Praktisch over duurzaam

Gevalideerde kennisbasis

Milieu Centraal geeft consumenten betrouwbare, praktische informatie om in het dagelijks leven energie te besparen en milieubelasting te verminderen. Hoe komt die betrouwbare informatie tot stand?

Op internet bieden talloze organisaties informatie over het milieu aan de consument. Maar wat is waar, en wat is ook praktisch toepasbaar in jouw situatie? Milieu Centraal geeft antwoord op concrete vragen, scheidt fabels van feiten en schept helderheid over complexe onderwerpen.

Aanpak in het kort

  • Vragen van consumenten, maatschappelijk relevante onderwerpen en overheidsbeleid bepalen de selectie van onderwerpen waarover Milieu Centraal informatie verzamelt en beheert.
  • Alle informatie samen vormt de kennisbasis van Milieu Centraal, met daarin de milieuaspecten van vele onderwerpen inclusief een concreet consumentenadvies.
  • Een maatschappelijke adviesronde en een wetenschappelijke toetsing garanderen de betrouwbaarheid van de feiten en conclusies in de kennisbasis.
  • De kennisbasis wordt geactualiseerd op basis van nieuwe (wetenschappelijke) publicaties en ontwikkelingen. Gemiddeld eens per vier jaar beoordeelt Milieu Centraal of een grondige herziening van het onderwerp nodig is.
  • De kennisbasis is het uitgangspunt voor alle communicatie van Milieu Centraal zoals websites, campagnes en samenwerkingsprojecten met andere organisaties.

Kennisbasis: onderzoek en selectie

Alle informatie van Milieu Centraal is gebaseerd op haar kennisbasis, die voortkomt uit (wetenschappelijke) publicaties en onderzoeksrapporten, informatie en databanken van onderzoeksorganisaties (zoals RIVM, CBS en TNO). In de kennisbasis staat een brede toelichting op het onderwerp, uitgebreide informatie over alle milieuaspecten van dat onderwerp, concreet consumentenadvies en een grondige onderbouwing van dat advies. Milieucentraal.nl en andere communicatie-uitingen geven hiervan een beknopte samenvatting.

Milieu Centraal beheert bijna honderd onderwerpen, verdeeld over een aantal thema's. Leidend voor de selectie van onderwerpen in de kennisbasis van Milieu Centraal, zijn vragen van consumenten, maatschappelijk relevante onderwerpen (zoals die waar veel mediabelangstelling voor is) en het beleid van de overheid.

beweeg de tabel van links naar rechts

Thema Enkele voorbeelden
Energie besparen Zonnepanelen, isoleren, bespaartips, apparaten, geld
Voeding Voedselverspilling, vlees, vis of vega, groente en fruit, biologisch voedsel
Vervoer Vliegen en ander vakantievervoer, zuinig rijden
Afval Recyclen: welk afval waar, verpakkingen, afval verminderen
Winkelen Keurmerken, slow fashion, luiers
Wonen Klussen, tuinieren, ongedierte bestrijden
Klimaat en aarde Klimaatverandering, klimaatklappers, energiebronnen, landbouw

Bronnen

In de kennisbasis verwijzen we nauwkeurig naar alle geraadpleegde bronnen, via uitgebreide referentielijsten en een overzicht van de geraadpleegde deskundigen en organisaties. Informatie op de websites bevat die bronvermeldingen niet, om de leesbaarheid van de webteksten optimaal te houden.

Maatschappelijke en wetenschappelijke toetsing

Milieu Centraal heeft twee inspraakronden die samen zorgen voor breed gedragen, betrouwbare informatie.

Maatschappelijke adviesronde

Elk onderwerp in de kennisbasis komt tot stand met inbreng van relevante organisaties, bedrijven en externe deskundigen, de maatschappelijke adviesronde.

In de maatschappelijke adviesronde vraagt Milieu Centraal deskundigen op het gebied van het specifieke onderwerp om commentaar te geven op de verzamelde informatie. Dat kunnen wetenschappelijke onderzoekers zijn of belangenorganisaties (zoals een branchevereniging of milieuorganisatie). Elke deskundige kan nieuwe inzichten inbrengen.

Milieu Centraal verwerkt de commentaren in de definitieve kennisbasis, mits de commentaren zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of andere betrouwbare bronnen. Inzichten gebaseerd op eigen overtuiging worden als mening (niet als feit) opgenomen. Milieu Centraal hecht er belang aan om ook afwijkende opvattingen een plaats te geven, zeker in geval van onderwerpen waarover maatschappelijke discussie bestaat.

Wetenschappelijke toetsing

Na de maatschappelijke adviesronde legt Milieu Centraal de wetenschappelijke methodes voor aan de Wetenschappelijke Raad van Advies (WRA). De WRA beoordeelt de kennisbasis op inhoudelijke juistheid en controleert of er voldoende externe partijen zijn geraadpleegdin de maatschappelijke adviesronde. Pas wanneer een onderwerp is goedgekeurd, komt het beschikbaar als kennisbasis voor webteksten en andere publicaties.

In de Wetenschappelijke Raad van Advies zitten onafhankelijke deskundigen met diverse achtergronden. De meeste zijn verbonden aan een universiteit of (onderzoeks)instituut.

Actuele informatie

Veel onderwerpen uit de kennisbasis van Milieu Centraal kennen een snelle ontwikkeling. Milieu Centraal verwerkt zo spoedig mogelijk de nieuwe (wetenschappelijke) publicaties, cijfers en inzichten, zodat de kennisbasis actueel blijft.

Gemiddeld eens in de vier jaar wordt een onderwerp in zijn geheel opnieuw tegen het licht gehouden. Dan voert Milieu Centraal een nieuw bronnenonderzoek uit en wordt nagegaan of een maatschappelijke adviesronde en wetenschappelijke toetsing nodig zijn.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.