De milieu-impact van vlees

Man en vrouw koken samen. Minder vlees eten is goed voor het klimaat.

Kies vaker vega

Klimaatklapper Kijk hoeveel verschil je kunt maken voor het klimaat met je voedselkeuzes. Klimaatklappers
Vlees is verantwoordelijk voor 40 procent van broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van een gemiddeld Nederlands dieet. Voor de productie van 1 kilo vlees is ongeveer 4 tot 25 kilo plantaardig voer nodig. En voor de productie van voer is veel land, water en energie nodig. Minder vlees eten is dus goed voor het klimaat. 

In Nederland kopen we jaarlijks zo'n 33 kilo vlees per persoon (rund, varken en kip samen). Dat is wel 4-6 keer zoveel als past binnen de draagkracht van de aarde. Daarnaast importeren en exporteren we ook veel vlees. De veehouderij die al dat vlees produceert, stoot broeikasgassen uit, verbruikt veel water, heeft wereldwijd veel ruimte nodig voor de verbouw van veevoer én kan mestproblemen veroorzaken. 

Tips voor een dieet met minder vlees

 1. 01

  Minder of geen vlees eten is beter voor het milieu én gezond. In Nederland eten we meer dierlijke eiwitten dan nodig is voor  onze gezondheid. Kook vaker vegetarisch en gebruik kleinere porties vlees. Lees meer over vlees, vis of vega. 

 2. 02

  Als je vlees eet en op het klimaat wilt letten, kies dan voor kip in plaats van rund (rood vlees). 

 3. 03

  Vind je dierenwelzijn of milieu belangrijk, kies dan voor vlees met het Europese keurmerk voor biologisch (het groene blaadje), EKO, Demeter of het Beter Leven Keurmerk 2 of 3 sterren. Kijk voor meer informatie in de Keurmerkenwijzer.

Milieugevolgen vleesproductie

De productie van vlees en zuivel belast het milieu over het algemeen meer dan plantaardige alternatieven. Er is meer energie, mest, water en landoppervlak voor nodig. Daarnaast zorgt de veehouderij voor meer uitstoot van broeikasgassen en stikstof. Deze komen bijvoorbeeld vrij uit mest. Ook stoten herkauwers zoals koeien en schapen veel methaan (een heel sterk broeikasgas) uit. Vergelijk de .

Impact door veevoer 

Voor de productie van vlees is veel veevoer nodig. Bijvoorbeeld vier kilo voor een kilo kippenvlees en zelfs 25 kilo voor een kilo rundvlees. De productie van veevoer kost veel grondstoffen, bestrijdingsmiddelen, kunstmest en landoppervlak. Soms gaat veevoerproductie (bijv. soja) gepaard met ontbossing, hoewel er steeds meer duurzaam geteelde soja wordt ingekocht in de veehouderij. Bovendien gaat de productie van veevoer ten koste van mogelijkheden om voedsel te produceren voor mensen.

Stikstofuitstoot 

Veeteelt zorgt ook voor stikstofuitstoot. Wanneer stikstof neerslaat in kwetsbare natuur, zorgt dat voor verstoring van het evenwicht in de natuur (ecosysteem). Hierdoor neemt de biodiversiteit af. In Nederland liggen intensieve veehouderij en natuur vaak dichtbij elkaar en komt dit dus vaker voor. Lees meer over stikstof. 

Sommige aanbieders bieden een rekentool aan waarmee je zelf je CO2-uitstoot kunt berekenen. Hoe die uitstoot wordt berekend verschilt vaak per aanbieder. Er worden met verschillende uitstootcijfers, de emissiefactoren, gerekend.

Vaak zie je bij zo’n berekening CO2e of CO2eq staan. Dit staat voor CO2-equivalenten: er wordt dan niet alleen gekeken naar de CO2-uitstoot, maar ook naar andere broeikasgassen (zoals methaan, koolwaterstoffen of distikstofoxide).

