Wetenschappelijke Raad van Advies

Man Ladder Berekeningen
De informatie waarover Milieu Centraal publiceert wordt vooraf beoordeeld door een wetenschappelijke raad van advies.

De Wetenschappelijke Raad van Advies (WRA) van Milieu Centraal bestaat uit wetenschappers die hierin zitting hebben namens de vermelde organisatie.

Meer over de rol van de WRA lees je op gevalideerde kennisbasis.

  • dhr. prof. dr. K. Blok (TU Delft) - voorzitter
  • dhr. ing. D. Nijdam (Planbureau voor de Leefomgeving)
  • mw. dr. P.W. Leenes (RUG / IVEM)
  • dhr. drs. C.P.A. van Wagenberg (LEI, Wageningen UR)
  • dhr. drs. R.J.M. Maas (RIVM)
  • mw. dr. E.M.B. Heller (Hogeschool van Amsterdam)
  • dhr. prof. dr. M.A.J. Huijbregts (Radboud Universiteit)