Consumentenonderzoek betrokkenheid bij duurzaamheid en klimaat

Milieu Centraal onderzocht in 2022 in samenwerking met Motivaction in hoeverre er verschillen zijn in gedragingen, houdingen en intenties van laagbetrokkenen tegenover hoogbetrokkenen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Op deze manier werd geprobeerd om meer inzicht te krijgen in hoe de verschillende doelgroepen zich verhouden tegenover duurzaamheid en in hoeverre ze open staan om ander gedrag te vertonen voor het klimaat.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst welke in september 2022 werd uitgezet onder het panel van Motivaction bestaande uit 1033 Nederlanders. Uit het onderzoek bleek dat laagbetrokkenen minder duurzaam gedrag vertonen, zowel de zorgen om de klimaatverandering, als de bereidheid en intenties tot duurzaam gedrag zijn lager dan bij hoog betrokkenen. Ook vertonen ze minder vaak duurzaam gedrag.

Enkele inzichten uit het onderzoek:

  • Hoog betrokkenen vertonen vaker duurzame gedragingen dan laagbetrokkenen. Ze nemen vaker energiebesparende maatregelen in huis, zoals uitsluitend ledlampen kopen, wasmachine en vaatwasser volladen voor gebruik en de thermostaat uit of lager zetten. Hetzelfde geldt voor de mate van vleesconsumptie. 

  • Zorgen om klimaatverandering zijn minder aanwezig bij laagbetrokkenen. Dit uit zich ook in de eigen gevoelens van betrokkenheid bij het thema duurzaamheid.

  • Laagbetrokkenen zijn minder vaak van plan om duurzame gedragingen te vertonen vanwege het klimaat. Hierbij gaat het om minder vlees consumeren, minder vliegen en energie besparen in huis. Laagbetrokkenen laten ook een lagere bereidheid zien om het gedrag te veranderen om klimaatverandering tegen te gaan.

Bekijk het rapport

Download Consumentenonderzoek betrokkenheid van Nederlanders bij duurzaamheid en klimaat Rapport betrokkenheid (pdf)