Dierenwelzijn

Wil je rekening houden met dierenwelzijn als je (toch) vlees eet? Er is vlees te koop met Topkeurmerken: Europese keurmerk voor biologisch (het groene blaadje), EKO, Demeter of het Beter Leven Keurmerk 2 of 3 sterren. Deze keurmerken garanderen een betere omgang met dieren dan wettelijk is voorgeschreven. Punten waarop de dieren het beter hebben zijn bijvoorbeeld: een iets groter leefoppervlak dan dieren in de intensieve veehouderij, strooisel en daglicht in de stal en minder pijnlijke ingrepen. 

Wist je dat... Ongeveer de helft van Nederland niet meer dagelijks vlees eet? En dat voor 7 op de 10 mensen die geen vlees eten dierenwelzijn een belangrijke reden is.

Keurmerken vlees

Keurmerkenwijzer Wat zegt het keurmerk over milieu- of diervriendelijker geproduceerd vlees? Check het plaatje

Biologisch vlees

Biologisch vlees herken je aan het Europese keurmerk voor biologische landbouw (groen blaadje). Dit voldoet aan de eisen van de biologische landbouw, opgesteld door de Europese Unie en vastgelegd in Nederlandse wetgeving. 

In de biologische landbouw worden dieren gehouden met meer aandacht voor milieu én voor dierenwelzijn. Biologisch gehouden dieren gaan bijvoorbeeld het hele jaar door naar buiten en hebben ook binnen meer ruimte. Daarnaast zijn er eisen voor biologisch voer. Lees meer over biologisch

Sommige mensen vinden vlees met een keurmerk te duur. De prijs ligt hoger omdat dieren meer ruimte krijgen, meer bewegen en langzamer groeien. Je kan ook zeggen dat gangbaar vlees eigenlijk te goedkoop is. De maatschappelijke kosten van onder andere (aanpassing aan) klimaatverandering, milieuschade en dierenleed worden niet doorgerekend in de prijs voor consumenten. Wanneer dat soort verborgen kosten wel worden meegerekend, kom je tot een eerlijke prijs (true price).  

Een overzicht van keurmerken voor vlees vind je in de Keurmerkenwijzer. 

Kringlooplandbouw en vlees

Bij kringlooplandbouw worden grondstoffen optimaal gebruikt. Het streven bij kringlooplandbouw is dat vee alleen restproducten eet uit de akkerbouw, tuinbouw en voedingsmiddelenindustrie. Of gras van niet voor akkerbouw geschikte graslanden. De mest van de dieren dient als grondstof om nieuwe producten mee te verbouwen. Kringlooplandbouw gaat uit van het volgende principe: het aantal dieren dat een boer houdt, wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid reststromen die beschikbaar zijn als voer voor de dieren. Binnen de gangbare landbouw is dat nu niet het geval: de vraag naar vlees is zo groot dat het vee niet genoeg voer heeft aan restproducten of grasland uit de omgeving. Voer komt daarom van over de hele wereld. Het gevolg is dat hier een mestoverschot ontstaat terwijl ergens anders een tekort aan meststoffen is. 

Meer informatie

 • Wakker Dier komt op voor dieren in de vee-industrie. Wakker Dier bestrijdt misstanden in de vee-industrie en promoot de biologische sector, waar dieren meer ruimte krijgen onder betere omstandigheden. 
 • Het Voedingscentrum informeert over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Onder andere ook over vlees eten en vervangen door andere producten. 
 • Wageningen University & Research doet onderzoek naar duurzame en efficiënte voedselproductie. Bijvoorbeeld onderzoek naar vleesconsumptieen kringlooplandbouw.
 • TAPP Coalitie zet zich in voor een betere, eerlijke voedselprijs. Eentje die alle kosten voor het milieu, de gezondheid en het welzijn van dieren eerlijk meerekent. Missie & Visie - True Animal Protein Price Coalition (tappcoalitie.nl)