Praktisch over duurzaam

Duurzaam sparen en beleggen

Waar wordt jouw spaargeld voor gebruikt? Als spaarder of belegger heb je daar invloed op. Veel banken en beleggingsfondsen houden rekening met duurzaamheid.

Sparen_milieu_natuur.jpg

Banken en beleggingsfondsen verschillen in de keuzes die ze maken rond klimaat, duurzaamheid, milieu en natuur. Banken scoren niet op al die thema’s hetzelfde. Daarom is het goed om zelf te kijken hou jouw bank scoort. De Eerlijke Geldwijzer (ook bekend als Eerlijke Bankwijzer) geeft voor banken en verzekeringen een overzicht van de duurzame en maatschappelijke keuzes die zij maken. De Eerlijke Geldwijzer is gemaakt door Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

Naast de banken zijn er verschillende duurzame beleggingsfondsen die alleen milieuvriendelijke activiteiten financieren.

Tips voor duurzaam sparen en beleggen

 • 1

  Vraag naar het duurzaamheidsbeleid en breng jouw spaargeld onder bij een bank of beleggingsfonds met een beleid waar je achter staat. Met de overstapservice stap je makkelijk naar een andere bank over.

 • 2

  Check de Eerlijke Geldwijzer: daarin zie je precies hoe een bank scoort op de thema's die jij belangrijk vindt.

 • 3

  Kun je geld langere tijd missen? Kijk of je het kunt beleggen in een Groenfonds waarmee je belastingvoordeel krijgt. Dat is soms gunstiger dan je geld gewoon op de bank zetten. 

 • 4

  Let niet alleen op de rente of het rendement, maar ook op de voorwaarden: kun je bijvoorbeeld onbeperkt geld opnemen of staat je geld een paar jaar vast? Let bij beleggingen ook op de risico's en kosten.

Invloed van sparen en beleggen op het milieu

De manier waarop banken en beleggingsfondsen omgaan met duurzaamheid verschilt. Banken lenen jouw geld uit aan particulieren, bedrijven, instellingen en overheden (dat gebeurt zowel bij sparen als beleggen.) Met het geleende geld ondernemen die bedrijven allerlei activiteiten. Sommige zijn slecht voor natuur en milieu, zoals de olie-industrie en houtkap in ongerepte gebieden; andere juist milieuvriendelijk, zoals de bouw van windmolens of energiezuinige verwarmingsketels. En er zijn activiteiten die daar ergens tussenin zitten.

Bewuste keuze

Een bank of fonds kan er voor kiezen om alleen bedrijven te financieren die het op milieugebied beter doen dan hun concurrenten. Of specifiek investeren in bedrijven die meerwaarde hebben voor het milieu, zoals producenten van windturbines. Maar een bank kan ook bewust wél geld uitlenen aan bedrijven die het milieu vervuilen - om vervolgens te proberen dat gedrag te verbeteren, via de aandeelhoudersvergadering bijvoorbeeld. De VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) geeft daarover meer informatie.

Zo werkt groen sparen en beleggen

'Groen' sparen of beleggen kan op verschillende manieren. Je kunt een rekening openen bij een ideële bank of sparen via zogeheten groenobligaties, groencertificaten of groene deposito's. Soms kun je kiezen aan welke thema's de bank jouw geld mag besteden. Dat kunnen behalve natuur- en milieuprojecten ook sociale onderwerpen zijn.

natuurgebied-culemborg.jpg

Bij groen sparen investeert de bank in natuur- en milieuprojecten die de overheid heeft goedgekeurd met een zogeheten groenverklaring. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuur, bos en landschap, duurzame woningbouw en biologische landbouw.

Groenfonds: goedgekeurd groen beleggen

Groen beleggen kan in de vorm van zogeheten groenfondsen, waarbij het beleggingsfonds investeert in door de overheid goedgekeurde natuur- en milieuprojecten. Op deze manier levert jouw geld een directe bijdrage aan natuur en milieu.

Er zijn ook beleggingsfondsen die zichzelf duurzaam noemen. Welke criteria ze toepassen, bepaalt het fonds dan zelf.

Ten slotte zijn er fondsen die in bepaalde sectoren of thema's beleggen, bijvoorbeeld een milieutechnologiefonds of een fonds dat belegt in het thema duurzame energie. 

Rente, rendement en belastingvoordeel

Sparen met oog voor duurzaamheid hoeft je geen geld te kosten. De 'groene' rentetarieven concurreren met de 'gewone' tarieven. Bij 'groen sparen' is de rente die je ontvangt wel lager. Daardoor kan de bank jouw geld tegen een lage rente uitlenen aan duurzame projecten die anders niet van de grond zouden komen. Tegenover de lagere rente staat een belastingvoordeel, waardoor het resultaat toch vergelijkbaar kan zijn.

Ook duurzame beleggingen hoeven je geen geld te kosten. De rendementen van duurzame fondsen zijn vergelijkbaar met die van gewone fondsen. Zogenaamde groenfondsen hebben wel een lager rendement, maar ook daar staat een belastingvoordeel tegenover.

Belastingvoordelen van groenfondsen

Groenfondsen bieden over het algemeen een laag rendement. Echter bovenop dit rendement komen 2 belastingvoordelen. Daardoor zijn de groenfondsen financieel al snel interessanter dan spaarrekeningen met de huidige lage rente. Een voorbeeld:

 1. Je betaalt geen 0,86% tot 1,62% vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting over maximaal bedrag € 57.385 per fiscale partner in een groenfonds. Deze vrijstelling geldt bovenop de 'gewone' vrijstelling van € 25.000 per fiscale partner in 2017.
 2. Je mag 0,7 procent van de waarde van jouw bedrag een groenfonds (met een maximum van het vrijgestelde bedrag in punt: in 2017 dus € 57.385 per fiscale partner) aftrekken van je inkomstenbelasting in box 1.

Je maximale belastingvoordeel is in dit voorbeeld 2,32 (0,7 + 1,62) procent bedragen. Voor de meeste mensen zal het voordeel 1,56 (0,7 + 0,86) procent bedragen. Kijk voor de meest recente informatie en tarieven op Belastingdienst (zoek op groene beleggingen).

Meer informatie

 • De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt twaalf banken op hun bijdrage aan onder meer klimaatverandering, giftige stoffen en mijnbouw: Eerlijke bankwijzer.
 • Wil je zelf beleggen, zonder tussenkomst van een beleggingsfonds? Raadpleeg dan VBDO van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, of kijk op Goed Geld.
 • Wil je groen sparen of deelnemen aan een groenfonds met belastingvoordeel, ga dan na of je in aanmerking komt voor het (volledige) belastingvoordeel op Rijksoverheid. Een lijst met banken met een groenfonds of groen sparen staat op RVO.
 • Voor meer informatie over de Overstapservice van de Nederlandse Vereniging van Banken kun je terecht op Overstapservice.
Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.