Praktisch over duurzaam

CO2-voetafdruk makkelijker met eenduidige lijst CO2 basiscijfers

12 maart 2014

De CO2-uitstoot van een organisatie, zoals een bedrijf of gemeente of van een activiteit zoals reizen kan voortaan beter vergeleken worden. Meer inzicht in CO2-uitstoot helpt om deze vervolgens omlaag te brengen. De Rijksoverheid, Milieu Centraal, Stimular, Connekt en SKAO sluiten op 12 maart een Green Deal om een lijst met CO2-basiscijfers op te stellen waardoor vergelijken makkelijker wordt. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu)  tekent  de Green Deal ‘CO2-emissiefactoren’ namens de overheid op de beurs Duurzaamheid2014.

Utrecht, 12 maart 2014.

Met het groeien van de maatschappelijke aandacht voor het broeikasgas CO2 zijn er steeds meer instrumenten ontstaan waarmee een CO2-vergelijking of voetafdruk bepaald kan worden. Op dit moment hanteren en publiceren vele organisaties en bedrijven in Nederland CO2-basiscijfers, ze zijn echter allemaal net even anders. 

Dit geldt onder andere voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, SKAO (CO2-Prestatieladder), Connekt (Lean and Green), Milieu Centraal, Stichting Stimular (Milieubarometer), diverse natuur- en milieuorganisaties, de aanbieders van klimaatcompensatie en partijen die zich richten op de duurzaamheid van grondstoffen, producten en werken. Door een diversiteit aan aannames, berekeningen en getallen zijn de gehanteerde emissiefactoren lang niet altijd gelijk. Dus geven ook twee voetafdrukberekeningen van dezelfde situatie verschillende uitkomsten. Door het opstellen van een uniforme lijst moet deze verwarring tot het verleden gaan behoren.

‘Meten is weten. Met die lijst kunnen we straks appels met appels vergelijken’, aldus staatssecretaris Mansveld. ‘Ondernemers kunnen pas echt gericht investeren als ze weten waar de winst- en besparingskansen liggen.’

Milieu Centraal zal als uitvoerende organisatie in de komende maanden een consultatie organiseren om met alle betrokkenen tot één breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2 cijfers te komen. Op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Alle CO2 emissiefactoren worden vanaf dit najaar gepubliceerd op de gratis toegankelijke website www.CO2emissiefactoren.nl.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:

  • Woordvoerder Milieu Centraal: Ingrid Aaldijk, tel. 06 – 811 662 14 / 030 – 230 50 78 / e-mail: ingrid.aaldijk@milieucentraal.nl
  • Woordvoerder Stimular: Marc Herberigs, tel. 010 – 238 2826 / e-mail: m.herberigs@stimular.nl
  • Woordvoerder SKAO: Gijs Termeer, (0)6 21 952 971 / e-mail: gijs.termeer@skao.nl

De ondertekenaars van de Green Deal op 12 maart zijn:

  • Staatssecretaris Mansveld, Infrastructuur en Milieu, via woordvoerder Lianne Sleutjes 06-46893397
  • Ed Nijpels, voorzitter Milieu Centraal, via Ingrid Aaldijk 06 – 811 662 14
  • Patrick Buck, voorzitter Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)
  • Nico Anten, directeur Connekt
  • A.B. van Engelen, directeur Stimular

www.milieucentraal.nl 
Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media  en informeert per dag zo’n 5.000 consumenten via milieucentraal.nl en andere websites. 

www.skao.nl
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder een fictieve korting (gunningvoordeel) oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. SKAO is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder.

www.stimular.nl
Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! Stimular verspreid kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelen praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf, overheden en brancheorganisaties. Dit zonder winstoogmerk. Stimular heeft als doel dat ondernemers en managers in alle beslissingen duurzaamheid meenemen. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers.

www.connekt.nl

Het Connektprogramma Lean and Green wil een concrete en pragmatische bijdrage leveren aan de verduurzaming van mobiliteit. Daarbij gaan kostenbesparing en reductie van CO 2  hand in hand. Lean and Green ondersteunt bedrijven en overheden die zich willen verbinden aan de doelstelling van het programma om hun mobiliteitsopgaven te realiseren met een minimale reductie van 20% CO 2 binnen een periode van 5 jaar. Connekt ondersteunt en verbindt bedrijven en overheden bij het formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in de bedrijfsvoering.

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.