Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Duurzaam sparen en beleggen

Wordt jouw spaargeld gebruikt voor vervuilende mijnbouw of voor schone energie? Als spaarder of belegger heb je daar invloed op. Bij enkele spaarrekeningen en beleggingsfondsen weet je zeker dat natuur en milieu hoog in het vaandel staan.

Sparen_milieu_natuur.jpg

Banken en beleggingsfondsen verschillen in de keuzes die ze maken rond natuur en milieu. Begin 2017 waren er in Nederland twee banken die bij al hun investeringen en activiteiten rekening houden met mens, dier, natuur en milieu. Daarnaast zijn er verschillende duurzame beleggingsfondsen die alleen milieuvriendelijke activiteiten financieren.

Tips voor duurzaam sparen en beleggen

 • 1

  Vraag naar het natuur- en milieubeleid en breng jouw spaargeld onder bij een bank of beleggingsfonds met een beleid waar je achter staat. De zogenaamde overstapservice maakt overstappen tussen banken eenvoudig.

 • 2

  Twee banken houden bij al hun activiteiten rekening met mens, dier, natuur en milieu: ASN Bank en Triodos Bank. Zij investeren bijvoorbeeld niet in kolencentrales en intensieve veehouderij. Ze bieden spaarrekeningen, betaalrekeningen en groenfondsen.

 • 3

  Als je groen spaart of belegt, kan dat tot 1,9 procent belastingvoordeel opleveren. Het rendement inclusief belastingvoordeel is vergelijkbaar met gewone spaar- of beleggingsvormen.

 • 4

  Of je in aanmerking komt voor het maximale belastingvoordeel, is afhankelijk van jouw huishouden en vermogen.

 • 5

  Let niet alleen op de rente of het rendement, maar ook op eventuele voorwaarden, zoals minimuminleg en opnamebeperkingen. En, voor beleggingen, op de risico's en kosten.

Invloed van sparen en beleggen op het milieu

De manier waarop banken en beleggingsfondsen omgaan met natuur- en milieuaspecten verschilt. Banken lenen jouw geld uit aan particulieren, bedrijven, instellingen en overheden (dat gebeurt zowel bij sparen als beleggen.) Met het geleende geld ondernemen die bedrijven allerlei activiteiten. Sommige zijn slecht voor natuur en milieu, zoals de olie-industrie en houtkap in ongerepte gebieden; andere juist milieuvriendelijk, zoals de bouw van windmolens of energiezuinige verwarmingsketels. En er zijn activiteiten die daar ergens tussenin zitten.

Bewuste keuze

Een bank of fonds kan er voor kiezen om alleen bedrijven te financieren die het op milieugebied beter doen dan hun concurrenten. Of specifiek investeren in bedrijven die meerwaarde hebben voor het milieu, zoals producenten van windturbines. Maar een bank kan ook bewust wél geld uitlenen aan bedrijven die het milieu vervuilen - om vervolgens te proberen dat gedrag te verbeteren, via de aandeelhoudersvergadering bijvoorbeeld.

Jouw keuze voor een bank of beleggingsfonds heeft via deze weg invloed op natuur en milieu.

Zo werkt groen sparen en beleggen

'Groen' sparen of beleggen kan op verschillende manieren. Je kunt een rekening openen bij een ideële bank of sparen via zogeheten groenobligaties, groencertificaten of groene deposito's. Soms kun je kiezen aan welke thema's de bank jouw geld mag besteden. Dat kunnen behalve natuur- en milieuprojecten ook sociale onderwerpen zijn.

natuurgebied-culemborg.jpg

Bij groen sparen investeert de bank in natuur- en milieuprojecten die de overheid heeft goedgekeurd met een zogeheten groenverklaring. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuur, bos en landschap, duurzame woningbouw en biologische landbouw.

