Verwarrende plussen verdwijnen in nieuw energielabel apparaten

Vinger klikt op economy stand op apparaat. Gebruik de eco stand op zuinige apparaten.
Wanneer in maart 2021 een nieuw energielabel op apparaten in de winkel komt, is de consument verlost van de verwarrende plussen. Energieklasse A is het zuinigst, de aanduidingen A+, A++, en A+++ gaan verdwijnen. Deze nieuwe indeling is duidelijker, zo blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uitgevoerd door CentERdata.

In maart 2021 komt er op grond van afspraken in Europa een nieuw energielabel op wasmachines en wasdroogcombinaties, vaatwassers, koelkasten en vriezers en beeldschermen (televisies en computermonitoren). In september volgt een nieuw energielabel op lampen. Bij het nieuwe energielabel loopt de schaal van A tot en met G in plaats van A+++ tot en met D. De apparaten die nu A+++ hebben en dus het zuinigst zijn, komen waarschijnlijk in klasse B of C. Hiermee wil de Europese Commissie fabrikanten aanzetten tot het zuiniger maken van apparaten.

Nieuw energielabel is duidelijk

Het huidige energielabel wordt niet goed begrepen door consumenten. Ze denken ten onrechte dat het verschil in energieverbruik tussen A+ en A+++ klein is. Het nieuwe energielabel op apparaten wordt beter begrepen. Uit een online experiment waarin een webwinkel is nagebootst, blijkt dat de keuzes met het nieuwe energielabel zuiniger zijn dan met het oude label.

Extra uitleg helpt

Ook is onderzocht wat het effect is van informatie geven over het nieuwe energielabel. Het helpt om een beknopte uitleg over de veranderingen van het label te geven: consumenten maken dan energiezuinigere productkeuzes. Vooral in de oriëntatie fase van het aankoopproces helpt het ook om extra uitleg te geven over de kostenbesparing met een zuiniger apparaat. Milieu Centraal gaat de komende tijd een voorlichtingscampagne voorbereiden met partijen in de retail. Gezamenlijk zullen zij de consument op de (online) winkelvloer op dezelfde manier van uitleg voorzien over het nieuwe energielabel.

Noot voor de redactie:

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is in april 2020 door CentERdata uitgevoerd onder een steekproef van 881 personen, allen onderdeel van het LISS panel, een representatief online panel van 4500 huishoudens en 7000 individuen (>= 16 jaar).

Voor meer informatie en opvragen van een onderzoeksverslag:
Woordvoerder Mariken Stolk, tel. 06 – 811 662 14
e-mail: [email protected]

Meer weten over het energielabel? Kijk op Energielabel.nl of Tips voor zuinige apparaten.

www.milieucentraal.nl
Milieu Centraal is dé praktische gids voor iedere duurzame stap in het dagelijks leven: van afval scheiden tot zonnepanelen kopen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op onderzoek, vaak wetenschappelijk. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal bereikt via haar websites en sociale media dagelijks 15.000 tot 20.000 consumenten, van groene beginner tot ervaren verduurzamer. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media.