Elektromagnetische velden en straling

Groepje mensen die met hun telefoon bezig zijn. De productie van smartphones kost veel energie dus probeer er zo lang mogelijk mee te doen.
Bij elektromagnetische velden en straling denken veel mensen aan radioactiviteit en andere onzichtbare bedreigingen. Maar straling komt overal om ons heen voor en heeft niet altijd met radioactiviteit te maken.

In het normale spraakgebruik worden de termen ‘elektromagnetische velden’ en ‘straling’ vaak door elkaar heen gebruikt, al hebben ze in de wetenschap een verschillende betekenis. Natuurlijke vormen van straling zijn zonlicht en kosmische straling. Het magnetisch veld van de aarde is een voorbeeld van een natuurlijk elektromagnetisch veld. Er zijn ook kunstmatige opgewerkte elektromagnetische velden door apparaten, zoals magnetrons, mobiele telefoons en zonnebanken.

Of straling en elektromagnetische velden gevaarlijk zijn, hangt af van de soort, de frequentie, de sterkte en hoe lang iemand ermee in contact staat.

Meer informatie

Milieu Centraal houdt zelf geen kennis bij over elektromagnetische velden, straling en gezondheidseffecten. Informatie hierover kun je vinden op het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid. Dit kennisplatform maakt wetenschappelijke kennis over elektromagnetische velden en straling begrijpelijk en geeft praktische tips om blootstelling aan straling te verminderen.