie in huis, mobiliteit en klimaat

Duurzaam consumeren en circulaire economie

Web-bezoek bij Milieu Centraal

De website van Milieu Centraal is dé online gids voor alles wat te maken heeft met duurzaamheid. Ieder jaar vinden steeds meer mensen de site, waarvan het grootste deel (70%) via zoekmachines. Dat komt doordat onze pagina’s een hoge waardering krijgen van zoekmachines zoals Google.

In 2022 kreeg de site 51% meer sessies dan in 2021. De enorme groei komt doordat mensen tijdens de energiecrisis op onze site alles konden vinden rondom energie in huis. Toch trokken de webpagina’s over Duurzaam Consumeren ook veel bekijks met 4 miljoen paginaweergaven in 2022. Dat is wel een daling van 5% ten opzichte van 2021.

Milieu Centraal in de media

Milieu Centraal heeft wederom een erg succesvol mediajaar achter de rug. In vergelijking met 2021 is het totale bereik ongeveer verdubbeld en is de advertentiewaarde opnieuw fors gestegen, tot 23,6 miljoen euro. De stijging is mede toe te schrijven aan de actualiteiten die speelden in 2022 rondom de stijgende gasprijzen en de zorgen in de maatschappij over de beschikbaarheid van gas en het energieverbruik in huis. De media wisten Milieu Centraal goed te vinden om hier duiding aan te geven.

Media-momenten in beeld

Milieu Centraal op social media

Milieu Centraal heeft ook het afgelopen jaar een mooi aantal personen bereikt via onze social media kanalen. Facebook, Instagram en Youtube zijn – naast Twitter en LinkedIn – veelvuldig ingezet voor om volgers en niet-volgers te bereiken met prikkelende content.

Het doel van elke uiting is een bepaalde vorm van betrokkenheid los te maken bij social media gebruikers. Of dit nou het bekijken van een video is, het liken van een visual, het delen van een infographic of een interactie op een story. Dit blijkt effectief te zijn wanneer we kijken naar de groei van onze achterban; met name Instagram is met meer dan 5.000 nieuwe fans ons grootste groeikanaal geweest in 2022.