Financiering

Stel zit achter laptop met papieren in de hand. Je energierekening omlaag brengen zonder spaargeld dankzij een energiebespaarlening.
Milieu Centraal is opgericht door de overheid en wordt voor ongeveer tweederde door de overheid gefinancierd. De organisatie heeft een samenwerking met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Activiteiten zijn vastgelegd in jaarlijkse programma’s. De ministeries betalen mee aan de kennisbasis, de website en projecten op specifieke beleidsterreinen, zoals energiebesparing, afval en mobiliteit. 

De rest van de financiering van Milieu Centraal komt van het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Samen met brancheorganisaties en individuele bedrijven voert de organisatie projecten uit. Bedrijven betalen naast de projectkosten ook een ‘kennis-fee’, waarmee ze bijdragen aan het in stand houden van de kennisbasis die Milieu Centraal heeft opgebouwd.

Met kennis van zowel inhoud als communicatie ondersteunt Milieu Centraal bijvoorbeeld energiebesparingsactiviteiten van een energiebedrijf, of geeft samen met een supermarkt voorlichting aan consumenten in de winkel. Op de pagina partners vind je meer voorbeelden van samenwerkingsactiviteiten met bedrijven.

Interesse in samenwerking? Neem contact met ons op.