Groenfonds: goedgekeurd groen beleggen

Groen beleggen kan in de vorm van zogeheten groenfondsen, waarbij het beleggingsfonds investeert in door de overheid goedgekeurde natuur- en milieuprojecten. Op deze manier levert jouw geld een directe bijdrage aan natuur en milieu.

Er zijn ook beleggingsfondsen die zichzelf duurzaam noemen. Welke criteria ze toepassen, bepaalt het fonds dan zelf.

Ten slotte zijn er fondsen die in bepaalde sectoren of thema's beleggen, bijvoorbeeld een milieutechnologiefonds of een fonds dat belegt in het thema duurzame energie. Maar niet alle bedrijven die actief zijn in die thema's, zijn zelf ook milieuvriendelijk; niet alle fondsen letten daar op.

Ideële banken: ASN Bank en Triodos

Nederland kent twee ideële banken: ASN Bank en Triodos. Net zoals gewone banken, zijn dit veilige banken: ze vallen onder het garantiestelsel van De Nederlandsche Bank, die garandeert alle tegoeden tot maximaal 100.000 euro per persoon.

ASN Bank en Triodos Bank hebben geen bankkantoren voor klanten: je regelt jouw bankzaken via post, telefoon en/of het internet. De ideële banken hebben naast spaar- en beleggingsrekeningen ook een betaalrekening.

Rente, rendement en belastingvoordeel

Sparen met oog voor natuur en milieu hoeft je geen geld te kosten. De rentetarieven van de twee ideële banken kunnen concurreren met die van gewone banken. Bij 'groen sparen' is de rente die je ontvangt wel lager. Daardoor kan de bank jouw geld tegen een lage rente uitlenen aan natuur- en milieuprojecten die anders niet van de grond zouden komen. Tegenover de lagere rente staat een belastingvoordeel, waardoor het resultaat toch vergelijkbaar kan zijn.

Ook duurzame beleggingen hoeven je geen geld te kosten. De rendementen van duurzame fondsen zijn vergelijkbaar met die van gewone fondsen. Zogenaamde groenfondsen hebben wel een lager rendement, maar ook daar staat een belastingvoordeel tegenover.

Belastingvoordelen van groenfondsen

Groenfondsen bieden over het algemeen een laag rendement. Echter bovenop dit rendement komen twee belastingvoordelen (waardoor groenfondsen financieel al snel interessanter zijn dan spaarrekeningen met de huidige lage rente):

 1. Je betaalt geen 0,86% tot 1,62% vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting over maximaal bedrag € 57.385 per fiscale partner in een groenfonds. Deze vrijstelling geldt bovenop de 'gewone' vrijstelling van € 25.000 per fiscale partner in 2017.
 2. Je mag 0,7 procent van de waarde van jouw bedrag een groenfonds (met een maximum van het vrijgestelde bedrag in punt: in 2017 dus € 57.385 per fiscale partner) aftrekken van je inkomstenbelasting in box 1.

Je maximale belastingvoordeel kan dus 2,32 (0,7 + 1,62) procent bedragen. Voor de meeste mensen zou het voordeel 1,56 (0,7 + 0,86) procent bedragen. Kijk voor de meest recente informatie op Belastingdienst.

Meer informatie

 • De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt twaalf banken op hun bijdrage aan onder meer klimaatverandering, giftige stoffen en mijnbouw: Eerlijke bankwijzer.
 • Wil je zelf beleggen, zonder tussenkomst van een beleggingsfonds? Raadpleeg dan VBDO van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, of kijk op Goed Geld.
 • Wil je groen sparen of deelnemen aan een groenfonds met belastingvoordeel, ga dan na of je in aanmerking komt voor het (volledige) belastingvoordeel op Rijksoverheid. Een lijst met banken met een groenfonds of groen sparen staat op RVO.
 • Voor meer informatie over de Overstapservice van de Nederlandse Vereniging van Banken kunt u terecht op Overstapservice.
Terug naar boven